Politica de confidențialitate

Declarație de confidențialitate

Anexa defineşte politica de confidenţialitate a societății Logintrans Sp. z o.o. cu sediul în Wysoka, ul Chaborwa 4, 52-200 Wrocław 65, înregistrată în Krajowy Rejestr Sądowy, cu numărul 0000162430, NIP 894 27 64 658, REGON: 932920615 (numită în continuare: Administrator) precum și subcontractanţii şi afiliaţii săi, pentru a proteja confidentialitatea datelor personale şi informaţiile, care ar putea constitui un secret de afaceri.

Politica se referă la serviciile oferite de către Administrator prin intermediul messenger-ului Trans şi paginilor de internet (cu adresele www.trans.eu, transidea.eu, transportis.eu, forum.trans.org, transinkasso.eu, trans.info, logintrans.com). Aceasta nu include paginile web şi serviciile unor terte-părți, care pot fi accesate prin intermediul link-urilor amintite mai sus.

Fișierele Cookie

Administratorul foloseşte fişierele “cookie” pentru monotorizarea vizitelor utilizatorilor, a ofertelor postate sau acceptate şi salvarea preferinţelor acestora, precum salvarea limbii şi a datelor de logare. Dezactivarea din browser a fişierelor cookie duce la imposibilitatea accesării unor produse şi servicii.

Datele din Google Analytics

Navigarea pe pagina Administratorului este monotorizată prin intermediul sistemului Google Analytics, având ca scop colectarea datelor despre modalitatea vizualizării paginilor web şi popularitatea acestora. Aceste date pot fi: browser-ul sau adresa IP, care nu sunt distribuite unor persoane terţe.

Datele colectate

În scopul utilizării serviciilor şi a produselor oferite de catre Administrator, e necesară crearea unui cont prin intermediul messenger-ului TRANS sau prin intermediul formularului de pe pagina web. Pentru înregistrare trebuie să completati următoarele date: numele şi prenumele, adresa de e-mail, sex, data naşterii, de asemenea, pot fi specificate date care ţin de preferinţele Utilizatorului şi calificările sale profesionale. Există și date colectate pasiv, prin intermediul site-ului, cum ar fi adresa IP, rezoluția, localizarea, tipul browser-ului etc.

Folosirea datelor

Datele de contact vor fi folosite în următoarele scopuri:

  • încheierea contractului între Utilizator şi Administrator, în special, în momentul achiziționării de servicii suplimentare din messenger,
  • trimiterea răspunsurilor la întrebările/ reclamaţiile Utilizatorului,
  • facilitarea contactului între Utilizator şi Administrator în scopul negocierii/încheierii, de contracte/comenzi,
  • trimiterea buletinului informativ conţinând informaţii despre modificările de software, regulament ș.a.m.d.

Administratorul poate folosi datele personale colectate în scopul furnizării de informaţii ce ţin de actualele sau viitoarele produse şi servicii, cu acordul Utilizatorului, confirmat prin acceptarea regulamentului. Aceste informatii vor fi trimise prin intermediul messenger-ului sau mail-ului sub formă de campanii informative sau reclame. Utilizatorul poate refuza primirea informaţiilor, iar în acest scop trebuie să trimită pe adresa de email info.ro@trans.eu cererea prin care își va retrage acordul pentru primirea informaţiilor comerciale.

După aceasta, pot fi trimise în continuare mesaje din cadrul buletinului informațional, dar care țin de modificări de program, regulament etc.

Distribuirea datelor unor persoane terţe

Rezervăm dreptul de a distribui informaţiile personale ale Utilizatorului subcontractanţilor care sunt în legătură cu Administratorul, dar și pentru încheierea contractelor pentru prestarea de servicii pe cale electronică. Administratorul va depune eforturile necesare pentru a preveni accesarea datelor de către persoanele neîmputernicite (printre altele SSL, conexiuni criptate).

Fără acordul utilizatorului datele nu pot fi publicate persoanelor terţe, în afara cazurilor excepționale, în care transmiterea are loc ca urmare a unei solicitări legitime de o entitate autorizata (cum ar fi organele de urmărire penală).

Distribuirea datelor în afara comunităţii Uniunii Europene

Prin utilizarea paginii web, a produselor şi serviciilor Utilizatorul este de acord ca datele personale să fie distribuite de către Administrator în afara comunităţii UE, în scopul prelucrării acestor date în conformitate cu prezenta politică de confidenţialitate.

Accesul la datele personale

Utilizatorul are dreptul la vizualizarea, modificarea sau poate să refuze folosirea datelor personale. După primirea unei cereri scrise şi un act prin care sa confirme identitatea Utilizatorului, Administratorul va rectifica datele personale a Utilizatorului în baza de date. Administratorul va depune eforturile necesare în îndeplinirea cerinţelor clientului ţinând de ştergerea datelor personale, dar nu şi în cazul în care aceste date trebuie păstrate în conformitate cu legile în vigoare sau în scopuri de afaceri. Administratorul permite modificarea datelor personale în conformitate cu optiunile oferite în sistemul Trans (de exemplu, prin editarea datelor de sinestătătoare sau prin intermediul consultantului).

Securitate

Pentru asigurarea securității, Administratorul:

  • Folosește conexiunea securizată SSL,
  • Permite accesarea contului numai după introducerea corectă a loginului și parolei (se recomandă setarea parolei din cel puțin 8 caractere, care conține litere mari și mici, caractere speciale și cifre), pe care Utilizatorul trebuie să o păstreze,
  • Verifică metodele de colectare, păstrare și prelucrare a informațiilor, dar și metodele de asigurare a securității, nepermițând accesarea sistemului de catre persoane neîmputernicite,
  • Acordă accesul la datele personale numai angajaților, contractanților și reprezentanților pentru prelucrare. În cadrul contractului, aceștia sunt obligați să păstreze confidențialitatea, iar în cazul neîndeplinirii condițiilor pot suporta consecinţele, inclusiv desfacerea contractului de cooperare.

Declaraţia privind politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate este valabilă din ziua de 02/08/2011. Administratorul îşi rezervă dreptul în modificarea politicii de confidenţialitate în cazul în care va fi absolut necesar sau vor avea loc schimbări în politica, drepturile sau a jurisdicţia societății.

***

Informaţii de contact

Dacă aveţi întrebări sau observaţii cu privire la politica noastră de confidenţialitate, vă rugăm să contactaţi Administratorul: Logintrans Sp. o.o., Wysoka, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65

e-mail: info.ro@trans.eu