int(5537)

Rada EÚ schválila pravidlá týkajúce sa elektronických dokumentov v nákladnej doprave

nakladna-doprava-pravidla-europa

V roku 2025 budú môcť dopravcovia používať elektronické dokumenty v ktorejkoľvek krajine Európskej únie. Rada EÚ schválila nariadenie o informáciách o elektronickej nákladnej doprave (eFTI).

Rada Európskej únie 7. apríla schválila správu o informáciách o elektronickej nákladnej doprave (eFTI), ktorú prijal Výbor pre dopravu Európskeho parlamentu v januári tohto roku.

Parlament ešte musí schváliť druhé čítanie pred prijatím nariadenia, po ktorom bude uverejnené v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť o 20 dní neskôr.

Nariadenie zaväzuje všetky príslušné verejné orgány, aby prijímali elektronické informácie prostredníctvom certifikovaných platforiem, ak spoločnosti chcú poskytnúť údaje týmto spôsobom, aby preukázali súlad s právnymi požiadavkami. Podľa bruselských úradníkov digitalizácia nákladnej dopravy spoločnostiam ušetrí veľa nákladov a zefektívni ich. Neznamená to však povinnosť dopravcov používať iba elektronické dokumenty.

Európska komisia vypracuje technické normy

Európska komisia bude mať za úlohu vyvíjať technické špecifikácie, ako sú funkčné požiadavky na platformy eFTI a pravidlá pre prenos, spracovanie a ochranu údajov. Brusel má 30 mesiacov od prijatia nariadenia a členské štáty budú mať ďalších 30 mesiacov na zriadenie potrebných elektronických platforiem na výmenu informácií.

eFTI vs. eCMR

Trans.info sa pýtali autora správy o informáciách o elektronickej nákladnej preprave (eFTI), poslanca EP Andora Deliho, ako sa platforma EFTI bude týkať systému e-CMR, ktorý prijalo mnoho krajín EÚ.

„Nariadenie o eFTI zavádza nové platformy na poskytovanie informácií, na ktoré sa nariadenie vzťahuje. Na e-CMR sa tento rozsah nevzťahuje, ale môže sa prekrývať s informáciami na platforme. Konkrétne údaje obsiahnuté v e-CMR a informácie, ktoré príslušné orgány požadujú na preukázanie súladu s požiadavkami regulačných informácií, môžu byť totožné,“ informuje kancelária poslanca EP.

„V tomto prípade môže e-CMR zohrávať dôležitú úlohu ako dôkaz zhody. Na druhej strane platforma, ktorá sa v súčasnosti používa pre elektronické nákladné listy, môže byť certifikovaná ako platforma eFTI za predpokladu, že spĺňa požiadavky stanovené v nariadení. V tomto prípade máme univerzálnu platformu, ktorú je možné použiť v e-CMR aj v eFTI,“ vysvetľuje kancelária Andora Deliho.

[zdroj: trans.info]

dopravna-databaza-burza-nakladov-trans.eu

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: