int(5537)

Sú dopravné databázy budúcnosťou v odvetviach preprava-špedícia-logistika?

Dopravné databázy v priebehu niekoľkých rokov zmenili obraz európskeho sektora preprava-špedícia-logistika. Počas tohto obdobia sa pre tisícky firiem stali základným zdrojom získavania zákaziek a výrazne inovovali doterajší obchodný model. Ale či tieto zmeny prinesú skutočné výhody?

Popularita dopravných búrz (databáz) stále rastie. Hlavným dôvodom je predovšetkým to, že užívatelia vďaka nim získavajú možnosť nadviazať spoluprácu s tisíckami zákazníkov na území celej Európy.

anna balcerzak Trans.eu s.r.o.Anna Balcerzak, Security & Customer Service Department

Podľa štatistík sa trh automobilovej prepravy v medzinárodnom obchode rastie od roku 2010. Podľa prognóz Transport Intelligence bude rásť o 3,8% ročne až do roku 2016, čo umožní dynamický rozvoj mnohým subjektom v odvetví preprava-špedícia-logistika. Je možné predpokladať pozitívnu závislosť medzi rastúcim počtom subjektov používajúcich dopravné databázy a rozvojom dopravného trhu”.

Výhody, ktoré prinášajú dopravné databázy

Medzinárodné zákazky znamenajú vyššie ceny v porovnaní s tuzemskou dopravou. Preto dopravcovia takéto zákazky vyhľadávajú. Doteraz takúto spoluprácu sťažovali rôzne bariéry, ako napríklad: cudzí jazyk, nepoznanie práva štátu objednávateľa, či tiež ťažkosti s hľadaním takýchto zákaziek. Vďaka operátorom búrz (databáz) a vďaka nimi ponúkanými dopravnými platformami dopravca dostáva komplexnú podporu, vďaka ktorej môže jednoducho nájsť náklad alebo vozidlo, čo je dôležité, overiť solídnosť obchodného partnera, s ktorým chce spolupracovať. Už dohodnutie zákazky, uzatvorenie transakcie a výmena dokumentov je výrazne rýchlejšie a jednoduchšie.

Prednosťou dopravných databáz je tiež diferencovanie zdrojov získavania dopravných zákaziek. Predtým podstatnou formou spolupráce firiem boli dlhodobé vzťahy s vybranými subjektmi. Samozrejme, malo to svoje prednosti, pretože obchodný partner bol overený, a preto aj vierohodný, ale často bol aj drahší a čo je veľmi dôležité, neriešil problém prázdnych prejazdov. Veľké množstvo ponúk v dopravnej databáze, od rôznych subjektov, vytvára možnosť vybrať si najvýhodnejšiu ponuku, aj cenovo, a okrem toho znižuje riziko spätnej cesty s prázdnym návesom.

”Samozrejme, oplatí sa investovať do dlhodobých vzťahov, ale z obchodného hľadiska sa isto oplatí, či dokonca je to potrebné, overiť, či ponuka daného partnera nie je prehnaná. A práve tento problém dokonale rieši databáza, pretože ponúka referenčný bod a vytvára možnosť pre rokovania. Súčasne umožňuje overiť obchodného partnera – prostredníctvom názorov a komentárov, a ak je to potrebné, umožňuje rýchlo nadviazať spoluprácu s iným dopravcom alebo špeditérom” – podotýka Anna Balcerzak.

Možnosť založiť si účet v dopravných databázach a tak získať nových obchodných partnerov využívajú hlavne malé a stredné firmy. Vďaka všeobecnej dostupnosti ponúk môžu v istých oblastiach konkurovať aj s brandžovými esami, a získaním pozitívnych názorov alebo certifikátu, ktoré udeľujú operátori, môžu stavať svoju vlastnú značku a potvrdzovať svoju kvalitu.

Väčšia konkurencia

Popularita dopravných databáz prirodzene zväčšila konkurenčný boj v cestnej preprave. Zvýšenie počtu aktívnych subjektov malo vplyv na výšku sadzby za 1 km, hlavne čo sa týka tuzemskej dopravy. Ale v makroekonomickej perspektíve, majú dopravné burzy pozitívny vplyv.

Kompenzujú to ale ušetrené náklady vďaka redukcie prázdnych prejazdov. A čo viac, prognózy týkajúce sa tohto trhu ukazujú, že už v roku 2016 bude on skoro o 10% väčší v porovnaní s rokom 2012.

Zohľadňujúc následky zovšeobecnenia dopravných databáz, musíme uznať, že ich vplyv na rozvoj odvetvia Preprava-Špedícia-Logistika je jasne pozitívny. Týka sa to predovšetkým zvýšením bezpečnosti spolupráce, optimalizácie nákladov, aktivizácie menších subjektov a jednoduchosti nadväzovania nových medzinárodných spoluprác. Každá, hlavne tak veľká zmeny, prináša so sebou isté obavy a problémy, ale výhody, ktoré prináša, sú dostatočne motivujúce na prekonanie vznikajúcich prekážok.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: