int(5537)

Normy EÚ pre emisie CO2 z nových nákladných vozidiel. Znečistenie by sa malo znížiť o 30%

Európsky parlament sa dohodol na normách pre emisie nákladných automobilov a autobusov. Európska únia dúfa, že nové limity budú motivovať výrobcov vozidiel k výrobe ekologických riešení pre cestnú dopravu.

Dohoda dosiahnutá medzi poslancami Európskeho parlamentu a rumunským predsedníctvom minulý týždeň stanovilo právne záväzný cieľ 30% zníženia emisií CO2 pre nové nákladné vozidlá do roku 2030 s 15% -ným prechodným cieľom do roku 2025.

„S prvou emisnou normou EÚ týkajúcou sa nákladných automobilov sme dokončili právny rámec na dosiahnutie európskeho cieľa znížiť emisie skleníkových plynov najmenej o 40% do roku 2030. Európsky parlament a Rada dosiahli ambicióznu a vyváženú dohodu. Nové ciele a stimuly pomôžu riešiť emisie, ako aj zníženie spotreby paliva pre prevádzkovateľov dopravy a čistejší vzduch pre všetkých Európanov. Pre priemysel EÚ je to príležitosť prijať inovácie smerom k mobilite s nulovými emisiami a ďalej posilniť svoje vedúce postavenie v oblasti „čistých“ vozidiel na celom svete.“ – povedal komisár pre klimatické opatrenia a energetiku Miguel Arias Cañete.

Výrobcovia budú musieť zabezpečiť, aby vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami predstavovali podiel na trhu 2% predaja nových vozidiel do roku 2025. Európska komisia bude musieť navrhnúť aj nové ciele po roku 2030 v súlade s Parížskou dohodou.

Limity emisií CO2 pre nákladné automobily po prvýkrát

Nákladné automobily v Európe sú v súčasnosti zodpovedné za 22% všetkých emisií produkovaných vozidlami.

„Nariadenie teraz ide ďalej ako pôvodný návrh Európskej komisie a pomôže znižovať znečistenie na našich cestách a zlepšiť kvalitu ovzdušia. Je hanebné, že niektoré vlády majú stále väčšie záujmy v priemyselnom odvetví pred záujmami ľudí. Najmä Nemecko a niektoré stredoeurópske členské štáty zablokovali ambicióznejšie ciele. Čistejšie motory dokážu vytvoriť čistejšiu klímu a pracovné miesta v budúcnosti. Je načase, aby členské štáty EÚ vytiahli brzdu svojej krátkozrakej podpory pre spaľovací motor a namiesto toho podporili rozvoj ekologickejších alternatív, ktoré budú nakoniec mať prospech aj pre priemysel.“ – povedal Bas Eickhout.

Ako sa uvádza v oficiálnom oznámení Európskej federácie dopravy a životného prostredia (Transport and Environment, skrátená T & E), zníženie emisií CO2 o 15% znamená úsporu paliva 20 000 eur pre dopravcov za 5 rokov. Avšak, ak znížia emisie o 30%, prinesú dopravcom úsporu 60 000 eur (jeden nákladný automobil nad 5 rokov).

V priebehu rokovaní boli schválené inovačné stimuly pre výrobcov a vlastníkov vozových parkov, ktoré používajú nákladné vozidlá s nulovými alebo nízkymi emisiami.

Kedy nadobudne dohoda platnosť?

Vyššie spomenuté opatrenia musia ešte schváliť ministri z 28 krajín a poslanci Európskeho parlamentu na plenárnom zasadnutí. Budú sa uplatňovať ihneď po uverejnení rozhodnutia v Úradnom vestníku EÚ.

[zdroj: trans.info]

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: