int(5537)

Situácia na trhu sa zlepšuje

Podľa dostupných makroekonomických údajov v roku 2013 sa na dopravnom trhu zaznamenal mierny nárast. Za účelom overenia, čo si o tomto myslia zástupcovia dopravného odvetvia, prebehol prieskum na 605 spoločnostiach, ktorý potvrdzuje, že v skutočnosti sa situácia naozaj zlepšila.

Podľa dostupných makroekonomických údajov v roku 2013 sa na dopravnom trhu zaznamenal mierny nárast. Za účelom overenia, čo si o tomto myslia zástupcovia dopravného odvetvia, prebehol prieskum na 605 spoločnostiach, ktorý potvrdzuje, že v skutočnosti sa situácia naozaj zlepšila.

V prieskume Ukazovateľ kondície slovenských dopravných spoločností na trhu, sme požiadali spoločnosti, ktoré sa venujú doprave, špedícii alebo obchodu a výrobe o niekoľko stručných odpovedí na otázky o kondícii firmy. Chceli sme takto zistiť, čo sa zmenilo v porovnaní s predchádzajúcim rokom, a podľa zistených výsledkov vidíme mierne zlepšenie.

Najoptimistickejšie sú údaje o počte uskutočnených prepráv. Až 37% anketovaných uviedlo nárast (v roku 2012 to bolo15%) a 31% uviedlo pokles (47% v roku 2012).

Z celkového počtu respondentov 18% uviedlo zlepšenie finančnej situácie oproti minulému roku, čo je o 4% lepší výsledok ako v roku 2012. Viac ako polovica respondentov nezaznamenalo žiadnu zmenu situácie.

Podnikatelia ku zmenám pristupovali opatrne, pretože zvýšenie investičných nákladov priznalo 26 %, čo je o 3 % menej ako v minulom roku. Horšia bola situácia s plynulosťou finančných tokov. Až 39 % respondentov uviedlo, že platby častejšie meškali (v roku 2012 to bolo 24 %) ale priemerná dĺžka omeškania bolo už kratšia – 14-30 dní v porovnaní s údajmi predošlého roku , kedy respondenti udávali 30-60 dní.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: