POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Prezentul document reglementează politica aplicată de Trans.eu Group S.A., cu sediul social în Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, înscrisă în Registrul Întreprinzătorilor din Registrul Judiciar Național de pe lângă Tribunalul Districtual Wrocław-Fabryczna din Wrocław, Secția a 6-a Comercială a Registrului Judiciar Național, cu numărul KRS: 0000720763, NIP: 8942764658, REGON: 932920615 (denumit în continuare: Operator), în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor și a informațiilor care pot constitui secrete comerciale ale acestora.

Această politică se aplică serviciilor oferite de către Operator prin intermediul site-ului www.trans.eu. Politica de mai sus nu se aplică site-urilor web și serviciilor terților care pot fi accesate prin intermediul unor link-uri de pe site-ul web de mai sus. Informații detaliate privind protecția datelor sunt disponibile de la fiecare furnizor de servicii în parte. Operatorul recomandă ca documentele în cauză să fie întotdeauna consultate pe site-urile web ale furnizorilor de servicii.

Colectarea datelor

Pentru a utiliza pe deplin serviciile și produsele Operatorului, Utilizatorul poate crea un cont sau se poate conecta la Platformă.. 

Pentru a utiliza serviciile și produsele oferite de către Operator, este necesar să vă înregistrați un cont prin intermediul formularului furnizat pe site-ul web la rubrica Înregistrați-vă/Înregistrează firmă/Adaugă un angajat. La înregistrare, trebuie furnizate următoarele detalii: Numărul de TVA, denumirea societății, adresa sediului social, codul poștal și țara. Pentru a verifica utilizatorul, sunt necesare numărul de TVA, numărul de telefon, adresa de e-mail și numele societății. La conectare, utilizatorul introduce următoarele date: Numărul TransID. În plus, utilizatorul își poate actualiza profilul contului cu alte date suplimentare, cum ar fi data nașterii. 

Ca parte a serviciului de accesare a Platformei, obținem majoritatea datelor Utilizatorului direct de la Utilizatorii înșiși (de exemplu, informații, fotografii, documente). Unele dintre datele pe care le putem obține din surse publice, cum ar fi: Oficiul National al Registrului Comertului, ANAF sau surse similare, precum și de la entități private care colectează și furnizează informații despre companii. Din aceste surse avem date cum ar fi informații de identificare, date de contact, etc.

Furnizarea de date este voluntară, deși este necesară pentru furnizarea serviciului și pentru contactarea Operatorului. În cazul în care informațiile necesare nu sunt furnizate Operatorului, acesta din urmă nu va putea continua și efectua serviciul.

Unele date sunt, de asemenea, colectate în mod pasiv, adică prin utilizarea site-ului web (de exemplu, adresa IP, rezoluția, locația, tipul de browser). 

Utilizarea datelor

Datele personale ale utilizatorilor vor fi prelucrate:

 • în scopurile necesare pentru prestarea serviciului de furnizare a accesului la Platformă în cadrul contractului încheiat între Utilizator și Operator sau pentru desfășurarea activităților anterioare încheierii contractului [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR],
 • dacă este necesar, în scopuri care rezultă din interesele legitime ale Operatorului sau ale unei terțe părți [secțiunea 6(1)(f) din GDPR], inclusiv, dar fără a se limita la: furnizarea de asistență pentru Utilizator, răspunsul la întrebări/reclamații, trimiterea buletinului informativ al Operatorului cu privire la modificările aduse software-ului, Termenii și Condițiile Platformei Trans.eu, etc., în scopul asigurării securității IT a Operatorului; în scopul sondajelor de satisfacție a clienților, pentru a face reclamații și a se apăra împotriva reclamațiilor, în marketingul direct al produselor și serviciilor Operatorului și al entităților din Grupul Trans.eu, precum și al altor entități cărora Operatorul le furnizează servicii în baza unor acorduri separate, în scopuri administrative interne ale Operatorului, cum ar fi pregătirea de statistici, analize, de exemplu, a modului de utilizare a site-ului web, preferințele Utilizatorului,
 • pe baza consimțământului Utilizatorului (secțiunea 6(1)(a) din GDPR), dat în scopuri specifice (de exemplu, pentru a furniza Utilizatorului informații privind serviciile/newsletterele, în cazul în care Utilizatorul se arată interesat, sau transferul de date în cadrul grupului Trans.eu).

În cazul în care Utilizatorul și-a dat consimțământul, Operatorul trimite informații despre produsele și serviciile actuale și viitoare ale Operatorului și ale entităților din Grup prin e-mail sub forma unei campanii de informare sau de publicitate. 

În ceea ce privește datele cu caracter personal, revocarea consimțământului este posibilă în orice moment, deși acest lucru nu afectează prelucrarea datelor cu caracter personal înainte de revocare.

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate prin mijloace automatizate (inclusiv crearea de profiluri). Scopul creării de profiluri este de a colecta informații despre activitatea în cadrul Platformei și preferințele Utilizatorilor, ceea ce ne permite să adaptăm mai bine propunerea și mesajele adresate acestora, precum și să detectăm evenimente care pot compromite siguranța Utilizatorilor. Temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Operatorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR]. 

Beneficiarii datelor cu caracter personal

Datele pot fi partajate cu alți beneficiari pentru a executa contractul cu Utilizatorul, pentru a respecta o obligație legală a Operatorului, pe baza consimțământului Utilizatorului sau în scopuri care decurg din interesele legitime ale Operatorului sau ale unei terțe părți. 

Destinatarii pot fi, în special: entitățile din cadrul grupului Trans.eu, instituțiile autorizate prin lege să primească datele Utilizatorului în conformitate cu legislația aplicabilă (de exemplu, autoritățile judiciare sau de aplicare a legii), precum și entitățile care prelucrează datele în numele Operatorului și angajații autorizați ai acestora, în timp ce aceste entități prelucrează datele pe baza unui acord cu Operatorul și numai în conformitate cu instrucțiunile și cu condiția de confidențialitate. Entitățile care îndeplinesc sarcini pentru și în numele Operatorului includ, dar nu se limitează la, entități care furnizează servicii în măsura în care este necesar pentru a oferi facilități tehnice pentru furnizarea de servicii, cum ar fi furnizorii de servicii de plată și de servicii IT și entitățile care se ocupă de Platformă. Operatorul acționează cu diligența necesară în ceea ce privește transmiterea datelor, aplicând măsuri și garanții pentru a preveni accesul neautorizat la date (de exemplu, SSL, conexiuni criptate).

Transferul de date în afara Comunității Europene

Nivelul de protecție a datelor cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE) poate fi diferit de cel prevăzut de legislația europeană. Ținând cont de acest lucru, Operatorul transferă datele cu caracter personal în afara SEE numai atunci când este necesar. În cazul unui astfel de transfer, Operatorul asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în principal prin:

 1. transferul de date cu caracter personal către țări pentru care a fost emisă o decizie a Comisiei Europene prin care se recunoaște că țara respectivă oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, 
 2. utilizarea clauzelor contractuale standard emise de Comisia Europeană, 
 3. utilizarea altor măsuri de protecție specifice. 

Drepturile persoanelor vizate

Utilizatorul are dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal, precum și de a solicita rectificarea, restricționarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, de a retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor în măsura în care există un astfel de consimțământ, precum și de a transfera datele cu caracter personal. 

Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, care în Republica Polonă este Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care utilizatorul consideră că prelucrarea datelor sale încalcă prevederile GDPR.

În plus, Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor din motive legate de situația sa particulară, în cazul în care Operatorul prelucrează datele în scopuri care decurg din interese legitime, în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri. 

După confirmarea identității Utilizatorului, Operatorul exercită drepturile indicate pe baza unei analize a legitimității cererii și a legislației aplicabile. Operatorul depune toate eforturile rezonabile pentru a da curs cererilor Utilizatorilor privind datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care datele trebuie păstrate conform legislației aplicabile sau altor interese legale legitime ale Operatorului. 

Perioada de stocare a datelor

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate de către Operator pe perioada necesară pentru îndeplinirea obiectivelor, și anume:

 • executarea contractului încheiat între Utilizator și Operator – până la finalizarea acestuia și, ulterior, pentru perioada prevăzută de lege sau pentru exercitarea unor eventuale pretenții;
 • în măsura în care datele sunt prelucrate pe baza acordului – operatorul le va prelucra până la retragerea acordului;
 • până când interesele legitime ale Operatorului care stau la baza unei astfel de prelucrări sunt îndeplinite sau până când Utilizatorul se opune unei astfel de prelucrări, cu excepția cazului în care există motive legitime pentru continuarea prelucrării.

Datele colectate în timpul vizitelor Utilizatorilor pe site-ul web al Operatorului vor fi prelucrate până când acestea devin expirate sau nu mai sunt relevante. Acest lucru este valabil pentru datele prelucrate în scopuri analitice și statistice, inclusiv pentru utilizarea de cookie-uri și administrarea paginilor Operatorului.

Cookies

Operatorul utilizează așa-numitele „cookie-uri” pentru a urmări vizitele Utilizatorilor pe site-ul web și pentru a stoca preferințele acestora, de exemplu, limba, datele de conectare, precum și pentru a adapta serviciile oferite la nevoile lor. Fișierele menționate mai sus sunt utilizate pentru a întocmi statistici generale privind utilizarea site-ului web de către Utilizatori. Fișierele în cauză vor fi stocate până când devin inutile sau nu mai sunt relevante. Fișierele cookie nu vor fi puse la dispoziția altor terți, acestea vor fi transferate doar furnizorilor de servicii în măsura în care este necesar pentru a oferi asistență tehnică pentru gestionarea fișierelor menționate mai sus și entităților aparținând Grupului Trans.eu. 

Cookie-urile pot fi dezactivate în browserul web al Utilizatorului, ceea ce nu îl va împiedica pe Utilizator să utilizeze serviciile, dar pot apărea unele dificultăți, adică site-ul web al Operatorului poate să nu mai fie pe deplin funcțional. 

CCategoriile cookie-urilor pot fi, de asemenea, gestionate prin intermediul ferestrei ” Consimțământ” care apare atunci când utilizatorul vizitează pentru prima dată site-ul web. Informații detaliate privind utilizarea cookie-urilor de către Operator sunt prezentate în Politica privind cookie-urile disponibilă pe site-ul web: https://www.trans.eu/ro/politica-privind-cookie-urile-eu/.

Social media

Vă rugăm să rețineți că site-ul web al Operatorului poate include plugin-uri de rețele sociale, inclusiv Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram etc. În legătură cu includerea acestora pe Site-ul web al Operatorului, este responsabilitatea proprie a Utilizatorului să consulte politicile de confidențialitate ale acestor furnizori pentru a primi informații actualizate privind protecția datelor cu caracter personal. 

Date în Google Analytics și alți furnizori de servicii

Traficul pe site-urile web ale Operatorului este monitorizat, de exemplu, de Google Analytics sau de alți furnizori de servicii, cum ar fi Albacross, al căror scop este de a colecta date privind utilizarea și popularitatea site-ului web, precum și de a identifica utilizatorii care vizitează site-urile web și de a adapta conținutul publicitar. Aceste date (de exemplu, browserul utilizat sau adresa IP) nu vor fi puse la dispoziția terților de către operator.

Securitate

Din motive de securitate, Operatorul:

 • utilizează criptarea SSL,
 • permite accesul la cont numai după introducerea adresei de conectare și a parolei (se recomandă să se stabilească parole formate din minim 8 caractere și care să conțină litere majuscule și mici, caractere speciale și cifre), pe care Utilizatorul trebuie să le păstreze exclusiv pentru informarea sa, 
 • controlează metodele de colectare, stocare și prelucrare a informațiilor, inclusiv măsurile de securitate fizică pentru a se proteja împotriva accesului neautorizat la sistem,
 • acordă acces la datele cu caracter personal numai acelor angajați, subcontractanți și colaboratori care trebuie să aibă acces la acestea pentru a le prelucra conform necesităților Operatorului; în plus, aceștia sunt obligați prin contract să păstreze o confidențialitate strictă și, în cazul încredințării de date, acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Declarație privind politica de confidențialitate

Prezenta Politică de Confidențialitate a intrat în vigoare la data de 01.08.2023. Este posibil să actualizăm periodic Politica de Confidențialitate pentru a reflecta modificările în practicile și standardele noastre de gestionare a informațiilor. Aceste modificări pot avea loc fără a notifica Utilizatorul. În cazul în care există modificări semnificative care modifică principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, Utilizatorul poate fi notificat prin e-mail sau printr-o notificare pusă la dispoziție pe site-ul web. Modificările vor intra în vigoare de la data la care sunt publicate pe https://www.trans.eu/ro/politica-de-confidentialitate/ cu precizarea datei de punere în aplicare a acestora.

Detalii de contact

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la Politica de Confidențialitate, vă rugăm să contactați Operatorul: Trans.eu Group S.A., Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, (contact: +48 71 734 17 00, info@trans.eu).

Operatorul a numit un Responsabil cu Protecția Datelor, care poate fi contactat prin e-mail la: iod@trans.eu.