int(5537)

Prečo je výhodne spolupracovať so západným zasielateľom?

Nestabilná ekonomická situácia po poslednej kríze vo východoeurópskych štátoch veľmi negatívne ovplyvnila miestny trh TSL (Transport-Špedícia-Logistika). Následkom toho musia dopravcovia bojovať o každú zákazku, a tým postupne strácajú doterajšiu likviditu. K zlepšeniu tejto situácie sa môže pričiniť aj spolupráca s odosielateľmi zo západoeurópskych štátov. Prečo sa to oplatí?

Stabilný počet prepravných zákaziek

Objem komerčných prepráv vo východoeurópskych štátoch klesá. Znižuje sa tiež počet dlhodobých kontraktov, preto sa uspokojivá ziskovosť dosahuje čoraz ťažšie. Na druhej strane vnútorná obchodná výmena v rámci EÚ a jej export na Východ je v dobrej kondícii a neustále sa udržuje na vysokej úrovni. Firmy, ktoré to využijú, zabezpečia si stabilné množstvo medzinárodných zákaziek, a tak získajú stabilný zdroj príjmov.

Vysoké sadzby

Sadzby západných odosielateľov sú dokonca až o 16% vyššie, vďaka čomu sa dajú zvýšiť príjmy firmy. Na západných trhoch nedochádza k takým výkyvom množstva nákladov, ako napr. na južných trhoch, ktoré ovplyvňuje okrem iného export ovocia a vývin počasia; preto sa počet zákaziek udržuje na stabilnej úrovni, a to znamená istý a stabilný zisk.

Bezpečnosť

Vďaka rozvoju dopravných platforiem pomaly zanikajú bariéry, ktoré doteraz rozdeľovali východných dopravcov a západných špeditérov. V súčasnosti sa dá veľmi jednoducho overiť automaticky prekladaná do cudzích jazykov dokumentácia obchodného partnera, jeho solventnosť či hodnotenia jeho súčasných alebo bývalých partnerov. Tento proces tiež výrazne uľahčujú certifikáty, ako napr. Trans Certified Forwarder, ktoré zaručujú, že daný špeditér je solídny a dôveryhodný.

Záruka platby

Vo východoeurópskych štátoch až 90% firiem zaznamenáva problémy s platbami a každá firma má priemerne 2-5 dlžníkov. Následkom toho majú firmy problémy s likviditou, a tomu sa dá predísť práve vďaka spolupráci so západoeurópskymi odosielateľmi, ktorých doby splatností záväzkov sú výrazne kratšie.

Šanca na stálu spoluprácu

Aktuálne stále približne 1/3 všetkých prepráv v odvetví TSL predstavuje prázdne jazdy, čo sa prejavuje obzvlášť v cestách na Východ. Zníženie počtu prázdnych jázd je šanca tak pre západných odosielateľov, ktorým sa znížia náklady, ako aj pre východných dopravcov, ktorí majú šancu získať dlhodobé kontrakty.

Získanie mnohých zaujímavých kontaktov

Z nášho prieskumu vyplýva, že menej ako 90% odosielateľov z takých štátov ako Taliansko či Francúzsko prejavuje ochotu spolupracovať s dopravcami z Východu. Je to obrovský potenciál na vytvorenie siete medzinárodných kontaktov.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: