int(5537)

Rozvoj dopravných firiem v Európe

Experti z oblasti dopravy, špedície a logistiky sa predbiehajú vo vytváraní nových teórií týkajúcich sa rozvoja európskych dopravných firiem ako aj problémov, ktoré im v rozvoji bránia. My sme stavili na prax, a spýtali sme sa priamo podnikateľov. Ukázalo sa, že 89% odosielateľov zo západných krajín vidí svoju šancu v spolupráci s východnými dopravcami.

Dobývanie nových trhov

V prieskume, ktorý sme uskutočnili, väčšina firiem zo sektora dopravy, špedície a logistiky vidí potenciál rozvoja svojej podnikateľskej činnosti práve v otvorení sa pre ďalšie trhy. Nadviazanie spolupráce s objednávateľmi zo západnej Európy môže zvýšiť príjmy až o 16%, lebo sadzby za prepravu sú tam výrazne vyššie, a miestni dopravcovia väčšinou jazdia na trasách maximálne do 500 km.

Práve z tohoto dôvodu, chce až bezmála 90% respondentov spolupracovať s firmami z tohto regiónu. Zisk môže priniesť tiež zvýšenie investícií do vozového parku, čo isto zlepší aj kvalitu poskytovaných služieb. Netreba zabúdať na redukciu počtu prázdnych jázd, pretože v niektorých štátoch predstavujú až 1/3 zo všetkých realizovaných prepráv.

Nedodržané termíny a meškajúce platby

25% objednávateľov zo západu vidí bariéru spolupráce v nedodržiavaní termínov dodávok. Veľkým problémom je neustále nedodržiavanie lehoty splatnosti.

V minulom roku až 33% dopravcov evidovalo meškajúce platby, a iba 6% firiem dbá v tomto smere o svoju dobrú povesť. Získavanie ďalších zákaziek v medzinárodnej preprave sťažuje aj slabá znalosť cudzích jazykov, z tohto dôvodu až 42% podnikateľov váha s nadväzovaním medzinárodnej spolupráce.

O prieskume

Prieskum prebehol v 4. štvrťroku 2013. Zúčastnilo sa ho 605 dopravných firiem z Európskej únie a zo Spoločenstva nezávislých štátov.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: