int(5537)

Problémy v Srbsku. Logistický priemysel sa sťažuje na dlhé oneskorenia.

serbko-logistika-problemy

V dôsledku zavedenia elektronických lokalizačných zariadení v Srbsku sa vytvárajú rady pred colnými úradmi a tranzit cez krajinu sa predlžuje na dva dni, informuje colná agentúra 3CARGO. Orgány krajiny tvrdia, že zariadenia budú účinným nástrojom v boji proti pašovaniu a nelegálnym prisťahovalcom. Odvetvie logistiky má však na to svoj vlastný názor – zariadenia na e-lokalizácií spôsobujú oneskorenia a dodatočné náklady.

E-lokalizačné zariadenia sú zariadenia, ktoré srbskí colní úradníci nasadia na nákladné vozidlá, ktoré vstupujú do krajiny. Vďaka nim môžu kontrolovať trasu vozidla. Okrem toho sú okamžite informovaní, ak je pečať porušená.

„Keď sa niekto pokúsi úmyselne poškodiť alebo odstrániť lokalizačné zariadenie, v riadiacom centre sa automaticky spustí alarm, na ktorý mobilné tímy colných orgánov odpovedia a skontrolujú, či došlo k poškodeniu a čo ho spôsobilo,“ uvádza 3CARGO.

A čo dopravcovia z EÚ?

Teoreticky by malo riešenie priniesť samé výhody. V praxi už existujú problémy vo fáze testovania. Odvetvie logistiky sa v prvom rade sťažuje na narušenia v dodávateľskom reťazci vo forme rád pred colnými úradmi. Obavy majú aj zákazníci logistických služieb, pretože v dôsledku zmien sa zvýšia ceny dopravných služieb.

Pre vývozcov z členských štátov EÚ, ktorí posielajú tovar do Srbska a iných balkánskych krajín (napríklad Macedónsko, Albánsko a pod), znamenajú nové nariadenia jednu vec – možné predĺženie času prepravy o 1 až 2 dni a pravdepodobné zvýšenie nákladov v dôsledku rozšírenia tranzitných režimov.

Agentúra zároveň odporúča vynechať Srbsko (ako tranzitnú krajinu) tam, kde je to možné, alebo odovzdať tovar colným orgánom v Belehrade (v prípade hromadnej prepravy).

„Tým sa ušetrí čas, ktorý by vozidlo muselo stráviť na colnom úrade, ktorý čaká na lokalizačné zariadenie a súvisiace náklady (ktoré sa zvyčajne pohybujú medzi 150 EUR za 24 hodín odpočinku),“ radí agentúra.

[zdroj: trans.info]

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: