int(5537)

Dodacia podmienka – DDP a iné pravidlá

INCOTERMS ® (International Commercial Terms) sú medzinárodné podmienky platné pre prepravu tovaru. Tieto pravidlá vytvorila Medzinárodná obchodná komora (International Chamber of Commerce – ICC).

INCOTERMS ® 2010 nahradila INCOTERMS 2000 a sú platné od 1. januára 2011. Nové vydanie sa hlbšie venuje jednotlivým pravidlám, zrušili sa predpisy DAF, DES, DEQ a DDU a zavedené dve nové DAT a DAP.

Pravidlá INCOTERMS ® delí predovšetkým povinnosti, výdavky a riziká spojené s dodaním tovaru medzi predávajúceho a kupujúceho. Využitie vhodného pravidla je potrebné zahrnúť do kúpnej zmluvy a v nej doplniť aj o dôležité údaje, ako sú presné vymedzenie miesta dodania, miesta určenia, nakladací bod v prístave nalodenia, prístav nalodenia či bod dodania v prístave určenia.

Pravidlá vhodná pre akýkoľvek spôsob prepravy (aj so zahrnutím námornej a vnútrozemskej vodnej prepravy):

 • EXW – Ex Works – Zo závodu
 • FCA – Free Carrier – Vyplatene k dopravcovi
 • CPT – Carriage Paid To – Preprava vyplatená do…
 • CIP – Carriage and Insurance Paid to – Preprava a poistenie vyplatené do…
 • DAT – Delivered at Terminal – S dodaním na terminál
 • DAP – Delivered at Place – S dodaním na miesto
 • DDP – Delivered Duty Paid – S dodaním, clo vyplatené

Pravidlá vhodné pre námornú a vnútrozemskú vodnú dopravu:

 • FAS – Free Alongside Ship – Vyplatene k boku lodi
 • FOB – Free On Board – Vyplatene na loď‘
 • CFR – Cost and Freight – Výdavky a prepravné vyplatené
 • CIF – Cost, Insurance and Freight – Výdavky, poistenie a prepravné vyplatené

DDP – Delivered Duty Paid – s dodaním, clo platené (dohodnuté miesto určenia): obsahuje maximálny záväzok zo strany predávajúceho. Predávajúci podobne ako pri parite DDU zabezpečuje dovoz na miesto určenia na svoje náklady a znáša akékoľvek riziko spojené s prepravou. Okrem toho však musí zabezpečiť odbavenie tovaru pre dovoz (colné konanie, úhrada cla a daní či ďalších poplatkov).

(zdroj: x-company.eu)

  Chcete vedieť viac?
  Náš konzultant vás bude kontaktovať.

  Podobné články: