int(5537)

Hlavy šiestich krajín sa odvolali proti balíku mobility

Predsedovia vlád Bulharska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rumunska a Maďarska zaslali Európskej únii spoločné odvolanie týkajúce sa balíka mobility a vyjadrili hlboké znepokojenie nad prácou prebiehajúcou v Európskom parlamente.

Vo svojej výzve zdôraznili význam cestnej dopravy pre európske hospodárstvo. Podľa premiérov by mali byť nové pravidlá primerané, realistické a nediskriminačné. Nesmú najmä spôsobiť, že dopravcovia z ich krajín budú v horšom postavení ako dopravcovia z krajín mimo Únie.

Výzva predsedov vlád nepostrádala environmentálne otázky. Návrhy, ktoré sú predmetom trialógu, znemožnia dosiahnuť ciele stanovené Európskou úniou v oblasti znižovania emisií CO2.

Vedúci predstavitelia šiestich vlád poukázali najmä na negatívne účinky takých riešení, ako sú:

  • návrat vozidla do štátu bydliska dopravcu každé 4 týždne,
  • obmedzenia kabotáže,
  • odkazy na nariadenie Rím I týkajúce sa zamestnávania vodiča.

[zdroj: trans.info]

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: