Náklad prispôsobený potrebám dopravcu? Vďaka algoritmu je to možné

Andrej Lichnovsky 13.11.2018

Na Platforme Trans.eu náklady sami nachádzajú dopravcu. Zodpovedá za to inteligentný algoritmus navrhovania nákladov SmartMatch. Čo by mal urobiť dopravca, aby dostával pre neho najvhodnejšie ponuky?

Dopravná databáza je v mnohých dopravných firmách základným pracovným nástrojom. Ako zdroj spotových nákladov je skutočným riešením problému prázdnych jázd. Avšak moderné logistické platformy idú ešte o jeden krok ďalej a automatizujú činnosti, ktoré sa doteraz robili ručne.

Na Platforme Trans.eu sa úplne menia zásady výberu obchodného partnera: dopravca už nemusí hľadať náklad sám. Ak bude aktívne používať Platformu, systém mu sám navrhne najvhodnejšie ponuky.

Najvhodnejší náklad pre dopravcu

Algoritmy, ktoré používateľom navrhujú prispôsobený, cielený obsah, už dávno využívajú všetky najväčšie internetové služby. Práve vďaka nim také spoločnosti ako Facebook či Google zobrazujú obsah, ktorý daného používateľa zaujme, alebo filmy, ktoré si rád pozrie.

Tento mechanizmus začala používať aj Platforma Trans.eu. Používateľom navrhuje takých obchodných partnerov, s ktorými sa im bude spolupracovať najlepšie.

V novom nástroji pre dopravu sme zaviedli algoritmus SmartMatch, ktorý prepája potreby dvoch strán dopravnej zákazky. Jeho úlohou je nájsť pre danú prepravu (náklad), ktorý ponúka objednávateľ, najvhodnejšieho dopravcu, ktorý disponuje požadovaným typom nadstavieb a jazdí na trase vyznačenej objednávateľom.

Pre dopravcu to znamená, že systém mu okrem zákaziek, ktoré sám získava, navrhuje pre neho najvhodnejšie náklady.

Na základe čoho sa vyberajú ponuky? Systém analyzuje dostupné premenné o ponuke objednávateľa a o danom dopravcovi. V prípade dopravcu sa zohľadňujú trasy, o ktoré má dopravca najčastejšie záujem, ako aj informácie o jeho firme. Podrobnosti o fungovaní algoritmov, ktoré sa používajú na párovanie obchodných partnerov na Platforme Trans.eu, vysvetľuje Aleksander Olbert, obchodný analytik v Trans.eu Group S.A.

SmartMatch na základe údajov o trasách, na ktorých dopravca vyhľadáva náklady a realizuje transakcie, hľadá najvhodnejšiu dopravu pre danú ponuku nákladu – hovorí Aleksander Olbert. – Čo sa týka informácií o firme, algoritmus okrem iného zohľadňuje vozidlový park dopravcu – vek a typ nadstavieb – certifikáty a hodnotenia predchádzajúcich obchodných partnerov. Čím presnejšie a rozsiahlejšie informácie sú v profile firmy uvedené, tým sú ponuky, ktoré systém používateľovi navrhuje, vhodnejšie – vysvetľuje expert.

Platforma Trans.eu využíva technológiu strojového učenia (angl. machine learning), tzn. technológiu samoučiaceho systému. Nástroj sa na základe aktivity používateľa spoznáva jeho preferencie.

Znamená to, že čím viac zákaziek dopravca realizuje, a tiež čím viac informácii o svojej flotile a oprávneniach poskytuje, tým sú v budúcnosti návrhy nákladov presnejšie a vhodnejšie. Keď dopravca dostane taký návrh, má nasledovné možnosti: ihneď prijať spoluprácu s objednávateľom, navrhnúť inú cenu alebo podmienky prepravy alebo úplne odmietnuť spoluprácu.

Najdôležitejšie funkcie v jednom nástroji

Platforma Trans.eu je TMS generácie 4.0, ktorý úplne mení spôsob spolupráce v doprave. Okrem inteligentného prispôsobovania nákladov je dôležité aj to, že nástroj umožňuje riadiť dopravné zákazky od začiatku až do konca.

Platforma umožňuje:

  • prijímať zákazky a priraďovať statusy (vrátane elektronického potvrdenia vykonania – angl. Proof of Delivery),
  • monitorovať flotilu a úroveň realizácie zákaziek na mape (s možnosťou sprístupňovať polohy objednávateľom),
  • vytvárať výkazy o realizácii objednávok,
  • fakturovať zrealizované zákazky a využívať služby financovania faktúr,
  • integrovať s telematikou alebo zasielať úlohy a monitorovať polohy vozidiel z úrovne nástroja.

Platforma Trans.eu je pre dopravcu šancou na stálu spoluprácu s najlepšími obchodnými partnermi vybranými podľa jeho potrieb. Od samého začiatku tiež umožňuje získať čas, ktorý bol doteraz venovaný hľadaniu zákaziek a overovaniu obchodných partnerov, ako aj riadeniu zákaziek tradičnými metódami.

Viac informácií nájdete na stránke SmartMatch.