int(5537)

TMS 4.0 – Čo to znamená?

tms-40-co-to-znamena

Logistika 4.0 vyžaduje nový model spolupráce, ktorý spája celé odvetvie: bez SMS správ, e-mailov a tabuliek. Trans.eu Group SA zavádza nástroj pre dopravcov, špeditérov a odosielateľov. TMS 4.0 je odpoveďou na hlavné problémy priemyslu vďaka kombinácii celého dopravného spoločenstva a možnosti rýchlej výmeny údajov v rámci odvetvia. Dopravná databáza je len jedným z riešení, ktoré umožňuje flexibilné vyhľadávanie nákladu alebo ponúk vozidiel. Digitálna platforma Trans.eu umožňuje spracovanie celého dopravného procesu v jednom nástroji.

Za posledných 15 rokov sa TSL priemysel dynamický zmenil. Tieto zmeny formujú moderný dopravný manažment. Prístup k informáciam v reálnom čase, umelá inteligencia, strojové učenie, automatizácia. Toto všetko sú pojmy, ktoré prichádzajú s revolúciou v oblasti TMS.

Prečo teraz?

Z každej strany na nás vyskakujú články, správy a informácie, ktoré nám hovoria o raste cien prepráv. Rôzne prognózy nám predikujú, že tento trend bude naďalej pokračovať. Rozdiel objemu prepráv v porovnaní s dostupnými vodičmi nákladných vozidiel sa neustále zväčšuje. Odhadovaný rozdiel v roku 2024 je 300 000 vodičov. Tento scenár je zlou správou pre TSL priemysel a trh ako taký. Spoločnosť Trans.eu sa rozhodla predísť tejto situácií na trhu.

TMS triedy 3.0

Tretiu generáciu TMS pozná a využíva takmer každý. Poznáte to. V rámci firmy máte svoj vlastný systém, v ktorom zaznamenávate jednotlivé úkony, zapisujete údaje, vypisujete tabuľky. Tieto infomácie vidí v spoločnosti každý zamestnanec. Pokiaľ ale komunikujete a dohadujete zákazku, dopravu, náklad, je nutné použiť telefón, e-mail, alebo SMS správy.

Nevýhodou tejto generácie TMS je to, že nemáte úplnu kontrolu a potrebné informácie nad dopravou, resp. nákladom mimo firmy. Či už sa jedná o potrebné dokumenty, sledovanie nákladu, vozidla a množstva ďaľších potrebých údajov. Zákazku síce môžete dohodnúť, ale chýbajú vám aktuálne informácie, ktoré vás môžu pripraviť na neželané situácie, ktoré môžete okamžite riešiť, aby vám nespôsobili problémy.

TMS triedy 4.0

TMS štvrtej triedy je odpoveďou na hlavné problémy odvetvia. Tento nový generačný nástroj umožňuje digitálnu spoluprácu s celou dopravnou komunitou a presahuje uzavretú skupinu kolegov. To znamená nové možnosti spolupráce so širokou skupinou dopravcov a partnermi, ktorí poskytujú vozidlá v blízkosti. Riešenie tiež prináša možnosť výmeny digitálnych dokumentov. Nová platforma Trans.eu vám umožní zvládnuť celý proces prepravy v rámci jedného nástroja bez e-mailov, SMS a telefonovania.

Algoritmy a strojové učenie sú dnes už na takej úrovni, že v rámci platformy vedia nielen určiť, aká cena je optimána na trase, ale aj predpovedať jej vývoj. Užitočnou pomôckou je určite aj automatizácia procesov, ktorá bežné a pravidelné úkony spraví za vás a vy nemusíte strácať čas.

dodavatelsky-retazec-logistika-trans.eu

TMS triedy 4.0, čo je platforma Trans.eu vo svojej novej verzii, je prepojením zmluvného a spotového trhu. Výhody pravidelnej spolupráce s dopravcami sú tak spojené so schopnosťou rýchlo vyhľadávať partnerov aj v sezóne. Možnosť automatickej zhody dopravcov na základe algoritmov umožňuje vybrať napríklad dopravnú spoločnosť, ktorá je najbližšie k miestu nakládky, vlastní príslušné certifikáty, je plne poistená a má najnovšiu flotilu.

V dnešnej dobe sú dáta komoditou, ktorá je vzácnejšia každým dňom. Vyššia transparentnosť zaručuje bezpečnejší priebeh transakcie a prepravy ako takej. Monitorovanie nákladu v reálnom čase poskytuje informácie o oneskoreniach a stave objednávky. Čím viac informácií o dopravcoch a prehľadoch o výkonnosti dopravy máte, tým lepšie viete manažovať svou firmu.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: