int(5537)

3 metódy falošných dopravcov

Veľká konkurencia, zhon – to sú hlavné príčiny úspechu falošných dopravcov. Veľkým problémom sú podvody založené na predkladaní falošných dokumentov (vrátane povinného poistenia), ktoré sa od originálov prakticky nelíšia. Okrem toho, že údaje nie sú pravdivé, firma existuje iba na papieri.

Metódy nesolídnych dopravcov

Nesolídni dopravcovia už dlho využívajú tie isté metódy, ktoré im zaručujú úspech a zároveň znamenajú vysoké straty pre dôverčivých objednávateľov.

Ako fungujú falošní dopravcovia?

Falšovanie dokumentov

Firma zasiela kompletnú ale falošnú dokumentáciu – často faxom, aby nebolo možné overiť IP adresu počítača alebo mobilného zariadenia. Potenciálny zákazník nedôkladne overuje údaje a zaslanie dokumentov považuje za dostatočný dôkaz o solídnosti danej firmy. Výsledok si môžete predstaviť sami. Po prevzatí tovaru náklad zmizne spolu s prípadnou zálohou, ako aj s celou firmou.

Ako tomu predísť?

Ak chcete predísť vyššie opísanej situácii, je potrebné:

 • overiť dokumenty v databázach OR, Dopravného inšpektorátu, Registra dlžníkov
 • vyhľadať informácie v dopravných databázach
 • overiť názory v internete
 • poprosiť dopravcu o referencie objednávateľov a skonfrontovať ich priamo s danými firmami
 • overiť informácie o poistnej dohode priamo v poisťovni
 • počas nakládky overiť kópiu licencie, poistnej dohody – či sa zhodujú s údajmi v databáze poisťovne
 • všímať si každý detail, napr. či sa údaje uvedené v rôznych dokumentoch nelíšia

Imitovanie inej firmy

Falošný dopravca imituje skutočnú firmu a predkladá jej údaje. Najčastejšie používa kópie dokladov získané nelegálnym spôsobom. Podvodníci používajú odbornú terminológiu a robia dojem expertov, ktorí jednoducho a rýchlo realizujú ďalšiu zákazku.

Ako tomu predísť?

Ak chcete predísť vyššie uvedenej situácii, je potrebné dôkladne overiť všetky údaje v niekoľkých nezávislých zdrojoch a uistiť sa v internete, že sa v poslednom čase neobjavili podvody, v ktorých bola použitá dokumentácia danej firmy.

Je potrebné všímať si všetky podrobností v mejloch alebo počas telefonických rozhovorov. Ak sa uvádzané informácie nezhodujú a dopravca nie vždy hovorí to iste, môžete to znamenať, že klame.

Kontaktovať firmu na telefónnom čísle, ktoré sami nájdete v internete a uistiť sa, že osoba, s ktorou ste sa predtým rozprávali, skutočne v danej firme pracuje.

Overiť adresy, vrátane emailových, zvláštnu pozornosť venujte doménam. Napríklad: mail@trans.eu a mail@trans.pl.eu, mail@trans.com.eu.

Krádež nákladu

Príklad situácie: označené vozidlo s logom danej firmy – načas a bez dodatočných otázok zo strany dopravcu – prichádza na miesto nakládky, všetko prebieha bez problémov a rýchlo, a následne podvodník odchádza.

Ako tomu predísť?

Ak sa chcete vyhnúť vyššie opísanej situácii, počas nakládky dôkladne overte dokumenty vodiča a prípadne kontaktujte dopravcu, aby ste si overili jeho totožnosť. Ak sa priezvisko bude zhodovať, vôbec to neznamená, že to nie je zlodej, ale aspoň eliminuje variant nezávislého podvodníka.

Ak má daná firma certifikát TCC, overte si, či je dané vozidlo označené príslušnou originálnou nálepkou. Ak chýba, malo by to byť varovanie, že niečo nie je v poriadku.

Sfotografujte vozidlo vrátane evidenčného čísla. Fotografie môžu neskôr v prípade potreby pomôcť polícii a colnej správe pri hľadaní daného vozidla. Aj keď evidenčné čísla budú zmenené, skôr či neskôr tieto falošné čísla budú použité opäť.

Aké sú druhy krádeže nákladu?

Krádeže nákladov sú najčastejšie realizované priamo vykradnutím prívesu, ukradnutím celého vozidla aj s nákladom alebo privlastnením nákladu subdodávateľom. Takéto situácie sa stávajú napríklad počas parkovania (na parkoviskách, na čerpacích staniciach alebo pri reštauráciách), na mieste nakládky alebo vykládky alebo aj počas colných odbavení.

Krádeže nákladov v Európe

Mieru podvodov a krádeží, týkajúcich sa cestnej dopravy v Európe, značne ovplyvňuje rozvoj a povedomie, ktoré je najefektívnejšou zbraňou v boji proti nesolídnym dopravcom.

Prieskum realizovaný v rámci kampane proti krádežiam v dopravnom odvetví, ktorý bol realizovaný v rokoch 2009 – 2011, ukázal, že najmenej zločinov bolo zaznamenaných v Nemecku a najviac na Ukrajine. Nezabúdajte však, že zásady overovania nesolídnych dopravcov sú všade také isté.

Viac na túto tému sa dočítate v článku „Ako overiť dopravcu“.

  Chcete vedieť viac?
  Náš konzultant vás bude kontaktovať.

  Podobné články: