int(5537)

Teraz vymáhanie cez TransInkasso zadáte ešte ľahšie

7

Dobrá správa pre spoločnosti, ktoré majú problémy s neuhradenými pohľadávkami za zrealizované služby. Práve sprístupňujeme nový nástroj na rýchle online vymáhanie pohľadávok. Je dostupný na webovej stránke Transinkasso.eu ako aj v Systéme Trans.eu.

Vďaka novému nástroju na online vymáhanie pohľadávok vymáhanie zadáte v 3 jednoduchých krokoch. Je to veľmi jednoduché, stačí:

  • zadať údaje obchodného partnera,
  • zadať údaje o neuhradenej faktúre,
  • potvrdiť zadanie vymáhania.

report-debtor-2
K zadanému vymáhaniu môžete jednoducho pripojiť všetky nevyhnutné dokumenty, napríklad kópie faktúr. Naše riešenie vám ušetrí čas – na zadanie vymáhania pohľadávky potrebujete iba 2 minúty. Všetko sa vykonáva v intuitívnom paneli, nemusíte posielať emaily, faxy, ani telefonovať spoločnosti vymáhajúcej pohľadávky a dlhy.

V svojom paneli, vedľa formulára zadávania vymáhania, je dostupná databáza (burza), v ktorej sú zverejňované všetky aktuálne pohľadávky. Každý prihlásený užívateľ si môže pozrieť podrobnosti ponúk predaja pohľadávok a zložiť vlastnú ponuku ich nákupu.

Databáza je dokonalý nástroj na overovanie nových obchodných partnerov. Predtým, ako uzatvoríte novú transakciu, môžete si overiť, či firma, s ktorou chcete spolupracovať, je solventná, či solídne hradí svoje záväzky, a či jej záväzky nie sú vystavené na predaj.

debtors-list
Najväčšou výhodou online vymáhania je rýchlosť. Špecialisti na vymáhanie zadané vymáhanie dostanú prakticky hneď, a väčšinou sa danou záležitosťou začnú zaoberať už v ten istý deň. Vďaka tomu má zákazník istotu, že procedúra vymoženia neuhradených pohľadávok prebehne rýchlo a bez problémov. Väčšina záležitostí zadaných TransInkasso je úspešne vyriešených v priebehu 7 dní od ich zadania.
Zákazníci Transinkasso, ktorí využívajú online vymáhanie, môžu monitorovať priebeh vybavovania jednotlivých záležitostí a v ľubovoľnej chvíli skontrolovať ich stav.

Stačí, keď si v paneli otvoria záložku: Zadané záležitosti.

Podstatnou konkurenčnou výhodou vymáhaní realizovaných službou TransInkasso je jasný model poplatkov. Provízia je inkasovaná iba za záležitosti, ktoré sa skončili vymožením neuhradených finančných prostriedkov a na etape vzájomnej dohody, a predstavuje iba 7%. V prípade, ak sa nepodarí získať neuhradené finančné prostriedky alebo nedôjde k inej dohode, zákazníkovi nevznikajú žiadne náklady.

Na zadávanie online vymáhaní musí mať každá spoločnosť uzatvorenú dohodu so spoločnosťou Transcash. Vzor dohody, dostupný na prevzatie, je na webovej stránke transinkasso.eu. Formulár dohody je dostupný v paneli užívateľa pri zadávaní prvej záležitosti – vymáhania.

menu-bar
V online verzii Systému Trans.eu formulár nájdete v záložke: Nástroje. Chcete zadať vymáhanie? Stačí stlačiť tlačidlo: Zadať vymáhanie.

V desktopovej aplikácii Systém Trans.eu znovu stačí keď otvoríte menu: Viac možností, a zo zoznamu vyberiete položku: Nahlásiť dlžníka.

Vymáhanie môžete zadať aj prostredníctvom formulára dostupného na webovej stránke
2017-03-08 16_13_32-TransInkasso _ Monitoring plateb – Mimosoudní vymáhání pohledávek – Soudní vymáh

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: