int(5537)

Samostatne vyúčtujte vodičom diéty, služobné cesty a paušály

Zbavte sa dodatočných nákladov, vyúčtovanie vodičov zvládnete sami. Prečítajte si, aké je to jednoduché.

Vyúčtovanie služobných ciest

 1. Prihláste sa do aplikácie.
 2. Otvorte záložku: VOZIDLÁ > SLUŽOBNÉ CESTY
 3. Stlačte: „Pridať novú služobnú cestu“
 4. Vyberte pobočku, vodiča, dátum začatia a ukončenia služobnej cesty, ako aj menu na vyúčtovanie.
 5. Pridajte trasu (v novom okne).

fire_tms_trans.eu

V príslušných poliach zadajte údaje ako: miesto výjazdu, miesto príjazdu (cieľ), dátum a čas výjazdu ako aj príjazdu.

Pozor! Predvolene je zaznačené pole voľby: „pridať ďalšie“. Preto môžete odrazu pridať ďalšiu etapu trasy. FireTMS automaticky zadá ako miesto výjazdu miesto príjazdu predchádzajúcej etapy trasy.

Vodič prekročil hranicu

Nezabúdajte, jednotlivé etapy trasy, čas výjazdu a príjazdu zadávajte pozorne.

Pri vyúčtovaní diét, služobných ciest a paušálov za ubytovanie nezabudnite správne zadať čas prekročenia hranice.

Vyúčtovanie diét vodiča

 1. Otvorte záložku: „Diéty“.
 2. Zaznačte voľbu, ktorú chcete zadať (napr. prestávky na ceste).
 3. Stlačte: „Prepočítať na základe trasy“. Program automaticky vykoná potrebnú kalkuláciu.

fire_tms_trans.eu

Vyúčtovanie paušálu za ubytovanie

Môžete vybrať štát, sadzbu, počet nocľahov. Systém automaticky vyberie sadzbu paušálu podľa platných právnych predpisov (napr. Nemecko – 37,50 EUR).

fire_tms_trans.eu

Záverečné vyúčtovanie

Máte všetky potrebné údaje – vykonajte vyúčtovanie a kliknutím potvrďte.

Menové kurzy sa prepočítajú na základe kurzovej tabuľky ECB s nasledujúceho dňa po skončení služobnej cesty.

Nezabúdajte:

 • Keď vytvoríte novú služobnú cestu, má status „v príprave”.
 • Keď stlačíte „vyúčtovať“, má status „vyúčtovaná“.
 • Keď stlačíte „vyúčtovať a potvrdiť“, má status „potvrdená a vyúčtovaná“.

Pozor! Po potvrdení sa už zadané údaje nedajú upraviť.

  Chcete vedieť viac?
  Náš konzultant vás bude kontaktovať.

  Podobné články: