int(5537)

Čestná spoločnosť nemá čo skrývať – starajte sa o svoj imidž na Platforme Trans.eu

trust tsl trans.eu platform

Uzatvorenie transakcií na Platforme Trans.eu je podmienkou bezpečnej a efektívnej spolupráce. Umožňuje automatizáciu práce a predchádzanie mnohým nedorozumeniam. Okrem toho je to jediný okamih, keď môžeme vyhodnotiť spoločnosť, s ktorou sme spolupracovali, ako aj získať hodnotenie a vybudovať pozitívny imidž medzi všetkými potenciálnymi dodávateľmi.

Používatelia, ktorí sú zvyknutí vykonávať transakcie mimo Platformy, napr. telefonicky si musia byť vedomí, že sa vystavujú nebezpečenstvu, že sa stretne s nepoctivým dodávateľom.

– Neustále pracujeme na vylúčení takýchto používateľov z našej komunity. Najmä teraz, keď je finančná situácia mnohých spoločností nestabilná kvôli pandémii, dostávame veľa správ o zneužívaní, na ktoré nemôžeme reagovať, pretože nemáme možnosť overiť pravdivosť uzatvorenej zmluvy mimo Platformy, hovorí Michał Mierzejewski, Trans.eu Expert na bezpečnosť Platformy.

Žiadny dôkaz, žiadne peniaze

Väčšina prípadov, ktoré naši používatelia nahlásili bezpečnostnému oddeleniu, sa týka presmerovania objednávok na spoločnosti mimo Platformy.

– Často sa ukáže, že objednávateľ, t. j. platiteľ uvedený v rovnakej objednávke, je niekedy iný subjekt ako ten, s ktorým sme viedli rozhovory. Pokiaľ bude spolupráca prebiehať správne, nezáleží na tom, kto platí alebo kto prepravuje tovar. Problémy sa začínajú, keď sa niečo pokazí, napr. platba sa neuskutoční alebo sa stratí alebo poškodí tovar, vysvetľuje Michał Mierzejewski. Boli tiež situácie, keď sa spoločnosti telefonicky dohodli na vykonaní objednávky na konkrétnu sumu v eurách. Dopravca dostal po stanovenej lehote objednávku na niekoľko strán a nedokázal sa oboznámiť s dokumentom, iba si spomenul na dohody s partnerom. V okamihu platby sa ukázalo, že objednávateľ odpísal sumu v PLN namiesto v eurách a zabudol na telefonické dojednania, varuje Mierzejewski.

Takýmto situáciám sa možno vyhnúť. Uzatvorením transakcií na Platforme sme si jednak istí, že nespolupracujeme s neznámymi spoločnosťami z krajín mimo spoločnosti Trans.eu, za druhé, obe strany vyplnia a akceptujú zmluvné podmienky, ktoré potom systém automaticky vygeneruje. Zainteresované strany si to môžu kedykoľvek prezrieť a v prípade komplikácií je to dôkaz transakcie. Zlepšuje sa tým aj proces overovania všetkých nahlásených nezrovnalostí na Platforme.

Dôverujte, ale preverujte

Pri nastavovaní podmienok objednávok mimo Platformy často preskočíme proces overovania spoločnosti, s ktorou začneme spolupracovať – je to veľká chyba.

– V podnikaní je dobré dodržiavať zásadu obmedzenej dôvery. Samotné uistenie o poctivosti nestačí. Platforma poskytuje rad nástrojov, ktoré pomáhajú kontrolovať používateľa, vrátane ratingového systému alebo ukazovateľa dôveryhodnosti platby TransRisk, hovorí expert.

Overenie spoločnosti, s ktorou chceme začať pracovať, by malo byť bežnou praxou pre každú transakciu. Čo je možné skontrolovať na Platforme?

 • hodnotenia spoločnosti od iných používateľov Platformy Trans.eu
 • indikátor dôveryhodnosti platby TransRisk
 • platnosť a rozsah poistných zmlúv
 • potrebné povolenia
 • udelené osvedčenia
 • stav a veľkosť vozového parku (vzťahuje sa na dopravcu)
 • dátum založenia a základné registračné údaje spoločnosti

Žiadna transakcia – žiadny rating

Na jednej strane, čím viac informácií o spoločnosti zhromažďujeme, tým eliminujeme riziko. Na druhej strane stojí za to vytvoriť si na Platforme svoj vlastný imidž a postarať sa o svoju transparentnosť, aby sa o vás mohli potenciálni dodávatelia dozvedieť čo najviac. Mnoho používateľov pracuje iba s tými zmluvnými stranami, ktorých postupy platby sú zdokumentované s kladným hodnotením, alebo s dopravcami, ktorých kvalita práce je potvrdená názormi ostatných používateľov. Malo by sa pamätať na to, že môžeme vyhodnotiť a byť vyhodnotený iba vtedy, keď sa transakcia uzavrie prostredníctvom Platformy.

– Neustále pracujeme na nových nástrojoch, ktoré nám pomôžu rýchlejšie reagovať na akékoľvek nezrovnalosti a starať sa o bezpečnosť transakcií. Dokážeme to s úplnou transparentnosťou činností používateľov, hovorí Michał Mierzejewski.

Aby sa uľahčilo uzatváranie transakcií na Platforme pre používateľov, nová funkcionalita čoskoro umožní ich potvrdenie v Messengeri. O tejto novej funkcii vás budeme informovať na našich kanáloch sociálnych sietí.

  Chcete vedieť viac?
  Náš konzultant vás bude kontaktovať.

  Podobné články: