int(5537)

Ak sa neodvážite digitalizovať, prehráte. Platí to aj pre nákladnú dopravu a logistiku.

Úloha špeditérov sa mení. Úloha špeditérov sa zmenila s požiadavkami odvetvia. Tí, ktorí sa nebudú prispôsobovať, stratia konkurencieschopnosť. Pretože tieto požiadavky vychádzajú priamo z potrieb zákazníkov z hľadiska transparentnosti, času a nákladovej efektívnosti. Podľa prieskumu sú online platformy pre nákladnú dopravu v každodennom živote špeditérov veľmi dôležité a 54% tvrdí, že digitalizácia má v stratégii spoločnosti veľmi dôležitú úlohu.

Veľké špedičné spoločnosti, ktoré si budujú svoju konkurenčnú výhodu, zlepšujú kvalitu a efektívnosť služieb, využívajú online platformy, kde spájajú náklad objednávateľov s dopravcami.

Digitálni špeditéri už ponúkajú moderné riešenia, ako napríklad: rýchle online platby, elektronické dokumenty, znižovanie nákladov a automatizáciu vyhľadávania dopravcov pomocou algoritmov.

Zopár výhod digitalizácie:

 • Úspora nákladov prostredníctvom automatizácie
 • Efektívne využívanie zdrojov
 • Transparentnosť v dodávateľskom reťazci
 • Lepšia a rýchlejšia komunikácia
 • Analýza dát
 • Rýchle spracovanie objednávok a fakturácia

Ako skutočne vyzerá digitalizácia?

Papierovanie sa začína ešte pred prepravou tovaru. Aj keď dostanete objednávku telefonicky, potvrdenie ponuky musí mať písomnú formu. Potom príde dodací list a konosament v niekoľkých číslach. Faktúru je možné vytvoriť iba vtedy, keď sa vodič vráti s podpísanými dokumentmi. To zaberá dosť veľa času!

Spoločnosti sa musia začať adaptovať automatizáciu. Automatizácia vďaka digitalizácii sa už začína hľadaním dopravcov. Automatické nastavenie dopravcov pomáha rýchlo a efektívne nájsť vhodnú prepravu tovaru.

Ako by mohla vyzerať správa bez papiera?

Ekonomickejšie a efektívnejšie! Špeditér si môže objednávku objednať iba jedným kliknutím. Všetky ostatné dokumenty je možné rýchlo a ľahko prispôsobiť a odoslať. Okrem toho sa tieto dokumenty archivujú v systéme, takže sa na ne môžete vždy spoľahnúť. Ďalšou výhodou je, že platbu je možné získať oveľa skôr, pretože vodič môže doručenie potvrdiť online.

Tok informácií v reálnom čase

Spoločnosti sú zmluvne dohodnuté na preprave tovaru, ktorý zadávajú ďalej subdodávateľom. Nakoniec odosielateľ presne nevie, s akým dopravcom sa jeho tovar prepravuje. Vďaka digitalizácii je celý prepravný proces transparentný. Môžete sledovať tovar, vozidlo, atď., máte neustále aktualizované informácie aj v prípade oneskorenia, problémov a ďaľších potrebných informácií.

  Chcete vedieť viac?
  Náš konzultant vás bude kontaktovať.

  Podobné články: