int(5537)

Ako „Spoľahlivý dopravca“ bojoval s krádežami v cestnej doprave

Práve ubehli 4 mesiace odkedy na Slovensku odštartovala medzinárodná kampaň proti krádežiam a prepadnutiam v cestnej doprave pod názvom „Spoľahlivý dopravca“. Po tejto dobe sa môžeme pokúsiť o prvé postrehy a odozvy.

Myšlienka zorganizovať kampaň, ktorá by systematicky bojovala s rastúcim počtom krádeží a vydieraní v európskej cestnej doprave, vznikla začiatkom roku 2011 v Poľsku vo firme Trans.eu – v spoločnosti, ktorá poskytuje inovatívne riešenia pre odvetvie dopravy, vrátane internetovej databázy nákladov. Kampaň sa stretla s veľkým záujmom v prostredí dopravcov, a preto sa jeho tvorcovia rozhodli rozšíriť kampaň o ďalšie významné dopravné trhy v Európe: Nemecko, Česko a Slovensko. „Rozsah krádeží v doprave nikdy nebol tak rozsiahly ako dnes. Odhaduje sa, že sa v dôsledku krádeže v Európe každý rok dochádza ku strate tovaru v hodnote 10 miliárd €. Zlodeji výrazne sprofesionalizovali svoju činnosť a používajú stále sofistikovanejšie metódy krádeže, vrátane obsadzovania pracovných miest v dopravných alebo špedičných firmách svojimi ľuďmi. Preto je dôležité, aby odvetvie dopravy,špedície a logistiky prijalo preventívne opatrenia a spoločne bojovlo proti tomuto neduhu,“ – povedala Anna Balcerzak zo spoločnosti Trans.eu v Bratislave začiatkom tohoto roku v priebehu stretnutia, ktoré odštartovalo kampaň „Spoľahlivý dopravca“. Ku firme Trans.eu sa pripojili aj ďalšie organizácie. Medzi nimi najdôležitejšie slovenské inštitúcie a spoločnosti späté s cestnou dopravou na Slovensku: ZLZ Slovenskej republiky, združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Katedra cestnej a mestskej dopravy v Žiline a firma Ditec. Veľkou oporou kampane sa stal Ing. František Komora, prezident slovenského ZLS, ktorý už dlhšie usiluje o znižovanie kriminality v cestnej doprave. Oficiálne sa kampaň začala 20.marca vzdelávacou konferenciou pod názvom „eLogistika – ako predísť krádežiam v doprave”, kampaň „Spoľahlivý dopravca“ sa opiera o niekoľko pilierov.

I. pilier – Vzdelávanie pracovníkov v sektore dopravy

Jednou z najzávažnejších príčin krádeží v doprave je nedostatok základných znalostných pracovníkov v tomto odvetví o metódach overovania svojich obchodných partnerov. Na základe tejto skúsenosti bola zorganizovaná séria vzdelávacích, bezplatných konferencií pod názvom „eLogistika – ako predísť krádežiam v doprave”. Konferencie sa konali v Bratislave, Košiciach a Žiline a celkovo sa na nich zúčastnilo viac ako 300 ľudí z dopravy, ktorí chcú získané poznatky využiť pri ochrane svojich firiem pred falošnými dopravcami lepšou kontrolou svojich obchodnych partnerov. Na konferenciach vystúpili aj predstavitelia Polície, Colného úradu, Ministerstva dopravy a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Ing. František Komora zo ZLZ SR objasnil účastníkom konferencie, akým spôsobom sa podvodníci vydávajú za skutočných dopravcov a podtrhol nevyhnutnosť dôkladného overovania partnerov: „Metódy krádeží sa k nám vracajú v cykloch a techniky, ktoré sa používali pred pätnástimi rokmi sa začínajú opäť objavovať. Najčastejšie sú tie najjednoduchšie. Osoby, ktoré sa dopúšťajú týchto podvodov sú dobými psychológmi, vyznajú sa v branži a stáva sa, že často ponúkajú prepravu, keď špeditéra naháňa čas.“ Následne Gabriela Lenska z Trans.eu hovorí o tom ako správne overovať obchodných partnerov v dopravných databázach. Na konferencii bol predstavený systém CEP – novátorský projekt, ktorý pomáha firmám pri overovaní obchodných partnerov. „Projekt Centrálneho elektronického priečinka (CEP) je slovenskou realizáciou medzinárodného konceptu „Single Window“ (jednotné miesto pre agendy zahraničného obchodu), ktorý má umožniť všetkým stranám zapojeným v medzinárodnom obchode a preprave podať a vybaviť štandardizované informácie a dokumenty v jedinom vstupnom bode, a splniť tak všetky požiadavky súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom“ – opisuje sysém CEP pani M. Záhorčáková z firmy Ditec. Účastníci vysoko ocenili organizáciu konferencií a vecnú stránku prezentácií: „Vďaka účasti na konferencii eLogistika – ako predísť krádežiam v doprave, som si uvedomila, aké dôležité je preverovanie identity nie len prepravcov ale aj potenciálnych klientov. Pracujem v zasielateľskej firme a každý deň prichádzam do kontaktu s novými prepravcami. Prednášajúci nám priblížili množstvo skutočných príbehov, ako jednoducho sa dá odcudziť nie len tovar, ale v tom horšom prípade dokonca aj celý kamión. Tieto príbehy mi iba potvrdili nutnosť dodržiavania všetkých bodov v zmluvách o preprave, a aké dôležité je byť v kontakte s vodičom.“ – uviedla Petra Bašistová z firmy Granito Sped, s.r.o.. V rámci vzdelávacích aktivít dopravného sektoru, organizátori v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. Ondreja Krempaského, vypracovali bezplatný vzdelávací kurz, ktorý zahrnul osem kľúčových problémov odvetvia ako napr. otázku premlčania alebo mieru odpovednosti dopravcu aj zasielateľa. Vzdelávací kurz bol ukončený špeciálnym kvízom, ktorý overil úroveň získaných vedomostí počas kurzu, pričom najlepší účastníci boli odmenení cenami. Iba 6 % účastníkov odpovedalo správne na všetky otázky, čo len potvrdzuje tézu o nepostačujúcej úrovni vedomostí pracovníkov dopravného odvetvia. Naviac sa na internetovej stránke kampane objavila špeciálna príručka, v ktorej organizátori uviedli 10 pravidiel ako sa chrániť pred útokom a krádežou počas prevozu tovaru. Doteraz si bezplatnú príručku stiahla poltisícka dopravcov a každý záujemca sa ju môže nájsť na: http://www.spolahlivydopravca.sk/prirucka

II. pilier – certifikácia dopravných firiem

Ďalším dôležitým prvkom kampane „Spoľahlivý dopravca“ sa stalo zviditeľňovanie osvedčených dopravcov na trhu špeciálnym certifikátom „Spoľahlivý dopravca“– jediným ocenením svojho druhu na trhu. Certifikát udeľuje prevádzkovateľ systému Trans.eu podľa pravidiel projektu. Ak chcete získať certifikát, musí Vaša firma spĺňať niekoľko kritérií, vrátane komplatných informácií o spoločnosti, spolu s dokumentmi vo svojom profile v databáze Trans.eu. Spoločnosť musí byť na trhu ako podnikateľský subjekt minimálne tri roky a za tú dobu má získať od svojich zákazníkov pozitívne hodnotenia a komentáre v systéme Trans.eu. Na Slovensku, v Poľsku, v Českej republike a na Litve certifikát Spoľahlivý dopravca obdržalo viac ako 1 000 dopravcov. S týmto certifikátom dopravca získava konkurenčnú výhodu v situácii, keď na trhu dominuje nadbytok poskytovateľov dopravných služieb, čo je obzvlášť dôležité. Naviac objednávateľ, pokiaľ využije služieb Spoľahlivého dopravcu, má istotu, že tovar bude bezpečne a včas doručený na miesto určenia.

III. pilier- výmena informácií

Firma Trans.eu udáva, že každý mesiac sa na jej oddelenie bezpečnosti obracajú podnikatelia, ktorí hľadajú pomoc v dôsledku odcudzenia tovaru alebo iného druhu podvodu. Pretože platforma Trans sústreďuje veľký počet podnikateľov dopravného odvetvia, tak sa vo väčšine prípadov darí postihnutej firme pomôcť. Organizátori kampane „Spoľahlivý dopravca“ si dobre uvedomujú, že len systematická výmena informácií medzi jednotlivými účastníkmi dopravného sektora môže pomôcť odhaľovať páchateľov. Z tohto dôvodu bola vytvorená špeciálna mailová adresa kontakt@spolahlivydopravca.sk, na ktorú je možné nahlasovať podozrenie na sfalšované doklady alebo zistené prípady podvodov. Každé takéto hlásenie je dôsledne overované a následne postúpené partnerom kampane, ktorí rozpošlú informáciu svojim členom. Týmto spôsobom sa informačná sieť rozširuje. Každú krádež je možné nahlásiť na internetové fórum Trans.eu. Spoľahlivý dopravca – a čo ďalej? Organizátori kampane „Spoľahlivý dopravca“ ukončili sériu vzdelávacích konferencií, ale kampaň naďalej pokračuje. Čoskoro vzniknú nové príručky zo série „Bezpečná doprava“ a budú distribuované do školiacich stredísk pre vodičov a do združení dopravcov a zasielateľov. Trans.eu bude bude pokračovať v zviditeľňovaní najlepších dopravcov na trhu udeľovaním certifikátu Spoľahlivý dopravca. Internetová stránka kampane bude čoskoro rozšírená o rady odborníkov, ktorí budú odpovedať na zložité otázky z oblasti dopravy a špedície. Informácie o rozvoji kampane a o plánovaných projektoch budú pravidelne zverejňované na webovej stránke www.spolahlivydopravca.sk

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: