int(5537)

7 krajín východnej Európy je proti balíku o mobilite. „Ponechajte balík mobility 1 ďalšiemu EP“

Medzinárodní cestní dopravcovia Bulharska, Estónska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Poľska a Rumunska vyzývajú Antonia Tajani, predsedu Európskej únie, aby ponechal balík mobility 1 budúcemu Európskemu parlamentu. Združenia označujú nedávne návrhy za diskriminačné a hovoria, že nariadenia spôsobujú dopravcom značné administratívne, organizačné a finančné zaťaženie.

„Nemôžeme prijať návrhy, ktoré nemajú nič spoločné s očakávaným spravodlivým, vyváženým a na dôkazoch založeným prístupom. Súčasné diskusie prebiehajú politicky, populisticky a dokonca radikálnym spôsobom pred voľbami do Európskeho parlamentu bez toho, aby sa vykonalo hodnotenie vplyvu navrhovaných opatrení, ktoré sa majú zaviesť v priemysle“

Toto sú návrhy, ktoré považujú za diskriminačné:

1. Regulácia pre medzinárodných vodičov

Alebo tzv. lex specialis, čo znamená balík podrobných predpisov o vysielaní profesionálnych vodičov v EÚ. Všeobecné pravidlá obsiahnuté v smernici o vysielaní pracovníkov už boli stanovené a nadobudnú účinnosť v roku 2020. Východoeurópski dopravcovia hovoria, že medzinárodní vodiči nesmú podliehať tomuto nariadeniu, pretože pre dopravcov spôsobuje značné administratívne a finančné zaťaženie, keďže profesionálni vodiči nákladných vozidiel trávia čas v mnohých krajinách kvôli povahe ich práce. Ak dopravcovia musia spravovať a platiť rôzne mzdy za čas strávený cestovaním v rôznych krajinách; ich náklady budú tak vysoké, že stratia svoju konkurencieschopnosť. Pre malé spoločnosti, ktoré nemajú kvalifikovaných pracovníkov, bude obzvlášť ťažké splniť tieto administratívne požiadavky.

2. Zákaz týždenného odpočinku stráveného v kabíne nákladného vozidla

Dopravcovia z východnej Európy nesúhlasia so zákazom z dôvodu nedostatku primeranej parkovacej infraštruktúry. Podľa tohto nariadenia by vodiči museli stráviť svoj týždenný odpočinok mimo kabíny nákladných vozidiel, pričom nechávajú náklad bez dozoru a v ohrození na ceste. Dopravcovia hovoria, že potrebujú podstatne viac parkovacích plôch pre nákladné vozidlá a bezpečnejšie parkovacie plochy. Podľa štúdie, ktorú vypracovala VEDA (Nemecká asociácia manažérov diaľničných ubytovaní), Nemecko potrebuje 31 tisíc parkovacích miest pre nákladné vozidlá. A situácia v iných krajinách nie je o moc lepšia.

3. Nákladné vozidlá sa musia vrátiť domov

Dopravca by musel organizovať harmonogramy práce vodičov tak, aby sa mohli vrátiť domov aspoň každé štyri týždne – alebo ak sa vodič rozhodne, že po troch týždňoch na ceste vezme dva skrátené týždenné odpočinky. Zástupcovia východoeurópskych spoločností však tvrdia, že čím ďalej je domovská krajina spoločnosti, tým je návrat ťažší a drahší.

4. Regulácia kabotáže

Pokiaľ ide o kabotáž, nariadenie by umožnilo maximálne 3 operácie za 7 dní. Podľa Európskej rady by malo byť monitorovanie súladu účinnejšie a efektívnejšie. Aby sa predišlo systematickej kabotáži, bude pred zavedením ďalšej kabotážnej prepravy v tej istej krajine s tým istým vozidlom zavedená lehota 5 dní. Podľa spoločníkov dopravcov zo siedmich krajín by však kabotáž bola príliš obmedzená.

„Všetky tieto skutočnosti sú zjavným porušením základných slobôd, jednotného trhu a politiky EÚ v oblasti životného prostredia.“ – uvádzajú medzinárodní dopravcovia cestnej dopravy.

[zdroj: trans.info]

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: