int(5537)

Naša najnovšia pobočka na Hodvábnej ceste: ďalšie globálne aktivity

trans.eu_silk_road_kazachstan

Trans.eu sa naďalej závratnou rýchlosťou rozvíja mimo Európy. V meste Almaty sme otvorili našu jedenástu pobočku. Pobočka predstavuje náš posledný potenciálny a strategický cieľ rozširovania nášho pôsobenia v regióne Eurázie. Vzhľadom na svoju geografickú polohu má Kazachstan kľúčové postavenie v cestnej doprave, ktoré je založené predovšetkým na rozvoji výrobných ekonomík v južnej Ázii, Číne a v Rusku. Západnú hranicu tvorí Kaspické more. To zaručuje širokú paletu možností ohľadne prístupu do regiónu Blízkeho Východu.

Okrem jasnej geografickej prevahy, demografická štruktúra krajiny je výrazná, čo sa týka hustoty zaľudnenia, sústredí sa na území veľkých aglomerácií, takých ako Astana a Almaty. Urbanizácia a infraštruktúra v týchto mestách sa neustále rozvíja, a stávajú sa čoraz atraktívnejšie pre zahraničné investície.

Priame zahraničné investície (PZI) neprerušene rastú od roku 2010, a piatimi najväčšími investormi sú príslušne: Holandsko, USA, Švajčiarsko, Francúzsko a Čína. Mesto Almaty je jedným z najatraktívnejších miest, v ktorom PZI dosahuje úroveň 4 675,8 miliónov USD. Hospodársky rast sa zvýšil z 2,4 % na 3,7 %, čo ukazuje pozitívny vplyv prílevu zahraničného kapitálu. Vládne dotácie pre zahraničné investičné projekty sú komplexné a zahŕňajú daňové úľavy, zjednodušené zamestnávanie zahraničných zamestnancov bez povolení, nízke registračné poplatky pre stredné a malé podniky.

Kazachstan v roku 2014 inicioval veľký dopravný plán, ktorého cieľom je realizácia veľkých infraštrukturálnych projektov. Hlavným cieľom je vytvorenie dopravných koridorov z východu, západu, juhu a severu smerujúcich do ekonomicky prosperujúcich miest, takých ako Almaty a Astana, v ktorých je úroveň dobrobytu najvyššia. Ekonomická integrácia a prepojenie so susednými krajinami je súčasťou tohto plánu. To nie je všetko, projekt Medzinárodného tranzitného koridoru zo západnej Európy do západnej Číny je ďalším príkladom využitia potenciálu tejto krajiny v dopravnom odvetví. Jednou z najdôležitejších predností projektu je to, že predpokladaný čas prepravy tovarov z Číny do Európy sa zníži zo 45 dní (morskou trasou) do 10 dní (železničnou alebo diaľničnou trasou). Okrem toho sa predpokladá, že do roku 2020 sa objem prepravovaných tovarov zvýši 2,5-násobne, pričom dosiahne 33 miliónov ton ročne.

Podľa Medzinárodnej finančnej korporácie Skupiny Svetovej banky, ak daný štát môže zlepšiť svoju logistickú infraštruktúru a implementovať pokročilé technológie v doprave, objem tranzitnej prepravy z Číny do Európy cez Kazachstan sa môže zvýšiť
10-násobne, dosahujúc 300 000 TEU, v súčasnosti je to cca 32 000 TEU, čo predstavuje 0,2 % objemu prepravovaných tovarov medzi Európou a Čínou.

Mimoriadne zmeny LPI

Okrem ekonomického rastu a vládou podporovaných infraštrukturálnych programov, ktoré sú zamerané na zlepšenie dopravného odvetvia, koeficient logistickej efektivity LPI (angl. Logistics Performance Index) je ďalším dôležitým faktorom, ktorý sa musí zohľadniť pri analýze spôsobu, akým sa odvetvie vyvíja a mení v priebehu rokov v porovnaní s inými štátmi. Celková efektívnosť je pozitívna, vďaka tomu sa Kazachstan umiestnil na 77. pozícii spomedzi 160 štátov z celého sveta. Dosiahol výsledok 2,75 (v rozpätí od 1 do 5). Výrazne tiež rastie efektívnosť colných procesov, vďaka čomu Kazachstan postúpil zo 121. na 86. miesto. Vládne infraštrukturálne programy priamo pozitívne ovplyvňujú tento výsledok, o čom svedčí výrazná zmena o +41 miest.

trans.eu_KZ_LPI_stats

Kazachstan sa v posledných rokoch stal členom Euroázijskej colnej únie, WTO a programu Regionálnej hospodárskej spolupráce Strednej Ázie CAREC (angl. Central Asia Regional Economic Cooperation). Hospodárska integrácia takého typu stimuluje mechanizmy trhového hospodárstva medzi štátmi, čo následne vyvoláva efekt domina v medzinárodnom dopravnom odvetví.

Nová Hodvábna cesta: „Jeden pás, jedna cesta”

trans.eu_silk_road_kazachstan

Vysoká konjunktúra Číny v regióne je impozantná, tento štát prijal veľa dôležitých krokov, aby sta stal najväčšou svetovou ekonomikou. Jednou z nich je obnovenie dávnej Hodvábnej cesty vytvorením nových strategických dopravných koridorov medzi euroázijskými štátmi. Integrácia čínskej ekonomiky s Európou a so zvyškom sveta bude možná vďaka vytvoreniu dopravných koridorov vedúcich zo štátov Strednej Ázie do kaspickej oblasti.

Rozvoj novej Hodvábnej cesty výrazne zvýši objem transakcií cestnej dopravy. Napríklad Khorgos je čínske centrum výroby a exportu na hranici s Kazachstanom. Táto bezcolná zóna sa od minulého roku veľmi rýchlo rozvíja. Vďaka tomu sa minulý rok výrazne zvýšil objem transakcií v cestnej doprave.

Strategický smer

Vzhľadom na pozitívne hodnotenie trhu, ktoré sme opísali vyššie, Platforma Trans.eu sa na začiatku sústredila na možnostiach kazašského trhu, vzhľadom na jeho geografickú prevahu na novej Hodvábnej ceste. Okrem toho sa nachádza bližšie výrobných centier, takých ako Khorgos, čím platforma Trans.eu získa priamy prístup k potenciálnym cieľovým zákazníkom, objednávateľom, špeditérom a dopravcom, dokonca aj na Ďalekom Východe. S hrdosťou informujeme našich zákazníkov, že naša najnovšia pobočka bola otvorená v januári 2018 v Almatách. Vďaka veľmi veľkému záujmu a dopytu zo strany kazašských dopravných firiem naša pobočka v Almaty mesačne získava 8 nových predplatiteľov. Úspešná spolupráca s miestnou vládou už vytvorila povedomie značky, a vďaka najnovším snaženiam pobočky Trans.eu v roku 2018 získal už viac ako 80 nových firemných predplatiteľov.

Zdroje:

https://documents1.worldbank.org/curated/en/907671498234725650/pdf/NCO00004218-06202017.pdf

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P153497?lang=en&tab=overview

https://www.trade.gov/export-solutions

https://www.huffpost.com/entry/china-new-silk-road-global-economy_b_7101668

https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2017/12/20/what-happened-on-chinas-new-silk-road-in-2017/#104b2b5972e9

https://sk.kz/upload/iblock/c20/c20b5a3104e380a79761c8f24e81f8f1.pdf

https://www.ifc.org/errorpage.html

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: