int(5537)

Informačná akcia – účty zamestnancov

Kompletný a aktuálny firemný profil v Systéme Trans.eu je polovica cesty k dosiahnutiu dôveryhodnej pozície na trhu. Staráte sa rovnako aj o profily Vašich zamestnancov? Ako pridať nového zamestnanca a ako zablokovať prístup osobám, s ktorými už nespolupracujete?

Nezabúdajte, že sa oplatí:

 • založiť všetkým zamestnancom bezplatné účty – uľahčí to komunikáciu tak v rámci Vašej firmy, ako aj s Vašimi partnermi
 • doplniť firemné emailové adresy a telefóny zamestnancov, aby Váš potenciálny partner mal možnosť kontaktovať Vašu firmu nielen prostredníctvom komunikátora
 • zaznačiť znalosť cudzích jazykov, v ktorých daná osoba komunikuje –  zahraničná firma možno uprednostní kontakt vo svojom jazyku
 • definovať rozsah povinností – uľahčujete tak druhej strane komunikáciu s Vašou firmou. Napríklad, oveľa praktickejšie je požiadať o vystavenie dobropisu priamo osobu, ktorá sa zaoberá účtovníctvom.
 • vždy zablokovať prístup Vašim bývalým zamestnancom! Nezabúdajte, že osoba s aktívnym kontom reprezentuje Vašu firmu a môže prehliadať podstatné informácie týkajúce sa uzatváraných transakcií!

Ako založiť účet pre nového zamestnanca?

Oprávnená osoba posiela zamestnancovi výzvu na založenie účtu:

systém Trans.eu → viac možností → pridať zamestnanca

Pracownicy EN 1

Pracownicy EN 2

Registrácia v troch krokoch:

1. Som oprávnená osoba, posielam novému zamestnancovi výzvu na založenie účtu.

2. Nový zamestnanec dostáva email s aktivačným odkazom.

3. Zamestnanec vypĺňa formulár s údajmi a PRIDÁVA ÚČET.

Pracownicy EN 3

 • účty sú personalizované, nedajú sa prepísať na nového zamestnanca
 • nesprístupňujte vlastný účet iným zamestnancom, majú si založiť svoj vlastný účet
 • zamestnanca môže zablokovať oprávnená osoba prostredníctvom Riadiaceho panela

záložka FIRMA → zamestnanci → vybrať zamestnanca → viac → odstrániť zamestnanca

Pracownicy EN 4 i 7

Pracownicy EN 8

Blokádu môže nahlásiť aj priamo zamestnanec prostredníctvom:

 • info.sk@trans.eu
 • (+421) 2 3300 6762

  Chcete vedieť viac?
  Náš konzultant vás bude kontaktovať.

  Podobné články: