int(5537)

Sily formujúce moderný TSL sektor. Ako prakticky využiť digitalizáciu v doprave a logistike

Každý sektor hospodárstva je v rôznej miere vystavený zmenám v oblasti digitálnej transformácie. Sektor dopravy a logistiky je najviac náchylný na inovácie – v tomto prípade digitalizácia napreduje najmä v oblastiach procesnej automatizácie, automatizácie služieb a optimalizácie medzinárodných dopravných sietí.

Digitalizácia je jedným z najdôležitejších trendov posledných rokov v odvetví dopravy a logistiky. Platformy digitálnej logistiky, ktoré umožňujú online objednávanie a prijímanie z veľkých databáz poskytovateľov služieb, sa stali čoraz obľúbenejšími. Na trhu sa objavili gigantické dopravné a logistické spoločnosti založené na digitálnych technológiách. Začala sa intenzifikácia vývoja pokrokových telematických a navigačných nástrojov, stále viac spoločností začalo investovať do automatizácie dopravných procesov. Čo ovplyvňuje smery, ktorými sa odvetvie TSL orientuje?

Sily formujúce dopravu a logistiku

Zmeny v segmente nákladnej dopravy sú ovplyvňované mnohými faktormi na dvoch úrovniach – lokálnej a globálnej. Od zmien v pracovnoprávnych predpisoch, nedostatku dostupnosti personálu, cez investície do infraštruktúry, zmeny správania spotrebiteľov a zmeny zmlúv a vzťahov na medzinárodnej obchodnej scéne, ktoré otvárajú nové dopravné trasy medzi Európou a Áziou.

Spoločnosti zo sektora TSL môžu využívať digitalizáciu na mnohých úrovniach: pri zvyšovaní príjmov, zjednodušovaní postupov, transformácii služieb, výrobkov a obchodných modelov a znižovaní vplyvu nedostatku vhodne kvalifikovaného personálu. Analýza PwC „CEE Transport & Logistics TrendBook 2019“ ukázala, že účastníci dopravného trhu majú šancu rozvíjať a využívať možnosti nových technológií v niekoľkých základných oblastiach.

Digitalizácia procesov

Využívanie inovatívnych digitálnych riešení v prevádzkových, obchodných alebo strategických procesoch spoločnosti prináša niekoľko základných príležitostí: zvýšenie výnosov, zjednodušenie procesov, transformácia obchodných modelov v súlade s novými požiadavkami trhu a zníženie vplyvu nedostatku vhodne kvalifikovaného personálu.

Príkladom takejto transformácie obchodného modelu je transformácia systému Trans.eu na logistickú platformu, ktorá umožňuje integráciu a výmenu údajov z rôznych zdrojov – vozidiel, tovární, skladov, od logistických operátorov, dopravcov atď. Platforming vám umožňuje riadiť všetky procesy nielen v rámci veľkých logistických spoločností. – doprava v spolupráci s mnohými partnermi a subdodávateľmi, ale aj vo forme externej služby ponúkanej digitálnymi gigantmi prepravcom a ich klientom.

Softvérové riešenia

Softvérové riešenia sú druhou hnacou silou. Umožňujú vám vybudovať konkurenčnú výhodu, optimalizovať prepravné procesy, online dokumentačný tok, zrýchliť platby za služby alebo zvýšiť bezpečnosť v dodávateľskom reťazci (napr. vďaka implementácii telematiky).

Tu sú užitočné napríklad algoritmy. Najlepším príkladom efektívnej aplikácie softvérových riešení je prevádzkovateľ UPS, ktorý použil algoritmy, ktoré minimalizujú počet otáčok vľavo, čo znamená, že spoločnosť ročne ušetrí 4,5 milióna litrov paliva, zníži emisie CO2 o 20 000. ton a posiela o 350 000 balíčkov viac.

Maersk Line zase využíva prediktívnu analýzu (proces získavania informácií z existujúcich súborov údajov na určenie vzorov a predpovedanie budúcich udalostí a trendov) na lepšie premiestnenie prázdnych kontajnerov. Spoločnosť ušetrí milióny eur ročne vďaka transparentným údajom o miere využitia jednotlivých plavidiel.

Hardvérové riešenia

Zmeny procesov v dôsledku strojov formujú do veľkej miery globálnu logistiku. Podniky tu majú šancu na rozvoj a zvýšenie produktivity automatizáciou skladov a logistických centier, implementáciou riešení VR a AR v skladoch, optimalizáciou dodávok na poslednú míľu a elektrifikáciou dopravných prostriedkov.

Výhody takýchto riešení dokazuje príklad firmy Michelin, jedného z najväčších výrobcov pneumatík na svete. Na zvýšenie výroby spoločnosť investovala do samonosného, plne automatizovaného skladu. Tovar v továrni sa začal prepravovať dopravníkmi, stohovačmi, kyvadlovými vozíkmi a výťahmi, čím sa vytvoril sklad integrovaný s továrňou, ktorý umožnil skladovanie všetkých produktov a výrobkov opúšťajúcich výrobné linky.

Posuny v domácom a medzinárodnom obchode

V tomto prípade existuje šanca pre rozvoj podnikania vďaka dynamickému rozvoju ázijského obchodu s Európskou úniou a účasti Ruska v tomto záväzku, dohodám o voľnom obchode a odstráneniu prekážok obchodu s tovarom, rozvoju infraštruktúry a novým dopravným koridorom.

V lokálnom meradle je najdôležitejším vstup veľkých spoločností na trh elektronického obchodu, riešenia CEP, konsolidácia odvetvia TSL alebo riešenia, ako je napríklad zdieľaná ekonomika (ekonomický model založený na zdieľaní nedostatočne využívaných zdrojov a služieb).

Jednou z hlavných výziev svetových logistických operátorov je neschopnosť správne využívať priestor pri preťažení. Ideálnym riešením týchto problémov sú platformy, ktoré vám umožňujú hľadať úložný priestor. Patria sem napríklad platforma DHL Spaces alebo Wareh.com. Americká aplikácia Flexe zase zhromažďuje údaje o nevyužitých a dostupných externých úložných priestoroch spoločnosti.

Digitálny trh sa skutočne začal rozvíjať, a preto je možné do určitej miery hovoriť o progresívnom technologickom raste v odvetví dopravy. To však neznamená, že digitalizácia je relevantná iba globálne. Naopak. Vyššie uvedené hnacie sily jasne naznačujú, že aj malé podniky sa musia prispôsobiť zmenám. Našťastie nie je potrebné čeliť vylúčeniu z trhu – digitálne platformy prichádzajú k záchrane, ktorých implementácia je ľahká a lacná bez ohľadu na veľkosť spoločnosti.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: