int(5537)

Informačná akcia – oprávnená osoba. Spravujte firemný profil!

informacna_akcia_trans.eu

Ako OPRÁVNENÁ osoba poznáte vaše privilégiá pri správe firemného účtu a účtov zamestnancov v platforme Trans.eu? Oboznámte sa s funkčnosťou Riadiaceho panela a záložky Firma! ▼▼▼

Počas registrácie firmy v platforme Trans.eu automaticky získavate status OPRÁVNENEJ OSOBY. Ako správca zodpovedáte za spravovanie firemného profilu. Čo s tým súvisí?

⇒ oprávnený môže byť iba jeden zamestnanec. Ak dôjde k zmene povinností alebo k výpovedi, je potrebné určiť novú oprávnenú osobu, v opačnom prípade privilégiá prejdú na nasledujúcu osobu. Nezabúdajte, že táto osoba reprezentuje vašu firmu v platforme Trans.eu, spravuje firemnú dokumentáciu a históriu uzatváraných transakcií!

⇒ môžete upravovať určité položky, údaje firemného účtu: webová stránka, fax, firemné logo, charakteristika firmy a veľkosť spoločnosti

⇒ ako oprávnená osoba zakladáte účty iným zamestnancom – posielate emailové pozvánky na zaregistrovanie účtu, alebo odsúhlasujete žiadosť o aktiváciu účtu, ktoré si zamestnanec založil sám

⇒ spravujete účty zamestnancov, tzn. môžete samostatne zmeniť kontaktné údaje, rozsah povinností, jazyky v ktorých daných zamestnanec komunikuje. Máte tiež oprávnenie resetovať prístupové heslá, skrývať daný účet a zablokovať účet bývalého zamestnanca

kontaktujúc správcu platformy Trans.eu môžete nahlásiť: pre účty zamestnancov – zmenu emailovej adresy, zmenu priezviska, pre firemný účet – zmenu kontaktného telefónu, emailovej adresy, adresy (ak sa zhoduje s adresou uvedenou v obchodnom registri)

Spravujte firemné informácie prostredníctvom:

viac možností → voľby programu → upraviť údaje firmy

Môžete upravovať:

samostatne:
– webovú stránku
– fax
– firemné logo
– charakteristiku firmy a veľkosť spoločnosti

kontaktujúc správcu platformy Trans.eu:
– emailovú adresu
– kontaktný telefón
– adresu (ak sa zhoduje s adresou uvedenou v obchodnom registri)

Admin_trans.eu_01

Admin_trans.eu_02

Admin_trans.eu_03

Správa účtov zamestnancov:

Riadiaci panel → Firma

Admin_trans.eu_04

Založenie účtu pre nového zamestnanca → pridať zamestnanca

Admin_trans.eu_05

Zamestnanec dostáva na vami zadanú emailovú adresu prihlasovacie údaje: užívateľské meno a heslo.

Ak si zamestnanec založí účet samostatne, dostanete emailovú správu s prosbou o aktivovanie účtu:

Úprava účtov zamestnancov

Admin_trans.eu_06

Môžete upravovať:

samostatne:
– kontaktné telefóny
– rozsah povinností
– cudzie jazyky, v ktorých zamestnanec komunikuje

kontaktujúc správcu platformy Trans.eu:
– emailová adresa zamestnanca
– zmena priezviska

DODATOČNE – máte oprávnenie na: resetovanie hesla účtu, skrývanie profilu zamestnanca a blokovanie účtov bývalých zamestnancov

Nezabúdajte, že oprávnená osoba, ako správa profilu vašej firmy v platforme Trans.eu, má prístup k všetkým údajom a činnostiam, ktoré súvisia s aktivitami celej vašej firmy. Ak s daným zamestnancom končíte spoluprácu – nezabudnite to nahlásiť, a oprávnenia preneste na iného spoľahlivého zamestnanca!

#informacnaakcia

Informačná akcia – hodnotenia a komentáre. Budujte dôveryhodnosť Vašej firmy!

Informačná akcia – budujte dôveryhodnosť Vašej firmy! #Referencie

Informačná akcia – aktualizujte firemný profil!

Informačná akcia – nezanedbávajte Vaše dokumenty!

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: