int(5537)

Efektívna logistika poslednej míle

Logistika poslednej míle je posledná a najdôležitejšia etapa dodávateľského reťazca. Zahŕňa to prijatie objednávky zo skladu a jej včasné doručenie zákazníkovi, obchodu alebo konkrétnemu odbernému miestu. Akým logistickým výzvam na poslednú míľu musia logistické spoločnosti čeliť, aby zabezpečili efektívnosť svojich procesov? Aké sú očakávania zákazníkov ohľadom dodávok a prečo by dnes malo byť prispôsobenie spoločnosti vysokým očakávaniam spotrebiteľov prioritou každého podnikania?

Ako sa zmenili očakávania zákazníkov s ohľadom na rast elektronického obchodu?

Dynamický rast odvetvia elektronického obchodu a súčasná situácia na Slovensku zmenili správanie a nákupné návyky zákazníkov.

V minulosti mohli zákazníci využívať dva typy doručenia: poštové služby za výhodné ceny a kuriérske služby, ktoré boli nákladnejšie. Nákupný proces im trval dlhšie ako teraz, pretože každý zákazník mohol osobne navštíviť obchody, porovnať ponuky a rozhodnúť sa, kde si produkt kúpi.

V súčasnosti majú zákazníci väčší prístup k tovaru prostredníctvom elektronického obchodu a oveľa širší výber dodávok, a to aj napriek tomu, že služby CEP sú vďaka rastu elektronického obchodu čoraz bežnejšie a lacnejšie. Spotrebitelia môžu tiež dostať svoje balíčky na miestach vyzdvihnutia kedykoľvek v súlade s koncepciou doručenia mimo domov. Značný nárast online objednávok vedie k potrebe zdokonaliť logistiku poslednej míle v mnohých spoločnostach.

Aké sú výzvy v logistike poslednej míle?

Medzi najťažšie logistické výzvy na úseku posledných kilometrov patrí predovšetkým nárast objednávok vyžadujúcich efektívnu logistiku a veľmi krátke lehoty na dodanie určitého tovaru (v prípade liekov alebo produktov s krátkou trvanlivosťou) do cieľového bodu. Ďalšou výzvou je tiež organizácia logistického tímu a plynulý tok informácií, ktorý je možný vďaka moderným monitorovacím systémom a práci s dátami. S vyšším počtom objednávok (najmä tých, ktoré si vyžadujú prepravu za konkrétnych podmienok, napr. v chladiacich boxoch pri vhodnej teplote), sa logistický proces poslednej míle stáva zložitejším. To si vyžaduje flexibilitu od dopravcov a plánovanie najlepších trás pre vodičov.

Čo sú v súčasnosti najväčšie logistické ťažkosti, ktorým musia pracovníci čeliť?

Podľa experta Piotra Roczniaka, Global Account Manager v Trans.eu, sú kľúčovými vlastnosťami flexibilita a adaptácia.

  • no expert photo
  • Piotr Roczniak
  • Global Account Manager, Trans.eu
  • Rok 2020 je obdobím neočakávaných a prekvapujúcich zmien. Zažívame výrazné zrýchlenie digitalizácie. To, čo sledujeme, ovplyvňuje najmä epidémia a z nej vyplývajúce obmedzenia. Výzvy logistiky poslednej míle súvisia predovšetkým s rýchlou reakciou na očakávania zákazníkov. Preto sa flexibilita javí tak dôležitá, a to tak z hľadiska efektívneho doručenia, ako aj schopnosti rýchlo sa prispôsobiť novým podmienkam. To sú rozhodujúce faktory pri výbere dopravcu. Nezabúdajme, že zákazníci očakávajú aj nízke náklady na dopravu. Intuitívne cítime, že tieto tri faktory (flexibilita, rýchlosť, cena) sú navzájom v rozpore a ich kombinácia v jednom modeli môže viesť k úspechu alebo zrúteniu. Dôležitá je teda správna konsolidácia a prístup k príležitostiam, ktoré sú na trhu dostupné. Mám dojem, že časy, keď stačila jedna spoločná schéma alebo model, sú už dávno za nami. Existuje veľa náznakov, že efektívnosť organizácie poskytujúcej posledné míle nám umožní nielen prežiť, ale aj vylepšiť procesy.

Ako zlepšiť logistiku poslednej míle?

Riadenie logistiky poslednej míle sa líši v závislosti od obchodného sektora. Odvetvie B2B zahŕňa dve etapy: suroviny sa dodávajú do výrobného závodu a potom sa hotové výrobky prepravujú do obchodu, skladu alebo na iné miesto vyzdvihnutia. V segmente B2C je logistika poslednej míle komplikovaným procesom hlavne kvôli problému zladenia vysokých nákladov na doručenie s včasnými dodávkami. Majitelia online obchodov, ktorí identifikujú dopyt po produktoch, ktoré predávajú, by sa mali usilovať o čo najmenšie zníženie trasy dodávateľov.

Plánovanie logistických činností je krokom k lepšej organizácii v rámci spoločnosti a zvýšenej flexibilite, ktorá tiež umožňuje rýchlejšie dodávky. Je však tiež dôležité zabezpečiť efektívne činnosti skladu, pretože bez nich je ťažké udržať efektívnu logistiku poslednej míle.

Ďalšou výzvou je skutočnosť, že moderný maloobchodný zákazník chce dostať svoje balíčky čo najskôr pri zachovaní určitej úrovne bezpečnosti a atraktívnych cien za doručenie, ktoré je veľmi ťažké zosúladiť. Každý spotrebiteľ chce mať prístup k priebežnému sledovaniu dodávok a mnoho moderných systémov umožňuje zákazníkom poskytnúť odkaz na sledovanie balíka v reálnom čase, čo je pohodlné a dáva im pocit kontroly nad celým procesom.

Prečo je v logistike poslednej míle tak dôležitá včasnosť?

Včasné dodávky sú obzvlášť dôležité napr. pre automobilový priemysel. Akýkoľvek výpadok z dôvodu nedostatku objednanej súčiastky spôsobí zastavenie výrobného procesu a pre spoločnosť bude mať za následok obrovské finančné straty. V tomto priemysle sa počíta každá sekunda a práve preto sú zákazníci ochotnejší využívať takzvané rýchle dodanie a za dodanie môžu zaplatiť viac výmenou napr. za záruku doručenia balíka do cieľového bodu do dvoch hodín. Odstávka tiež blokuje prácu tímu a ovplyvňuje rozhodnutie, či bude spolupracovať s dodávateľmi. Dokonca 55% zákazníkov deklaruje, že dvojhodinová záruka dodania by zvýšila ich lojalitu k danej spoločnosti, a preto stojí za to to zohľadniť.

To dokonale vysvetľuje, prečo by efektívne a včasné dodávky mali byť základom každej logistickej spoločnosti, ktorá chce prežiť na súčasnom trhu a udržiavať dobré vzťahy so zákazníkmi. Cieľový zákazník pri prijatí svojho balíka hodnotí kvalitu a trvanie celého logistického procesu. To má obrovský vplyv na ich vnímanie spoločnosti a ďalšie nákupné rozhodnutia. Rastúce očakávania zákazníkov a plnenie týchto potrieb by mali byť prioritou každej spoločnosti, ktorá sa pýši dobrými vzťahmi so zákazníkmi.

Ako udržať efektívnosť dodávateľského reťazca počas pandémie?

Podľa Piotra Roczniaka udržanie efektivity dodávateľského reťazca vedie k zvýšeniu efektívnosti a môže byť zdrojom inšpiratívnych inovácií.

– Efektívne plánovanie a výkon v dodávateľskom reťazci sú možné na základe údajov, napr. v cestnej doprave, kde máme veľa účastníkov (špeditéri, dopravcovia), je prístup k údajom obzvlášť dôležitý. Údržba dodávateľského reťazca je tým efektívnejšia, čím viac používame platformy pre správu, ktoré môžu využívať ďalší účastníci nášho reťazca. Založenie našich prevádzkových činností na tradičných činnostiach (e-mail, posielanie správ, tabuľky) môže vytvoriť mylný dojem o efektívnom riadení – máme údaje, ale nemôžeme ich spájať s trhom a preložiť ich do vedomostí v krátkom čase je v zásade nemožné alebo príliš drahé. Dôslednosť riadenia efektívnosti by sa mala prejaviť v procesoch podporovaných vhodnými nástrojmi. Efektívnosť dodávateľského reťazca je okrem iného výsledkom produktivity ľudí a nástrojov a systémov. Budúcnosť je transparentnosť a automatizácia práce.

Pre rast podnikania je rozhodujúce prispôsobenie logistických spoločností rýchlo sa meniacim podmienkam a očakávaniam zákazníkov. Odhaduje sa, že v roku 2021 dokonca 35% spotrebiteľov využije doručenie domov aspoň raz týždenne. To je dobrá správa pre spoločnosti poskytujúce služby pre maloobchodných zákazníkov. Ich spokojnosť môže mať za následok viac nákupov v rovnakom obchode s vyššou finančnou hodnotou. Kvalitná a efektívna logistika poslednej míle vo firmách zároveň zaručuje konkurenčnú výhodu a dlhotrvajúce vzťahy so zákazníkmi z jednotlivých sektorov. Je potrebné pripomenúť, že zlepšenie logistiky poslednej míle nezávisí iba od efektívnosti dodávok. Musíte analyzovať celý dodávateľský reťazec a vylepšiť prvky, ktoré je potrebné vylepšiť.

Bude tiež užitočné pravidelne používať moderné systémy podporujúce logistiku poslednej míle, pretože to zvyšuje efektivitu a zaisťuje rýchlu reakciu na zmeny a dotazy zákazníkov. Takéto činnosti umožňujú vyhnúť sa odstávkam a oneskoreným dodávkam a podrobnejšie plánovať trasu, čo určite zabezpečí lojalitu zákazníkov.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: