int(5537)

Prvé kroky na začatie podnikania v nákladnej cestnej doprave

podnikanie-nakladna-doprava-slovensko

V tomto článku vám chceme stručne priblížiť, čo to obnáša založiť si spoločnosť s predmetom podnikania v nákladnej cestnej doprave.

Ako prvé je dôležité založiť si spoločnosť s ručením obmedzením, alebo živnosť, ktorej predmetom podnikania budú remeselné, alebo viazané predmety súvisiace s danou činnosťou.

V prípade nákladnej cestnej dopravy do 3,5 tony, resp. s menšími vozidlami, môže si do spoločnosti napísať voľný predmet – Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.

V prípade podnikania v nákladnej kamiónovej doprave (nad 3,5 tony) sa už nejedná o voľný predmet. Je potrebné zájsť na príslušný okresný úrad v sídle kraja prostredníctvom odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií a požiadať si o osobitné povolenie. Je nutné, aby podnikateľ bol zapísaný v obchodnom registri.

Licencia

Vybavovanie licencií je pravdepodobne časovo najnáročnejší proces v rámci vybavenia podnikania v nákladnej cestnej doprave. Je potrebné, aby o licencie požiadal štatutár, spoločník, alebo vedúci dopravy, ktorý spĺňa tieto požiadavky:

 • zápis v Obchodnom registri s podnikateľskou činnosťou týkajúcou sa nákladnej dopravy
 • musí mať odbornú spôsobilosť
 • musí mať aspoň 21 rokov
 • musí disponovať prepravným poriadkom
 • musí sa preukázať, že vlastní vozidlá (leasing, kúpna zmluva)
 • musí mať odbornú spôsobilosť
 • musí mať technickú základňu na údržbu vozidiel a parkovanie

Nákladné vozidlo

Vozidlo, s ktorým bude vykonávaná podnikateľská činnosť musí spĺňať viacero požiadaviek. Samozrejmosťou je dobrý technický stav vozidla, ktoré zaručuje platná STK a EK. Zároveňj musí byť vozidlo prispôsobené typovo na vykonávania danej činnosti a musí byť registrované na území Slovenskej republiky. Následne môže byť podaná žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy nad 3,5 tony.

Poplatky

Záleží, či chcete podnikať vo vnútroštátnej preprave, alebo v medzinárodnej. Na základe toho sa líši cena poplatkov:

 • vnútroštátna 30 EUR
 • medzinárodná 20 EUR

  Chcete vedieť viac?
  Náš konzultant vás bude kontaktovať.

  Podobné články: