int(5537)

Ako preverovať slovenského cestného dopravcu

V poslednom čase najmä v strednej a východnej Európe aktívne pôsobia organizované skupiny páchateľov podvodov v cestnej nákladnej doprave. Tí využívajú slobodu podnikania a otvorenosť a zároveň neprehľadnosť trhu dopravných služieb v EÚ. Prečítajte si niekoľko rád, ktoré zostavil František Komora, ako predchádza spolupráci s podvodníkmi.

Preveriť dopravcu by ste si mali zakaždým, a teda aj v prípade, že s dopravcom už máte skúsenosti. Mohlo totiž dôjsť napríklad k zmene vlastníka firmy. Preverenie nového dopravcu by malo byť samozrejmosťou. Kontrolovať sa musia všetky dostupné informácie. Úplnosť je dôležitá nielen z hľadiska odhalenia pokusu o podvodné odcudzenie zásielky, ale aj následného dokladovania vynaloženia odbornej starostlivosti pri výbere dopravcu.

Súlad informácií

Všetky preverované informácie musia byť v súlade. Rozdiely medzi dopravcom predloženými dokladmi a medzi dokladmi a informáciami získanými z iných zdrojov napovedajú o nejakú forme podvodu či falšovania dokladov. Je možné, že aj u bežnej spoločnosti sa vyskytne rozpor, je však veľmi zriedkavý.

Zdroje informácií

Vždy však musíme preverovať informácie inými kanálmi, než ktoré nám ponúkajú preverovaní dopravcovia. Verejné a štátom preverované zdroje sú najlepšie (web stránky, obchodný register, https://www.erru.sk). Tieto však samy o sebe nie vždy sú postačujúce, pričom ďalej preverujeme zdroje poisťovní, telefónnych operátorov a vlastných obchodných partnerov. Pokiaľ však pred dopravcom varujú internetové databanky je potreba brať ich varovanie s plnou vážnosťou.

Identita vodiča

Nie vždy, keď došlo k odcudzeniu zásielky, bola identita vodiča falošná. Aby sa preverovanie sťažilo, v poslednom čase sa začína používať najímanie vodičov z inej krajiny, ako je krajina dopravcu, alebo krajina zadávateľa dopravy. Mnohé firmy, ktoré chcú predchádzať podvodom zaviedli pre preverených vodičov vlastné identifikačné karty, ktoré umožňujú výrazne eliminovať riziko podvodu.

Či doklad nebol stratený alebo odcudzený je možné u cestovných pasov a identifikačných kariet preveriť na web stránke https://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzenedoklady.

Podpis vodiča

Všetky údaje v prepravnom dokumente musí vodič vypísal čitateľne, vrátane jeho mena a ostatných údajov. Čitateľné vyplnenie údajov je potrebné aj pre účely následných daňových kontrol. Údaje musia byť v súlade s ostatnými osobnými údajmi.

Vozidlo

Poznávacie (identifikačné) znaky vozidiel sú nasledovné: EČV, VIN (porovnanie VIN s technickým preukazom), eurolicencia na dopravu a ostatné údaje ako typ, model, farba vozidla.

Preverenie, či nebolo vozidlo odcudzené, je možné na web stránke ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?odcudzene-mot-vozidla, kde po zadaní vstupných údajov systém vygeneruje, či dané vozidlo, resp. EČV nie je odcudzené.

Po zistení VIN čísla kontroluje dopravca TP a vlastnícky vzťah majiteľa k vozidlu cez doménu https://www.skp.sk a využíva pri tom aj ostatné zdroje.

Firma

Kontroluje sa na web stránke http//www.orsr.sk a kontroluje sa úplný súlad so Živnostenským registrom Slovenskej republiky (https://www.zrsr.sk), ERRU a predloženými dokladmi. Odchýlka môže znamenať falšovanie listiny. Vždy kontrolujeme úplný výpis, aby sme poznali históriu firmy. Ďalej sa zisťuje sídlo spoločnosti pre účely preverovania telefónov a osoby pre kontrolu na web stránke https://www.foaf.sk.

Preveriť adresu sídla firmy, ako aj jeho prevádzok môžete prostredníctvom Google maps (www.google.sk). Vždy preverujeme aj eurolicencie ako u preverovania vozidla. Veľmi užitočným nástrojom je internetová stránka https://www.foaf.sk (friands of a friends), ktorá umožňuje nachádzať rýchlo väzby medzi firmami. Podobne je potrebné kontrolovať nedoplatky na zdravotnom poistení. Všeobecná zdravotná poisťovňa zverejňuje zoznam dlžníkov na web stránke https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.html.

Podobne nájdete zoznam neplatičov aj na stránke poisťovne Dôvera a Union. Ku zverejňovaniu dlžníkov pristúpilo aj Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Ďalej informácie o neplatení je možné získať na web stránkach: https://dlznik.zoznam.sk/dlznici-na-poistnom, https://www.zoznamdlznikov.com.

Zdroj ako aj podrobnejšie informácie nájdete v publikácii: AKO PREVEROVAŤ SLOVENSKÉHO CESTNÉHO DOPRAVCU, autor: Ing. František Komora.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: