int(5537)

3 kľúčové výhody digitálnych dopravných platforiem

Ktoré spôsoby uplatňujete pri hľadaní vhodného nákladu pre váš vozový park? S rozvojom technológií sa základom digitálnej nákladnej dopravy stali dopravné platformy, ktoré majú mnoho rôznych funkcií.

3 hlavné výhody

1. Možnost prepravy 24 hodin denne

S rozvojom digitálnych platforiem sa využívanie internetu v sektore logistiky zvýšilo, takže používatelia majú prístup k informáciám, ktoré chcú. Vďaka digitálnym platformám môžete plne vyťažiť vaše nákladné vozidlá v ľubovoľným čase a vyhľadávať vaše prázdne kamióny a nákladné vozidlá, ktoré potrebujú spätné zaťaženie. Prostredníctvom digitálnych platforiem je možné mať prístup k verejneným nákladom na platforme 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Okrem toho je dôležitý aj sociálny status. Len ľudia, ktorí spolupracovali s vašou firmou vás môžu ohodnotiť a zvýšiť vaše kredity. Môžete filtrovať pozitívne a negatívne komentáre a tiež ratingy pre každú spoločnosť.

2. Možnosť stretnúť sa s novými dodávateľmi prostredníctvom algoritmov

Inteligentné algoritmy v rámci digitálnych platforiem vám umožňujú priradiť vašu flotilu k príslušným nákladom. Ako to funguje? Profil používateľa, ktorý vytvoríte na digitálnych platformách, je vašou vizitkou. Ak sú všetky vaše polia vyplnené a ste aktívny v tomto užívateľskom profile, môžete byť uprednostený zasielateľmi a pomáhajú vám ľahko zladiť vaše algoritmy. Inteligentný algoritmus SmartMatch v platforme Trans.eu napríklad automaticky rozpozná kritériá vlastníka nákladu a charakteristiky vozového parku dopravcu a navrhne automatické priradenie.

3. Rýchla kontrola dokumentov a optimalizácia procesov

Vzhľadom na charakter digitálnych platforiem, spoločnosti, ktoré sú jej členmi, nahrajú do svojich profilov dokumenty, ktoré špecifikujú potrebné informácie a komerčné aktíva na prepravu v sektore logistiky. Takýmto spôsobom nemusíte čakať, ak budete znova žiadať dokumenty, ktoré potrebujete. V rámci platformy si môžete prezrieť dokumenty v profile spoločnosti a automaticky ich uložiť do počítača. Okrem toho si predstavte, že žiadate o 20 nákladov súčasne pre vaše prázdne vozidlá. Koľko hodín to trvá? Prostredníctvom digitálnych platforiem môžete zadať svoju inzerciu voľných vozidiel a preferované trasy online a odoslať ich vlastníkovi nákladu v priebehu niekoľkých minút.

Ako už bolo uvedené, zasielatelia, dopravcovia a špeditéri sú schopní ľahko využívať všetky digitálne riešenia v obchodných procesoch tak, že sa zúčastňujú na digitalizácii v sektore logistiky. Popremýšľajte o svojich obchodných procesoch a rozhodnite sa, ktoré oblasti potrebujete zlepšiť.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: