Interpipe: digitálna transformácia dopravných procesov

interpipe-trans.eu

Ako môže ukrajinská priemyselná spoločnosť splniť vysoké požiadavky európskych zákazníkov? Ako optimalizovať proces riadenia dopravy a znížiť zaťaženie logistických manažérov? Ako redukovať oneskorené dodávky? Odpovede na tieto otázky sme prediskutovali spolu so Svitlanou Surovou, riaditeľkou logistiky spoločnosti Interpipe.

 

 • Spoločnosť Interpipe
 • Ukrajinská priemyselná spoločnosť, výrobca oceľových rúr, železničných kolies a dvojkolesí je jedným z TOP-10 svetových vývozcov bezšvíkových rúr a radí sa na 3. miesto medzi výrobcami železničných kolies na globálnom trhu. Spoločnosť dodáva výrobky do viac ako 80 krajín vrátane jej zákazníkov – ropných a plynárenských, stavebných a strojárenských spoločností, ako aj staviteľov železníc a automobilov v Európe, na Strednom východe a v Amerike.

Digitalizácia procesov bola v minulosti trendom a dnes je neoddeliteľnou požiadavkou pre podniky, ktoré sa snažia udržať si konkurenčné postavenie.

Online riadenie dopravy je jednou zo služieb, ktoré čoraz viac spoločností potrebuje. Prečo ste sa rozhodli ho implementovať do Interpipe?

Túto službu sme potrebovali z niekoľkých dôvodov:

 • pre spoločnosť ako celok. Spoločnosť Interpipe dodáva produkty priamo do skladov zákazníkov. Z tohto dôvodu je dôležité kontrolovať dodacie lehoty, aby sme splnili naše povinnosti. Spoločnosť navyše digitalizuje čoraz väčší počet procesov. Stávajú sa úplne transparentnými, spoľahlivými a zvládnuteľnými. Výnimkou nie je ani dodávateľský reťazec.
 • pre našich kľúčových zákazníkov. Väčšina našich európskych klientov má systém rezervačných okien pre vykládku podľa dátumu a času. Pri dodávke nákladu musíte prejsť tisíce kilometrov – auto sa môže odchýliť od harmonogramu dodávok, meškať s vykládkou a pod. Preto je potrebné informovať zákazníka o zmene najneskôr 48 hodín pred realizáciou, aby mal zákazník možnosť rezervovať si najbližší možný slot, inak si auto bude musieť počkať na nové „okno“ pre vykladanie na neurčito.
 • pre naše logistické oddelenie. Denne je potrebné kontrolovať dodávku každého automobilu. Tento segment práce trval dlho. Tiež sme sa niekedy stretli s problémom dezinformácií vodiča a operátora.

Aké kritériá ste dodržali pri výbere dodávateľa?

V prvom rade sú pre nás dôležité skúsenosti spoločností. Napríklad ďalší dodávatelia nám ponúkli, že buď pripojíme všetkých dopravcov k jedinému navigačnému systému, alebo vydáme sledovacie zariadenia v čase spustenia alebo pripojíme všetkých vodičov prostredníctvom mobilnej aplikácie. Žiadna z možností nám nevyhovovala, pretože v obidvoch prípadoch existovali nuansy (Ako vysvetliť dopravcovi, že musí ukončiť zmluvu so svojím poskytovateľom a spojiť sa s našim odporúčaným? Ako vrátiť sledovacie zariadenia späť? Kto bude finančne zodpovedný? Ako zabezpečiť všetkým vodičom telefóny a stabilné pripojenie na internet na Ukrajine aj v Európe?). Spoločnosť TRANS.EU bola v týchto otázkach jednoznačným lídrom, pretože navrhla integrovať maximálny počet poskytovateľov do jedného systému, pričom dopravcovia nemuseli opätovne vyjednávať zmluvy a meniť poskytovateľov. Navyše, v tom čase už bol TRANS.EU integrovaný s približne 100 poskytovateľmi a automobily spojené s ktorýmkoľvek z týchto poskytovateľov bolo možné sledovať už prvý deň.

 • Світлана Сурова, Interpipe
 • Svetlana Surova
 • Riaditeľka logistiky, Interpipe
 • V prvom rade sú pre nás dôležité skúsenosti spoločností. TRANS.EU bol jasným lídrom, pretože ponúkol integráciu maximálneho počtu poskytovateľov do jedného systému bez toho, aby museli prepravcovia opätovne vyjednávať zmluvy a meniť poskytovateľov.

Ako vyzeral váš proces kontroly doručenia predtým?

Pred realizáciou projektu bol proces úplne manuálny. Každý logista nezávisle riadil svoje autá telefonicky. Všetky údaje boli zhrnuté do jednej tabuľky, ktorá bola odoslaná zákazníkom. V čase, keď objemy vrcholili – museli sme prijať ďalšieho zamestnanca (dispečera), ktorý sa priamo podieľal na zhromažďovaní informácií od vodičov a dopravcov o polohe automobilov a predpokladanom dátume príchodu na miesto vykládky, keďže logisti do vykládky nemali čas hľadať autá a kontrolovať.

Ako vyzerá proces dnes?

V súčasnosti je proces riadenia automatizovaný a oveľa ľahší. Vyvinuli sme jeden report, ktorý zobrazuje všetky dodávky v reálnom čase. Ak chcete informovať zákazníka o polohe konkrétneho automobilu, stačí report aktualizovať. Za zmienku stojí aj ďalšia funkcia, ktorú vylepšili naši špecialisti – online mapa so všetkými vozidlami na ceste. Na tejto mape sú autá zoskupené podľa farieb (ako semafor) – na ceste podľa termínov. Podržaním kurzora myši nad konkrétnou ikonou sa zobrazia informácie o čísle automobilu, dopravcovi, vodičovi, čísle objednávky. Je to veľmi pohodlné a poučné pre logistu aj pre klienta.

Je tiež potrebné zdôrazniť, že vďaka projektu je logista zahrnutý do procesu iba pri výpočte predpokladaného dátumu príchodu ku klientovi, systém zobrazuje, že vozidlo príde v plánovanom termíne, alebo bude meškať.

Momentálne spolu s TRANS.EU pracujeme na implementácii ďalšieho projektu – klientského centra. Je to nevyhnutné na to, aby zákazník mohol sledovať svoju vlastnú objednávku od okamihu výroby až k dverám vlastného skladu.

 • Анастасія Пшеченко, Interpipe
 • Anastasia Pshechenko
 • Leading specialist logistického oddelenia, Interpipe
 • Vďaka projektu sa znížil čas hovorov dopravcov / špeditérov, vďaka čomu majú logisti viac času na hľadanie nových partnerov, implementáciu nových projektov a ďalších strategicky dôležitých záležitostí pre spoločnosť.

Aké sú kľúčové výsledky implementácie služby?

Našou hlavnou bolesťou sú meškania, pri ktorých existujú prísne obmedzenia týkajúce sa dátumov a časov vykládky pre zákazníkov. Vďaka tomuto projektu sa z neho stalo zvládnuteľné riziko. Minimalizovali sme prerušenie dodávok z dvoch dôvodov:

 • dopravcovia / špeditéri vedia, že kedykoľvek môže logista zistiť, kde sa vozidlo nachádza, a preto sú viac zodpovední za dodržiavanie časových okien (rezervácia času prepravy);
 • logista okamžite vidí, kedy je možné prerušenie dodávky (auto je výrazne v predstihu alebo naopak má oneskorenie), a včas zákazníka upozorní. Napríklad pred realizáciou projektu bolo % prerušenia dodávok 30,4% z celkového objemu dopravy. Dnes sa tento údaj blíži k úrovni 3 – 4%.

Projekt tiež skrátil čas potrebný na volanie vodičov so špeditérom, čo poskytlo operátorom viac času na hľadanie nových partnerov, implementáciu nových projektov a ďalších strategicky dôležitých problémov pre spoločnosť.

Projektový tím z TRANS.EU:

Olga Venzlovska – projektová manažérka
Łukasz Muzyka – architekt logistických riešení
Ulyana Kurylo, Tetyana Andrievska – zodpovedné za spojenie dopravcov a špeditérov
Tím vývojárov

Tím projektu INTERPIPE:

Svitlana Surova – riaditeľka logistiky, zákazník projektu
Anastasia Pshechenko – popredná špecialistka logistického oddelenia, projektová manažérka;
Andrij Ševčenko – projektový manažér,
Dmytro Petrukhin – senior softvérový inžinier, vývojár projektu.

Podobné články: