int(5537)

Čína a Rusko spojené novou cestou

trans.eu_china_russia

Otvorenie území pre medzinárodnú cestnú dopravu

29. mája počas slávnostného uzavretia svetoznámeho cestného experimentu oznámili Rusi novú dohodu s Čínou. Táto dohoda bola podpísaná už v priebehu každoročného summitu organizácie pre spoluprácu v Šanghaji (Summit of the Shanghai Cooperation Organization) 7. júna v meste Qingdao (Čína). Ministerstvá dopravy oboch krajín podpísali dohodu o odstránení prekážok (v súčasnosti dopravcovia oboch krajín môžu vykonávať dopravu len v pohraničných oblastiach) a otvoriť svoje územia pre medzinárodnú cestnú dopravu.

„Nová dohoda bude hybnou silou rusko-čínskej cestnej dopravy. Dopravcovia z oboch krajín budú môcť slobodne dodávať tovar do ktoréhokoľvek mesta v Číne a Rusku. Budú schopní vykonávať prepravu z domu do domu,“ hovorí Alexej Dwojnych, generálny riaditeľ Agentúry pre cestnú dopravu, zodpovedný za koordináciu projektu Dalian-Novosibirsk.

Nový koridor umožní skrátenie času prepravy, šetrenie nákladov a rozvoj dodávky z domu do domu v cestnej doprave. Navyše najnovší koridor je tiež krokom vpred vo vývoji Novej Hodvábnej Cesty. V súčasnosti je systém TIR platný v Číne na šiestich cestných hraničných prechodoch: dva body na hranici s Ruskom, jeden na križovatkách spájajúcich Čínu s Kirgizskom, jeden pre Kazachstan a Mongolsko, ako aj vnútorný colný úrad v meste Dalian.

„Pristúpenie Čínskej ľudovej republiky k Dohovoru TIR umožnilo zahraničným dopravcom poskytnúť tovar v Číne a šancu uskutočniť tranzit. Doteraz bol tovar dodávaný do hraničných skladov a potom prepravovaný čínskymi dopravcami. Čínske dopravné spoločnosti tak získali prístup aj na zahraničné trhy,“ hovorí Andrzej Iwanow-Kołakowski.

Aké sú dôsledky?

Fungovanie dopravného koridoru medzi Ruskom a Čínou prinesie obom stranám množstvo výhod. Táto iniciatíva bude mať primárny vplyv na hospodársky rozvoj sibírskeho regiónu. Na trase s takýmto veľkým nákladom bude vyvinutý sektor služieb, infraštruktúra, nové dopravné uzly a logistické centrá. A hoci táto cesta nemá nič spoločné so sankciami a krízou v Rusku, človek by mohol byť povedať, že takýmto spôsobom našli aj Rusi novú cestu pre dodávky tovaru, ktorú potrebujú. Nový koridor teda umožní minimálnu závislosť od Európskej únie, ale oslabuje aj vplyv sankcií.

„Toto je strategicky krok Ruska v reakcii na európske sankcie. Najväčším víťazom bude Čína, nakoľko spravila výhodnú dohodu so susedom, a Rusko, ktoré sa stane nezávislé od dodávok EÚ,“ tvrdí Karolina Torenc, expertka v Go Logis, poľskej špedičnej spoločnosti špecializovanej na obsluhu východných trhov.

Pre Čínu sa zase otvoril jeden z najviac absorbujúcich trhov na svete. Federácia, ktorá trpí nedostatkom mnohých potravinárskych a priemyselných výrobkov, môže obmedziť dovoz európskej produkcie a otvoriť sa čínskemu tovaru. Pre Čínu je to americký sen. Nová cesta pre nákladné automobily môže ovplyvniť aj európsky dopravný sektor. Ako hovorí Andrzej Iwanow-Kołakowski, pre európsky dopravný sektor je v prvom rade možnosť dodávať do a z Číny pomocou cestnej dopravy. To vytvára alternatívu k iným druhom dopravy a možnosť optimalizovať náklady na logistiku.

Úplné otvorenie hraníc pre dopravcov z obidvoch krajín zvýši obrat Ruska a čínskeho tovaru na úroveň 100 miliárd dolárov. V najlepšom období sa obom krajinám podarilo dosiahnuť 92 miliárd dolárov. Počas krízy – len 68 miliárd. Doteraz existovali obavy, že rastúca ekonomika ČĽR zničí Rusko, a preto Rusko tak dlho odkladalo vytvorenie zóny voľného obchodu a otvorenie nových dopravných trás. Teraz sú však ekonomické skutočnosti mierne odlišné, a preto potrebujú nové dohody.

Nová cesta z Číny do Ruska je alternatívou k železničnej doprave. Podľa expertov spoločnosti AsstrA-Associated Traffic AG majú európske spoločnosti dobrú šancu využiť novú trasu.

„Sledujeme procesy, ktoré sa odohrávajú v Číne, a sme pripravení využiť nové príležitosti na prepravu tovaru medzi Čínou, krajinami SNŠ (vrátane Ruska) a ďalšími krajinami Ázie. V súčasnosti chceme rozšíriť rozsah našich služieb tak, aby zahŕňali cestnú dopravu určitých druhov nákladu, ktoré sú zakázané v železničnej doprave,“ hovorí Andrzej Iwanow-Kołakowski.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: