int(5537)

Jedna noc v kabi̇́ne – dvanásť mesiacov vo väzeni̇́

Vzhľadom k tomu, že profesia vodiča v cestnej doprave je veľmi náročná, predpisy upravujúce čas práce a odpočinku sú mimoriadne prísne. Každý vodič vozidla má právo na určité prestávky, počas ktorých má úplnú slobodu. V skutočnosti je táto sloboda dosť relatívna – vodič sa musí vzdialiť od … svojho auta. Prečo?

ČAS PRÁCE A ČAS ODPOČINKU V PREDPISOCH

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z roku 2006, profesionálny vodič má právo a povinnosť zabezpečovať si pravidelný denný a týždenný odpočinok. Nariadenie presne určuje, že v prípade:

 • denného obdobia odpočinku a
 • týždenného skráteného obdobia odpočinku
 • vodič vozidla má právo zregenerovať sily v kabíne vozidla za podmienky, že vozidlo je príslušne vybavené (s lôžkom) a je zaparkované na bezpečnom parkovacom mieste.

Predpisy ale nič nehovoria o tom, aby takýmto spôsobom bolo možné tráviť pravidelný týždenný odpočinok, ktorý musí trvať aspoň 45 hodín. Doteraz sa kontrolné orgány dodržiavaní tohto predpisu venovali s prižmúreným okom (a tomu, že vodiči nákladných áut prakticky ignorujú tento príkaz). V praxi to znamená iba to, že takáto činnosť je síce zakázaná, ale jej nedodržiavanie neprináša žiadne finančné či nefinančné následky. Napríklad v poľskom dopravnom práve sú pokuty určené iba za skracovanie času odpočinku, ale nie za skutočnosť, že ho vodiči trávia v kabíne.

POKUTY VO FRANCÚZSKU A V BELGICKU

Francúzsko a Belgicko, ktorým podľa expertov záleží na znížení rozsahu kabotáže na vlastnom území, rozhodli sa tieto predpisy oprášiť. Belgická vláda zaviedla príslušné úpravy v júni 2014, a francúzska vláda sa na to rozhodla o mesiac neskôr. Pokuty za trávenie pravidelného týždenného odpočinku vodiča v kabíne sú určené vo výške:

 • mv Belgicku – 1 800 EURmmm
 • vo Francúzsku – 30 000 EUR a rok odňatia slobody

Tieto aktivity privítali kontrolné úrady v Španielsku a v Portugalsku. Tieto štáty sa síce nerozhodli na tak silný úder ako Francúzsko alebo Belgicko, hoci už dlhý čas sa prejavuje ich negatívny prístup k vodičom nocujúcim v kabínach. Podobný predpis, hoci zatiaľ ešte bez následkov, platí aj na území Rakúska. Negatívny názor o výške francúzskych pokút vyjadrila Európska komisia, ktorá poukázala, že predpokladaná výška pokuty nie je proporcionálna k výške priestupku.

NEMECKÁ VLÁDA NA ZÁCHRANU PARKOVÍSK

Nejednotné predpisy členských štátov sa pričiňujú k tomu, že dopravcovia hľadajú vrátka, ako obísť sprísnené podmienky, ktoré zaviedla francúzska a belgická vláda. Preto vodiči, ktorí musia ísť na pravidelnú týždennú prestávku, rozhodujú sa tráviť ju na území liberálnejších štátov – napr. Nemecka. Ale takéto aktivity výrazne zaťažujú nemeckú infraštruktúru – preťažené parkoviská a nepohodlie, na ktoré sa sťažujú obyvatelia, priviedli nemeckú federálnu vládu predložiť projekt, ktorým sa zavádzajú podobné reštrikcie aj na území Nemecka. Či bude takéto rozhodnutie prijaté, to sa ešte len ukáže.

  Chcete vedieť viac?
  Náš konzultant vás bude kontaktovať.

  Podobné články: