int(5537)

Osvedčí sa TMS v každej špedičnej a prepravnej firme? Výsledky štúdií.

tms ve firme

Systémy triedy TMS (Transport Managment System) už dávno neslúžia len na registráciu prepravných zákaziek a vyhotovovanie faktúr za ich realizáciu. Ako zvoliť program, ktorý bude ideálny pre našu firmu? Skôr než kúpime softvér, mali by sme si overiť, po akej stránke sa funkcie TMS zhodnú s vnútornými procesmi a do akej miery zodpovedajú potrebám našej firmy. Takáto analýza umožňuje určiť čas do akej miery systém optimalizuje činnosť firmy. To nám zas umožní určiť čas návratnosti investície.

Uľahčuje každodennú prácu

Moderné systémy by mali našim zamestnancom uľahčovať každodennú prácu. Namiesto toho, aby požadovali od nás prácne zadávanie dát, mali by poskytovať údaje na analýzu automaticky. Mal by to byť nástroj, ktorý nám pomáha rozhodovať. Najlepšie však, ak by takto pôsobil na všetkých úrovniach činnosti prepravnej firmy.

Namiesto tabuliek

Optimalizácia a zníženie prevádzkových nákladov logistickej alebo prepravnej firmy si vyžaduje využívanie komplexného systému, ktorý úspešne nahradí nielen klasické ručné metódy, ale aj populárne tabuľkové editory.

V našej najnovšej správe sme preskúmali niekoľko stoviek firiem z až 14 európskych krajín. Pozrime sa, akým spôsobom využívajú TMS vo svojej každodennej práci.
Ukázalo sa, že len 8 % prepravných firiem každodenne využíva systémy TMS. Len o niečo lepšie je to v logisticko-prepravných firmách. Tam ich každý deň využíva len trochu nad 14 %.

TMS_VE_FIRME

Zaručuje rýchly ROI a nízke náklady na zavedenie

To nie je veľa, ak si uvedomíme, že zavedením vhodného systému TMS získame veľmi veľa, čo vedie k rýchlej návratnosti investície.
Odráža sa to v: – kratších termínoch dodávok, – väčších množstvách prevážaného tovaru, – optimalizácii každodennej práce.

Funguje v cloude

Vďaka tomuto riešeniu je prístup k programu možný z takmer každého miesta na svete. Mimoriadne dôležité sú tiež nízke náklady zavedenia systému a jeho okamžitá pripravenosť na prevádzku.

Osvedčený v každodennej práci

Aké funkcie najčastejšie využívajú špedičné firmy a aké – prepravné firmy? Štúdie jednoznačne ukazujú, že na prvých 3 miestach sú vždy tie isté funkcie programu.

1. Vytváranie objednávok a ich riadenie: 32 % prepravné firmy a 39 % špedično-prepravné firmy.

2. Správa faktúr a platieb: 26 % prepravné firmy a 29 % špedično-prepravné firmy.

3. Plánovanie trás a výpočet mýt: 27 % prepravné firmy a 24 % špedično-prepravné firmy.

OCAKAVANY sposob vyuzita softveru tms

Ideálnym riešením je zavedenie jedného programu, ktorý môžu využívať všetky oddelenia firmy.
TMS má dosť veľa funkcií, aby ho mohol využívať: logistik, dispečer, manažér v oblasti marketingu, sekretárka, účtovníčka a riaditeľ firmy.

Prináša hmatateľné výnosy, také ako:

  • Ušetrený čas jednotlivých zamestnancov. – Menšie riziko chyby vďaka automatickému zadávaniu údajov.
  • Väčší prístup k údajom vďaka možnosti práce online na tých istých dokumentoch. – Zníženie nákladov na komunikáciu medzi sídlom firmy a šoférmi.
  • Lepšia ziskovosť zákaziek vďaka podrobnej analýze nákladov na realizované a plánované prepravné zákazky. – Lepšie vzťahy so zákazníkmi.
  • Prispôsobenie sa požiadavkám rýchlejšej výmeny dokumentov vďaka integrácii so systémami TMS a s telematikou. – Skrátenie procesu vymáhania dlhov a pohľadávok za už realizované zákazky.

Oplatí sa používať TMS? Samozrejme! Logistika je v súčasnosti oveľa zložitejšia ako niekoľko rokov dozadu a na kvalitu a rýchlosť získavania a výmeny údajov sa kladú stále vyššie nároky.
Zákazník chce vedieť, kde sa jeho tovar nachádza a či realizácia zákazky bude včasná.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: