int(5537)

Dánsko zavádza minimálnu mzdu pre zahraničných vodičov.

Tento týždeň sa dánska vláda dohodla na nových právnych predpisoch na zavedenie minimálnej mzdy pre zahraničných vodičov nákladných vozidiel. Prečítajte si, ktoré úkony budú ovplyvnené a aké pokuty Dánsko plánuje uložiť za nedodržanie predpisov.

Vláda a veľká väčšina vo Folketingu (dánsky parlament) sa v stredu dohodli, že všetci vodiči, ktorí v Dánsku vykonávajú nákladnú alebo osobnú dopravu, musia dostať plat rovnajúci sa platu v odvetví cestnej dopravy v Dánsku. Platí to aj pre zahraničných vodičov, ktorí vykonávajú kabotáž na dánskom území, uvádza dánske ministerstvo práce.

Po nadobudnutí účinnosti nových pravidiel sa bude musieť zahraničný dopravca zapísať do osobitného registra. Dánskym službám to umožní efektívnejšie kontrolovať platy vodičov. Doteraz však nie sú k dispozícii žiadne informácie o dátume vykonávania nových nariadení. Budeme vás informovať.

Ak zahraničný dopravca neregistruje kabotážnu prepravu, bude to mať za následok pokutu 10 000 DKK. Ak sa pri kontrole zistí, že vodič nedostal primeranú mzdu za kabotáž v Dánsku, pokuta bude oveľa vyššia, najmenej 35 000 DKK.

Sankcie pre dánskych dopravcov zostanú nezmenené, informuje ministerstvo.

Dohoda dosiahnutá túto stredu je založená na odporúčaniach, ktoré spoločne navrhli Dánske združenie zamestnávateľov (DA) a Federácia odborových zväzov (FH). Ich cieľom je zabrániť tzv. sociálnemu dumpingu v dopravnom priemysle. Ide o boj proti spoločnostiam založeným na poštových schránkach, ktoré si zakladajú svoje sídlo vo východoeurópskych krajinách, iba s cieľom znížiť náklady na operácie vykonávané de facto v Dánsku.

Strany posúdia účinky právnych predpisov dva roky po nadobudnutí účinnosti.

[source: trans.info]

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: