int(5537)

Hlasovanie v Európskom parlamente o balíku mobility sa ruší

V Európskom parlamente sa malo konať hlasovanie o balíku o mobilite. To sa však nestane. Hlasovanie bolo zrušené kvôli tlaku poľských poslancov EP.

Informácie o tom poskytli aj poľskí poslanci EP Kosma Złotowski a Elżbieta Łukacijewska.

Argumentom, ktorý viedol k vypusteniu hlasovania o programe zasadnutia Európskeho parlamentu, bola otázka 1600 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, o ktorých mali poslanci hlasovať. Poľskí poslanci EP tvrdili, že spôsob, akým boli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zoskupené do blokov, nebol logický.

Mohlo to vytvoriť chaos a sťažiť rozhodnutie pre tých poslancov Európskeho parlamentu, ktorí doteraz nepoznali podrobnosti o zmenách. Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani preto rozhodol, že projekt Mobility Package bude zaslaný Výboru pre dopravu a cestovný ruch.

Komisia preto bude musieť znovu hľadať kompromis týkajúci sa ustanovení upravujúcich fungovanie odvetvia dopravy EÚ. Je možné, že k tomu dôjde v novom volebnom období Európskeho parlamentu, pretože v tomto funkčnom období je už prakticky len jeden mesiac (voľby do Európskeho parlamentu sa majú uskutočniť v máji).

[zdroj: trans.info]

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: