int(5537)

Ste odosielateľ v medzinárodnej cestnej doprave? Overte si, aké máte povinnosti!

Existuje viacero povinností, o ktorých musí pred zaslaním tovarov vedieť každý odosielateľ. Článok sa venuje činnostiam, na ktoré by žiadny odosielateľ nemal zabudnúť, ako aj skutočnostiam, ktoré môžu spôsobiť, že za nesprávne zrealizovanú prepravu nebude zodpovedať dopravca, ale odosielateľ.

Po prvé – nezabúdajte, že tovar musí byť správne zabalený. Je to obzvlášť dôležité pri preprave nebezpečných vecí alebo vecí, ktoré sa ľahko poškodia pri styku s inými predmetmi. Niektoré tovary majú také vlastnosti, že sa môžu ľahko vytratiť alebo poškodiť, ak sú nesprávne zabalené (napr. matrace zabalené do mäkkej fólie, prepravované v rámci jednej zákazky s ostrými predmetmi; príliš veľké balenie v porovnaní s prepravovaným tovarom, balenie, ktoré tovar správne nezabezpečuje) – dopravca nebude zodpovedný za prípadné straty alebo zničenie tovaru spôsobené práve zlým balením.

Po druhé – všímajte si správne označenie tovaru vlastnosťami a číslami, tzn. či etiketa zásielky je správna a kompletná. Je síce pravda, že dopravca je povinný skontrolovať správnosť údajov v nákladnom liste, medzi inými či sa zhodujú vlastnosti a čísla kusov tovarov, ale môže sa vyhnúť zodpovednosti za prípadné zničenie alebo stratu tovaru, ak odosielateľovi dokáže, že vlastnosti alebo čísla na kusoch zásielky neboli dostatočné alebo boli nesprávne.

Po tretie – nezabúdajte dopravcovi v podmienkach dohody zaznačiť, akým dopravným prostriedkom chcete doručiť zasielané tovary. Určenie typu vozidla, ktoré bude použité na zrealizovanie dohody o preprave, je povinnosť odosielateľa. Ak prepravované tovary potrebujú špeciálne zaobchádzanie, presne určite tieto podmienky, napr. požadovanú teplotu a vlhkosť vzduchu.

Nakoniec nezabúdajte na povinnosť odosielateľa pripojiť k nákladnému listu (alebo inak doručiť dopravcovi) všetky potrebné doklady a poskytnúť mu všetky nevyhnutné informácie (napr. doklady potrebné počas colného vybavenia; informácie o ochranných prostriedkoch pri prevoze nebezpečných tovarov). Ako odosielateľ nepodceňujte tieto záležitosti, pretože v opačnom prípade môžete byť zodpovedný za škody vzniknuté z dôvodu chýbajúcej, nedostatočnej alebo nesprávnej dokumentácie alebo informácií.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: