int(5537)

Rebríček najaktívnejších užívateľov Systému Trans.eu v roku 2013.

Na začiatku každého roka, po analýze aktivity užívateľov v dopravnej databáze od 1. januára do 31. decembra, vyhlasujeme TOP10 – najaktívnejších užívateľov v našom Systéme

Top10

Kritériá nastavili naši odborníci a zostali nezmenené. Sú to:

  • najväčší počet pozitívnych hodnotení a komentárov v systéme od dopravcov,
  • najväčší počet uzavretých transakcií, ako platca,
  • najväčší počet nahlásených nákladov zakončených uzavretím transakcie,
  • žiadne nahlásené dlhy v systéme Nahlásiť dlžníka, prípadne v minimálnom množstve.

Na ich základe sme do čela najaktívnejších spoločností v roku 2013 vybrali:

1. IPS Logistics s.r.o., Košice, TransID 311126

 

„Naši špeditéri vyzdvihujú jednoduchú komunikáciu v Systéme Trans.eu, ľahké zadávanie prepráv a voľných vozidiel. Otvorenosť systému: o jednotlivých užívateľoch v systéme Trans.eu je k dispozícii veľa údajov, vrátane dokladov, ktoré sú v systéme preverené. Kontrola každého užívateľa je aj zvonku – formou recenzie na kvalitu uskutočnenej prepravy u dopravcu, platobnej disciplíny u špeditérov, možnosť ohodnotenia každej transakcie. Pozitívom je aj ročné vyhodnotenie aktivity a kvality poskytovaných služieb užívateľov systému v jednotlivých krajinách, čo iné  systémy spravidla nerobia.“
Ing. Peter Kijovský

2. DSV Slovakia, s.r.o., Košice, TransID 418872

„S databázou Trans.eu som veľmi spokojná. Oceňujem najmä chatovanie s partnermi. Uľahčuje mi to prácu. Ďalšou výhodou je archív chatovania, ktorý mi pomáha pri prehľade komunikácie, a to aj v prípade nedorozumení. Naša firma má prísne kritéria pri schvaľovaní nových dodávateľov. Preto veľkým plusom tejto databázy je, že sú na nej aktuálne dokumenty firiem aj s referenciami. Je to veľký pomocník a určite si bez neho svoju pracu neviem predstaviť.“
Michaela Hriňáková

3. M.G.M. Express s.r.o., Trebišov, TransID 448535

„Databázu Trans využívame pravidelne. Sme spokojní s jednoduchým ovládaním. Vďaka priamej komunikácií cez komunikátor nám šetrí čas, ktorý je pri našej práci vzácny. V databáze sme našli mnohých spoľahlivých partnerov.“
Monika Petrušková

4. ORAVA Cargoteam, s.r.o., Dolny Kubin, TransID 337551

5. Adriatrans, s.r.o., Palárikovo, TransID 120275

6. Hanseatic Slovakia s.r.o., Bratislava, TransID 21536

7. Anius, a.s., Bratislava, TransID 247720

8. Cobrial spol, s.r.o., Studienka, TransID 376294

9. Quehenberger Logistics SVK a.s., Senec, TransID 420396

10. ELITCargo, s.r.o., Dolný Kubín, TransID 119067

Nižšie sú uvedené víťazné trojice v troch vybraných kategóriach.

Najviac pozitívnych hodnotení (viac ako 95 % pozitívnych hodnotení celkom):
1. PP Logistics s. r. o., Košice, TransID 513605
2. IPS Logistics s.r.o., Košice, TransID 311126
3. Nadregionálny kuriér s.r.o., Rimavská Sobota, TransID 352126

Najviac transakcií:
1. PP Logistics s. r. o., Košice, TransID 513605
2. IPS Logistics s.r.o., Košice, TransID 311126
3. ORAVA Cargoteam, s.r.o., Dolny Kubin, TransID 337551

Najväčší podiel nahlásených nákladov zakončených uzavretím transakcie (ukazateľ transakcie/náklady):
1. PP Logistics s. r. o., Košice, TransID 513605
2. IPS Logistics s.r.o., Košice, TransID 311126
3. ORAVA Cargoteam, s.r.o., Dolny Kubin, TransID 337551

V tomto roku sme vyšli v ústrety očakávaniam našich užívateľov a pripravili sme grafické označenie, ktoré môžu popredné firmy použiť na svojich stránkach a pri kontaktoch so zákazníkmi.

Toto označenie svedčí o profesionálnych a kvalitných službách, ktoré poskytuje jeho držiteľ a rovnako je dôkazom dôveryhodnosti spoločnosti nakoľko sa jedná o firmy kladne hodnotené a doporučené obchodnými partnermi.

Ďalšie zverejnenie Top10 – už vo forme štvrťročného rebríčka – v apríli 2014.

Všetkým srdečne blahoželáme a prejeme veľa úspechov!

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: