int(5537)

Hodnotenia na Platforme: Fakty a mýty

trans.eu-hodnotenia

Veľmi obľúbeným nástrojom je možnosť vystavenia hodnotenia alebo komentovania zakúpeného produktu alebo služby. Túto možnosť poskytujeme aj na Platforme Trans.eu. Myšlienkou nášho systému hodnotení a komentárov je podpora bezpečnosti transakcií: vďaka prístupu k hodnoteniam má používateľ viac informácií potrebných na overenie potenciálneho partnera.

Prečo hodnotíme?

Je nový dodávateľ dôveryhodný? Bude spolupráca s ním úspešná a bez nepríjemných prekvapení? Bude platiť včas a v súlade so zmluvou? Na tieto otázky sa snaží nájsť čo najspoľahlivejšie odpovede každý, kto začína alebo plánuje spolupracovať s novou spoločnosťou. Jedným z prvých aspektov, ktoré zvyčajne kontrolujeme, sú stanoviská predchádzajúcich dodávateľov. Kde hľadať takéto hodnotenia?

Pozor, neplatíte! – Bude si to niekto zajtra pamätať?

Firma XX – niekto s nimi pracoval? sadzba? odporúčate? – takéto otázky sa denne objavujú v skupinách zdrvužujúcich zamestnancov dopravného priemyslu. Rovnako často čítame príspevky varujúce pred konkrétnymi, nepoctivými spoločnosťami. Má zmysel vymieňať si názory alebo zdieľať skúsenosti na internete? Určite áno, pokiaľ si pamätáte jednu dôležitú vec: pri mnohých skupinách a témach, ktoré sú v nich zahrnuté, niektoré príspevky veľmi ľahko prehliadnete, zakryjú sa následnými komentármi alebo sa jednoducho nezobrazia. V praxi sa stáva, že aj keď niekto pred danou firmou na facebookovej skupine varoval, takýto príspevok neuvidíme. Mnohí ľudia si to uvedomujú, čo potvrdzujú aj komentáre typu: Zanechajte negatívne hodnotenie na Google alebo na Trans, zajtra si to na Facebooku nikto nespomenie.

V tejto situácii je najlepšie skontrolovať hodnotenia zverejnené na Platforme. Každá transakcia na nej uzatvorená tam podlieha hodnoteniu, vďaka čomu sú informácie o kvalite spolupráce medzi spoločnosťami vždy dostupné pre každého.

Hodnotenia na Platforme Trans.eu – fakty a mýty

Existuje veľa názorov na hodnotenia na Platforme. Niektoré sú pravdivé, no mnohé nemajú s realitou nič spoločné. Zopakujme si najčastejšie presvedčenia a pozrime sa, ktoré sú správne a ktoré možno zaradiť medzi povestné rozprávky.

🟠 Nikto sa nepozerá na hodnotenia na Platforme.

Komentáre uverejnené napríklad v skupinách združujúcich zamestnancov nášho odvetvia na Facebooku nenechávajú nikoho na pochybách, že používatelia Platformy kontrolujú hodnotenia, ktoré sú na nej udelené konkrétnym spoločnostiam. Videli ste hodnotenia spoločnosti na Trans? Hovoria samé za seba alebo Pri pohľade na množstvo negatívnych komentov na Transe mi ani nenapadlo s nimi spolupracovať. – toto sú najlepšie príklady.

Kontrola hodnotení na Platforme je osobným rozhodnutím daného užívateľa, v konečnom dôsledku závisí od neho, akým spôsobom si overí integritu spoločnosti, s ktorou chce spolupracovať a s tým súvisiace riziko. Na Platforme Vám poskytujeme systém hodnotenia ako podporný nástroj, ale rozhodnutie o jeho použití je len na vás. Výstižne to vystihuje komentár jednej zo skupín dopravcov: Ale v čom je problém? Sú recenzie spoločností tajné? Má negatíva, iní píšu, že firma neplatí.

🟠 Hodnotenia na Platforme sú neuveriteľné.

Každá transakcia uskutočnená na Platforme môže byť hodnotená. Hodnotenia vydávajú obe strany transakcie, administrátori ich neupravujú ani nemažú (okrem výnimiek popísaných v bode 7). Integrita hodnotení závisí od samotnej komunity: hodnotenia dávajú používatelia, a ak tak urobia, hodnotenia sú dôveryhodné.

V súlade s Pravidlami Platformy Trans.eu, ktorými by sa mal riadiť každý, kto ju používa, by hodnotenia mali byť v súlade so skutočným stavom.

🟠 Spoločnosti si vynucujú pozitívne hodnotenia.

Pokusy o vydieranie a vynucovanie si kladných hodnotení sa určite stávajú. V skupine Bezpečnosť na Platforme Trans.eu jeden z ľudí popisuje: Užívatelia vydierajú ostatných neplatením faktúr, kým nezmenia hodnotenie na kladné. Uvedomujeme si, že takéto situácie sa stávajú a nie sú nám ľahostajné.

V prvom rade je súčasný hodnotiaci mechanizmus navrhnutý tak, aby takýmto manipuláciám zabránil. Zadávateľ má na vydanie hodnotenia 30 dní a po uplynutí tejto doby ho nemôže meniť. Na druhej strane má dopravca 120 dní na posúdenie kvality spolupráce (napr. komunikácia, súlad objednávky s dojednaniami) a platobných problémov. Počas týchto 120 dní môže svoj posudok zmeniť (ak napr. predtým hodnotil objednávku kladne, no ukázalo sa, že došlo k omeškaniu s úhradou platby alebo k inému problému). To znamená, že ak sa vysporiadanie s objednávateľom ukáže ako problematické, zhotoviteľ bude mať možnosť objednávateľa riadne posúdiť (a tým na to upozorniť ostatných užívateľov), bez toho, aby riskoval negatívny komentár ako odvetu.

Samotní užívatelia Platformy posudzujú správnosť takéhoto riešenia: Trans.eu si teraz počínal veľmi dobre. Najprv vyhodnotíte spoluprácu a až potom platbu. Aspoň sa skončia negatíva pomsty vydaných špeditérom, lebo už takú možnosť nemajú.

Radi by sme vám pripomenuli, že akékoľvek konanie, ktoré nie je v súlade s našimi predpismi – ako napríklad vydávanie falošných hodnotení, ako aj ich vydieranie alebo vydieranie s cieľom zmeniť alebo odstrániť – môžete nahlásiť nášmu bezpečnostnému tímu . Mali by ste čo najpresnejšie opísať situáciu a priložiť snímky obrazovky, ktoré nám pomôžu pri overovaní udalosti.

🟠 Hodnotenia len do 30 dní od dátumu schválenia nestačia.

Takéto tvrdenie nie je zbytočne reprodukovaným mýtom. 30 dní – počíta sa odo dňa dokončenia objednávky, t.j. dňa vykládky – to je čas, ktorý má klient na vystavenie hodnotenia. Keďže platobné lehoty sú zvyčajne dlhšie ako 30 dní, dopravcovia musia posúdiť kvalitu spolupráce (napr. vyhovenie objednávke, komunikácia) aj vybavenie – 120 dní.

🟠 Spoločnosti sa vyhýbajú transakciám na Platforme, aby nemali negatívne hodnotenia.

Žiaľ, táto prax je rovnako častá, ako aj nebezpečná vo svojich dôsledkoch – predovšetkým pre dodávateľov. Ak spoločnosť nechce vykonávať transakcie na Platforme, malo by to byť pre vás varovné znamenie, pretože môže mať nečestné úmysly. Komentár jednej zo skupín dopravcov to hodnotí pozitívne: Neakceptujem, ak niečo skrývate. Jednoduché.

Dokončenie transakcie na Platforme je pre vás výhodné z niekoľkých dôvodov. V prvom rade vám dáva možnosť vyhodnotiť objednávku a prípadne varovať ostatných používateľov. Všetky dohodnuté podmienky máte na jednom mieste, kedykoľvek k dispozícii a niet pochýb o tom, na čom ste sa s objednávateľom dohodli. V prípade možných problémov je nahlasovanie nezrovnalostí jednoduchšie, proces ich overovania je jednoduchší a šanca na kladné posúdenie je väčšia. Na záver, obchodovanie na Platforme je vo vašom vlastnom záujme z mnohých dôvodov.

🟠 Spoločnosť nemá žiadne negatíva, takže od nej môžete bez obáv prijímať objednávky.

Takéto tvrdenie je pravdivé len čiastočne, pretože dôležitý je širší pohľad. Ak spoločnosť nemá žiadne negatívne hodnotenia, môže to znamenať, že sa vyhýba finalizácii transakcií na Platforme, a teda negatívnym hodnoteniam.

Našťastie si veľa ľudí uvedomuje, že nedostatok hodnotení by nám mal dať podnet na zamyslenie. Potvrdzujú to komentáre v skupinách dopravcov, napr.: Spoločnosť na Trans funguje roky a len 3 hodnotenia? Podozrivé..

🟠 Vydané hodnotenia nie je možné zmeniť ani odstrániť.

Hodnotenia a komentáre vydané používateľmi nepodliehajú úpravám ani schváleniu administrátormi Platformy, ale ich zmena alebo odstránenie je v určitých prípadoch možné.
Ak lehota na vydanie hodnotenia uplynula, užívateľ ho nemôže sám zmeniť ani odstrániť (výnimkou je dopravca, ktorý môže svoje hodnotenie zmeniť, ak ešte neuplynulo 120 dní). V takom prípade nás musíte kontaktovať – s popisom situácie a odôvodnením. Každé takéto oznámenie sa posudzuje individuálne formou reklamácie.

Je tiež potrebné pripomenúť, že existuje možnosť reagovať na dané hodnotenie s cieľom objasniť prípadné pochybnosti alebo vrhnúť iné svetlo na problém opísaný druhou stranou. Odpoveď možno dať iba raz.

Úprimne povedané, nie je čo skrývať. Požiadajte o hodnotenie – teraz je to ešte jednoduhšie

Hodnotenia a komentáre nie sú len spôsobom, ako vyjadriť svoj názor na klienta alebo dodávateľa, je to aj spôsob, ako si vybudovať imidž spoľahlivej, transparentnej a odporúčanej spoločnosti. Po dokončení objednávky požiadajte svojho dodávateľa, aby vám urobil hodnotenie. V poslednej dobe je to vďaka novej funkcionalite veľmi jednoduché: v module Hodnotenia a referencie nájdete možnosť Požiadať o recenziu . Používatelia, ktorí ho už používajú, vyjadrujú pozitívne názory: Používam ho a musím povedať, že existuje niekoľko nových recenzií, myslím si, že je pravdepodobnejšie, že budú vydané po takejto žiadosti. Oplatí sa ich využiť!

Hodnotenia na Platforme Trans.eu – toto si treba zapamätať

🟢 Dôveryhodnosť hodnotení závisí od všetkých používateľov Platformy, a teda aj od vás. Ak sú hodnotenia udeľované spravodlivo, profituje z toho celá komunita.

🟢 Systém hodnotenia má podporovať posudzovanie bezúhonnosti spoločnosti a rizík vyplývajúcich zo spolupráce s ňou. Rozhodnutie, či a ako tento nástroj použijete, je len na vás.

🟢 Nástroj bol skonštruovaný tak, aby sa minimalizovala manipulácia. Klient má na vyhodnotenie 30 dní a dopravca 120 dní (na posúdenie platobných problémov, počas tejto doby klient nemôže poskytnúť vyhodnotenie).

🟢 Spoločnosť sa vyhýba uskutočňovaniu transakcií na Platforme? Nemá žiadne hodnotenia, dokonca ani negatívne? To by malo zvýšiť vašu ostražitosť – je veľké riziko, že sa takto snaží zakryť nekalé praktiky.

🟢 Hodnotenia pomáhajú budovať imidž spoľahlivej spoločnosti. Použite funkciu Vyžiadať hodnotenie, aby ste povzbudili svojich dodávateľov, aby vám poskytli spätnú väzbu, ktorá môže presvedčiť ostatných používateľov, aby s vami spolupracovali.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: