int(5537)

Nové nariadenia EÚ – značenie paliva

Smernica 2014/94 / EÚ o vývoji alternatívnych palív, ktorá nadobudla účinnosť 12.10., zavádza požiadavku jednotného označovania nových vozidiel a distribútorov paliva na čerpacích staniciach.

Nové ustanovenia sa vzťahujú na všetky krajiny Európskej únie. Vďaka nim bude vodičom uľahčený výber paliva, ktoré je vhodné pre dané vozidlá.

Nové štítky

Nové značenie na čerpacích staniciach:

 • E5, E10 a E85 pre benzín (v kruhu),
 • B7, B10 a XTL pre motorovú naftu (v štvorci),
 • H2 (vodík), CNG (stlačený zemný plyn), LPG (skvapalnený ropný plyn) a LNG (skvapalnený zemný plyn)

Posledná kategória je obzvlášť dôležitá a predstavuje „alternatívne palivá“ ako palivá alebo zdroje energie, ktoré aspoň čiastočne slúžia ako náhrada za zdroje fosílnych palív v dodávkach energie do dopravy a ktoré majú potenciál prispieť k jej dekarbonizácii a zlepšiť environmentálnu výkonnosť v odvetví dopravy.

stitky-palivo-smernica-eu

Kde sa budú zobrazovať štítky?

Na nových vozidlách, ktoré budú zaregistrované po 11. októbri 2018. Smernica 2014/94 / EÚ sa vzťahuje na:

 • osobné automobily,
 • ľahké úžitkové vozidlá,
 • ťažké nákladné vozidlá,
 • autobusy a autokary,
 • mopedy, motocykle, trojkolesové a štvorkolesové vozidlá.

Navyše, nový systém značenia bude povinný na čerpacích staniciach. Na pištolách a na palivových čerpadlách sa objavia nové symboly.

Podrobnejšie informácie o nových štítkoch nájdete na adrese fuel-identifiers.eu.

[zdroj: trans.info]

  Chcete vedieť viac?
  Náš konzultant vás bude kontaktovať.

  Podobné články: