int(5537)

Kontrola TISPOL po celej Európe až do nedeľného večera

Kampaň na kontrolu nákladných vozidiel a dodávok sa začala dnes o 1:00 hod. Zúčastňujú sa na nej policajní dôstojníci z 27 krajín Európskej únie.

Zvýšené kontroly budú trvať do nedele 28. júla. Dovtedy budú policajní dôstojníci vykonávať väčšie kontroly ťažkých nákladných vozidiel na cestách v EÚ.

Doklady o vozidle, náklade a vodičovi sa budú kontrolovať až do nedele. Úradníci budú okrem toho kontrolovať tachografy z hľadiska dodržiavania ustanovení nariadenia 561/2006, ktorým sa vymedzujú doby práce a odpočinku vodičov.

Tispol sa tiež zameria na kontrolu rýchlosti a psychofyzického stavu vodičov. Policajní dôstojníci tiež overia vstupné osvedčenia o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po ceste (ADR) a iné dokumenty, ktoré vyžadujú právne predpisy EÚ a vnútroštátne právne predpisy.

Kde sa budú kontroly vykonávať?

Týždenná kampaň je organizovaná v krajinách patriacich do organizácie TISPOL, tj: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Litva, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, Estónsko a Taliansko.

[zdroj: trans.info]

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: