int(5537)

Francúzska vláda zakázala vodičom ľahkých úžitkových vozidiel spať vo svojej dodávke

Minulý rok sa francúzska vláda rozhodla posvietiť si na transport dodávok. Prácu na príslušných nariadeniach vykonal zástupca vládnucej strany Damien Pichereau. Nedávno prezentoval svoje výsledky.

Podľa francúzskeho dopravného združenia OTRE poslanec Damien Pichereau (La République en marche party – REM) navrhol zmenu francúzskeho zákona o mobilite (Loi d’orientation des mobilités, LOM). Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prerokovaný Výborom pre právne veci a môže sa stať konečným po hlasovaní plenárneho zasadnutia 3. júna. Na začiatku minulého roka bol Pichereau poverený vypracovaním legislatívnych úprav na prepravu zákonov týkajúcich sa vozidiel do 3,5 tony.

OTRE víta návrh na zákaz. Podľa názoru Únie si úspešný boj proti tzv. sociálnemu dumpingu vyžaduje prísnejšie pravidlá pre prepravu vozidiel do 3,5 t.

Tresty za nedostatok dokumentácie o pracovnom čase

Francúzsky inšpektorát práce vykonáva od minulého roka intenzívne kontroly dodávok z hľadiska dodržiavania nariadenia o pracovnej dobe a riadnej dokumentácie cestnej dopravy.

Vodiči zahraničných vozidiel s DMC nižším ako 3,5 tony by mali zaregistrovať svoju prácu a čas odpočinku vo Francúzsku – od okamihu vstupu až do odchodu. Záznamy o pracovnom čase a čase odpočinku vodiča vozidla s DMC do 3,5 t sa vedú v registri, ktorý je na tento účel špeciálne určený (Livret individuel de contrôle, t. j. v kontrolnej knihe).

Vo svojej správe z apríla 2018 Damien Pichereau poukazuje na to, že zahraniční vodiči môžu mať namiesto Livret individuel de contrôle iný doklad potvrdzujúci ich pracovný čas.

Francúzsko môže uložiť pokutu za nedostatok náležitej dokumentácie s paušálnou pokutou 135 eur (trestný čin 4. triedy). Pokuta môže byť znížená na 90 eur alebo zvýšená na 750 eur.

V tejto správe, predloženej francúzskemu ministrovi dopravy, boli predložené návrhy na konkrétne zmeny zákona o zvýšení povinností dopravcov vozidiel s maximálnou povolenou hmotnosťou vozidla 3,5 tony. Pichereau poukazuje na to, že vláda by mala rozšíriť niektoré zákony o doprave na vodičov ľahkých úžitkových vozidiel. Toto rozšírenie by malo zahŕňať reguláciu času jazdy a pracovného času, ako aj požiadaviek na prístup k povolaniu (odborné zručnosti, dobrú povesť, finančný potenciál, sídlo).

Podobné plány pripravila aj Európska komisia, ktorá sa rozhodla prijať opatrenia na harmonizáciu predpisov pre dopravu nad 3,5 t. Brusel chce rozšíriť nariadenie (ES) č. 1071/2009, ktorým sa definujú štandardné pravidlá týkajúce sa podmienok výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy aj pre podnikateľov poskytujúcich služby s vozidlami s maximálnym DMC do 3,5 t.

[zdroj: trans.info]

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: