int(5537)

Ako znížiť náklady v dopravnej firme?

naklady

Kalkulácie dopravných firiem ukazujú, že náklady na PHM majú najvyšší podiel na nákladoch, s ktorými musí počítať každá dopravná firma. Zníženie týchto nákladov, hoci iba o niekoľko percent, môže výrazne zlepšiť finančné výsledky dosahované dopravnou firmou.

Veľký vplyv na zníženie nákladov dopravnej firmy môže mať zníženie spotreby paliva. Urobme preto na základe názorných údajov niekoľko kalkulácií.

Nákladné autá prejdú ročne priemerne cca 120 000 km. Priemerná spotreba je 30 litrov na 100 km. Pri cene na úrovni približne 1 € za liter, ročné náklady na PHM predstavujú 36 000 €

Ak by sa dopravnej firme podarilo ušetriť hoci 10% spotrebovaného paliva, miera ročnej úspory iba na jednom vozidle by bola priemerne 3 600 €!

Akým spôsobom môžu dopravné firmy znížiť svoje náklady, napr. aby v priebehu roka mohli ušetriť 10% spotrebovaného paliva pri najazdení takého istého počtu kilometrov?

Spôsoby znižovania nákladov v dopravných firmách

 1. Merať spotrebu paliva a obmedzovať nadmernú spotrebu – zavádzajúc do knihy jázd také údaje ako: začiatočný stav, koncový stav, všetky tankovania, a tiež miesta, cez ktoré vozidlo prechádzalo ap. Na základe týchto údajov je možné vypočítať, aká je spotreba paliva, aké boli náklady na nákup, tieto údaje sa dajú porovnať s priemernou spotrebou paliva, a tak odhaliť prípadnú nadmernú spotrebu.
 2. Keď firma objaví nadmernú spotrebu PHM, môže veľmi rýchlo výrazne znížiť náklady na palivo, dokonca až o viac ako 10 percent!
 3. Optimalizovať jazdecký štýl – ak má vodič šetrný štýl jazdy, nepotrebne príliš nezrýchľuje, nepotrebne nebrzdí, môže obmedziť spotrebu paliva. Oplatí sa vzdelávať vodičov v tomto smere, pretože vyšší zisk spoločnosti sa môže premietnuť do ich vyššej mzdy.
 4. Pravidelne servisovať vozidlá – nepokazené vozidlá spotrebujú menej paliva, ale sú tiež zárukou bezporuchovosti, ktorá zaručuje, že zákazky budú zrealizované načas a bez problémov.
 5. Nefunkčné brzdy, zanesené zapaľovacie sviečky, či dokonca zle nastavená geometria kolies môžu zvýšiť spotrebu paliva o viac ako 10 percent.
 6. Vyznačiť optimálne trasy – vypočítanie optimálnej trasy, najkratšej trasy, či trasy bez spoplatnených úsekov ciest, môže nielen znížiť spotrebu paliva, ale tiež znížiť dodatočné náklady, ako napr. poplatky za využívanie spoplatnených úsekov ciest.
 7. Kontrolovať pracovný čas vodičov – nedodržiavanie limitov pracovného času môže viesť k vysokým pokutám. Oplatí sa skontrolovať, či telematika GPS, ktorú používa vaša firma, umožňuje navrhovať vodičovi koniec povoleného pracovného času.
 8. Kontrolujte tlak v pneumatikách – skoro 25% spotreby paliva vozidla súvisí s valivým odporom (najdôležitejší z nich je odpor pneumatiky). Dobrý technický stav pneumatík (vrátane správneho tlaku) výrazne znižuje tento odpor a tým výrazne prispieva k zníženiu množstva spotrebovaného paliva.
 9. Podľa výpočtov nemeckého združenia technického dohľadu GTU, tlak nižší od odporúčaného o 0,2 barov zvyšuje spotrebu paliva o 1%. O 0,4 barov o 2% viac paliva, a o 0,6 barov o cca 4%. Ako vidíte, aj len trochu nižší tlak v pneumatikách, výrazne zvyšuje množstvo spotrebovaného paliva, to znamená aj náklady dopravnej firmy.
 10. Vodiči by mali pravidelne kontrolovať tlak v pneumatikách, aby mal vždy optimálnu hodnotu.

Šikovný podnikateľ s kontrolou týchto parametrov, v prípade jedného vozidla, by nemal mať žiadny problém, hoci na výpočty bude používať tabuľkový procesor. Ale ako automaticky kontrolovať nadmernú spotrebu paliva v prípade viacerých vozidiel a tiež jednoducho vyznačiť optimálne trasy?

Aplikácia pre dopravu

Odpoveďou na tieto problémy dopravných a špedičných firiem je systém FireTMS.

FireTMS má množstvo predností, vrátane funkčností, ktoré umožňujú výrazne znížiť náklady.

Patria k nim:

 • výkaz nadmernej spotreby paliva – FireTMS sám ukáže vozidlá, ktoré majú nadmernú spotrebu paliva. Keď využijete tieto informácie, môžete jednoducho znížiť náklady paliva o viac ako 10 percent.
 • určovanie optimálnych trás – po zaevidovaní nového nákladu FireTMS sám automaticky navrhne najkratšiu, najrýchlejšiu a bezplatnú trasu. Sami vyberiete trasu, ktorú systém automaticky pošle SMS správou vodičovi.
 • telematika GPS – FireTMS umožňuje sledovať všetky vaše vozidlá, preto máte svoju firmu neustále pod kontrolou. Ponúkame integráciu s niekoľkými desiatkami poskytovateľov riešení GPS.
 • automatické upozornenia – termín lekárskej prehliadky vodiča, platnosť ADR, koniec platnosti tech. prehliadky vozidla, ako aj termín legalizácie hasiaceho prístroja – FireTMS skontroluje všetko za vás a v správnej chvíli vám prostredníctvom e-mailu pošle upozornenie.

  Chcete vedieť viac?
  Náš konzultant vás bude kontaktovať.

  Podobné články: