Politica de confidenţialitate

Printre numeroasele valori susţinute de Trans.eu Group S.A. cu sediul în Wrocław, şi anume Administratorul site-ului disponibil la adresa www.trans.eu ( în continuare: „Platformă”), cel mai puternic accent a fost pus pe asigurarea protecţiei şi satisfacţiei utilizatorilor care folosesc Platforma. Cheia succesului sunt activităţile întreprinse de către Administrator pentru a permite utilizatorilor folosirea în condiţii de siguranţă a serviciilor oferite de Platformă şi comunicatorul Trans. Administratorul depune eforturi pentru a asigura o protecţie adecvată a datelor cu caracter personal furnizate de utilizatori.

Declaraţie privind confidenţialitatea

Prezentul document reglementează politica aplicată de către Trans.eu Group S.A. cu sediul în Wrocław, str. Chabrowa 4, 53-146 Wrocław, înregistrată în registrul întreprinzătorilor de pe lângă Tribunal Wrocław – Fabryczna la Wrocław, a VI-a Secţia Comercială al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, sub numărul 0000720763, CUI: 8942764658, REGON: 932920615 (numit mai departe: “Administrator”), subcontractaţi săi şi entităţilor conexe, în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal al utilizatorilor şi al informaţiilor care pot constitui confidenţialitatea companiei utilizatorului.

Prezenta politică se referă la serviciile oferite de către Administrator prin intermediul site-urilor web www.trans.eu. Nu include site-uri web şi servicii ale entităţilor terţe, care pot fi accesate folosind link-urile aflate pe site-urile mai sus menţionate.

Fişierele Cookie

Administratorul foloseşte aşa-numitele cookie-uri pentru a urmări vizitele utilizatorilor, salvarea preferinţelor şi adaptarea serviciilor oferite acestora. Fişierele mai sus menţionate mai sunt folosite şi pentru a elaborarea statistici generale privind utilizarea Platformei de către utilizatori. Deoarece este posibilă dezactivarea cookie-urilor în browserul web, utilizarea serviciilor nu va fi împiedicată, însă pot apărea unele dificultăţi.

Date în Google Analytics

Traficul de pe site-ul Administratorului este monitorizat de sistemul analitic Google Analytics, care are scopul de a colecta date despre utilizarea site-urilor web şi popularitatea lor. Aceste date (de ex. browserul folosit sau adresa IP) nu vor fi niciodată puse la dispoziţie de către Administrator în favoarea unei terţe entităţi.

Datele colectate

Pentru utilizarea serviciilor şi a produselor oferite de către Administrator trebuie înregistrat contul prin intermediul Comunicatorului Trans sau a formularului disponibil pe site-ul www.

În timpul înregistrării trebuie indicate următoarele date: numele şi prenumele, e-mail, sex, se mai pot transmite datele referitoare la preferinţele şi calificările profesionale. Datele sunt, de asemenea, colectate pasiv, adică prin operarea site-ului (de ex. adresa IP, rezoluţie, locaţie, tipul de browser).

Datele sunt indicate de bună voie. Neindicarea datelor cu caracter personal va duce la imposibilitatea de a stabili colaborarea.

Utilizarea datelor

Datele vor fi prelucrate în scopul:

  • pregătirii pentru încheierea, şi punerea în aplicare a unui contract de licenţă şi a unui contract de furnizare a serviciilor pentru accesare la serviciile furnizate de Administrator (în special pentru a permite potenţialilor contractanţi să contacteze Utilizatorii şi să încheie tranzacţii cu aceştia) – art. 6 alin. 1 lit. b) RGDP,
  • realizare serviciilor oferite pe cale electronică – inclusiv livrarea buletinului informativ – art. 6 alin. 1 lit. b) RGDP,
  • marketing direct (în măsura în care utilizatorul a fost de acord să primească informaţii comerciale – de asemenea şi în scopul furnizării acestor informaţii) – ca interes legitim al Administratorului sau al unei terţe părţi– art. 6 alin. 1 lit. f) RGDP;
  • în legătură cu profilarea – ca interes legitim al Administratorului sau al unei terţe părţi– art. 6 alin. 1 lit. f) RGDP;
  • c) îndeplinirea obligaţiei legale ce revine Administratorului ( obligaţiile de contabilitate şi fiscale) – art. 6 alin. 1 lit. c RGDP.

Administratorul prelucrează, de asemenea, datele cu caracter personal ale utilizatorilor derivaţi înregistraţi pe Platformă, care sunt puse la dispoziţia Administratorului de către utilizator – pentru folosirea de către utilizatorul derivat a serviciilor Administratorului (art. 6 alin. 1 lit. f RGDP).

Datele personale transmise în formularul de contact, Administratorul le prelucrează pentru a stabili şi realiza contactul şi a răspunde la întrebare – art. 6 alin. 1 lit. f RGDP; Datele personale vor fi prelucrate pentru perioada necesară stabilirii şi realizării contactului precum şi răspunsul de către Administrator.

Administratorul poate folosi datele personale colectate pentru a trimite utilizatorului, cu consimţământul acestuia exprimat în conformitate cu prevederile Regulamentului Platformei, informaţii despre produsele şi serviciile actuale şi viitoare oferite de Administrator. Aceste informaţii vor fi transmise prin intermediul poştei electronice sau comunicatorului Trans în forma unei campanii de informare sau de publicitate. Utilizatorul poate renunţa la primirea acestor informaţii, prin trimiterea unui mesaj la adresa nfo@trans.eu (aşa-numita retragere a consimţământului pentru a primi informaţii comerciale). În domeniul datelor cu caracter personal, retragerea consimţământului este posibilă în orice moment, deşi rămâne fără efect asupra prelucrării datelor cu caracter personal înainte de a fi fost revocată.

După retragerea consimţământului pentru a primi informaţii comerciale, este posibil să primiţi în continuare mesaje în cadrul buletinului informativ, cu privire la modificările software-ului, Regulamentului Platformei etc.

Destinatarii de date cu caracter personal

Administratorul informează că destinatarii datelor cu caracter personal pot fi societăţi din grupul de capital Trans.eu precum şi subcontractaţi, în măsura în care este necesar să se asigure suport tehnic pentru realizarea de servicii, cum ar fi furnizorii de servicii IT şi entităţile care se ocupă de servicii. Administratorul exercită o diligenţă cuvenită la furnizarea datelor utilizând măsuri şi protecţii care împiedică accesul la date de către persoane neautorizate (de ex. SSL, conexiuni criptate).

Fără consimţământul utilizatorului, datele cu caracter personal nu vor fi furnizate entităţilor terţe, cu excepţia circumstanţelor în care transferul are loc ca urmare a cererii legitime a entităţii autorizate (de ex. organele de aplicare a legii sau autorităţile judiciare).

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Administrator pe perioada necesară realizării contractului încheiat între utilizator şi Administrator şi pe perioada în care este posibilă revendicarea drepturilor în legătură cu tranzacţiile încheiate pe Platformă de către alţi utilizatori, precum şi în legătură cu utilizarea Platformei de către utilizatori şi utilizatori derivaţi. În plus, datele pot fi stocate în scopul prevenirii abuzului şi fraudei în scopuri statistice şi de arhivare.

În domeniul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimţământului – vom prelucra până în momentul retragerii acestuia, fără a avea influenţă asupra respectarea legii de prelucrare, care a fost făcută pe baza consimţământului înainte de retragerea sa. La rândul său, datele cu caracter personal prelucrate pe baza interesului legitim vor fi prelucrate maximum până la momentul depunerii contestaţiei pentru prelucrare. În plus, datele nu vor fi procesate dacă nu vor fi necesare pentru scopul pentru care au fost colectate.

Pentru realizarea contractului, datele cu caracter personal vor fi prelucrate în mod automat (inclusiv sub formă de profilare), însă nu vor produce asupra utilizatorului sau a utilizatorului derivat nici un fel de consecinţe juridice sau într-un mod similar afectarea semnificativ a situaţiei lor. Scopul profilării este colectarea informaţiilor despre activitatea în cadrul Platformei Trans.eu şi preferinţelor utilizatorului sau al utilizatorului derivat care permit o mai bună adaptare a ofertei şi a comunicatelor adresate către utilizatori şi utilizatori derivaţi precum şi a detecta evenimente care pot ameninţa siguranţa utilizatorilor şi a utilizatorilor derivaţi.

În acelaşi timp, Administratorul va stoca datele cu caracter personal pentru perioada în care este obligat să le stocheze sau documentele care conţin aceste date pentru a documenta îndeplinirea cerinţelor legale, inclusiv controlul îndeplinirii acestora de către autorităţile publice.

Drepturile persoanei vizate

Utilizatorul are dreptul de acces la date cu caracter personal,de corectarea şi actualizarea lor, are dreptul să se opună prelucrării datelor bazate pe interes legitim, de ştergerea, restricţionarea prelucrării, şi dreptul de transfer a datelor cu caracter personal. După confirmarea identităţii utilizatorului, Administratorul va realiza drepturile indicate în baza legii. Administratorul va depune toate eforturile justificate pentru a satisface solicitările utilizatorului cu privire la datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care aceste date trebuie păstrate din cauza legii aplicabile sau a altor interese legitime ale Administratorului. Administratorul permite corectarea majorităţii datelor cu caracter personal de către utilizator, prin editarea contului de pe Platformă.

Securitate

Pentru a asigura securitatea Administratorul:

  • foloseşte criptarea SSL,
  • permite accesul la cont numai după introducerea login-ului şi a parolei corecte (se recomandă setarea parolelor, formate din min. 6 caractere şi conţinând litere mari şi mici, caractere speciale şi cifre) care trebuie păstrate în secret de către utilizator,
  • controlează metodele de colectare, stocare şi prelucrare a informaţiilor, inclusiv măsuri fizice de securitate, pentru a proteja împotriva accesului neautorizat la sistem,
  • acordă accesul la datele cu caracter personal numai angajaţilor, contractanţilor şi reprezentanţilor care trebuie să aibă acces la acestea pentru a le prelucra pentru nevoile Administratorului. În plus, în cadrul contractului, aceştia sunt obligaţi să păstreze o strictă confidenţialitate şi, în caz de nerespectare a acestor obligaţii, pot suporta consecinţe, inclusiv încetarea cooperării.

Declaraţie privind Politica de confidenţialitate

Prezenta Politică de confidenţialitate a intră în vigoare la data de 26.03.2019  Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica Politica de confidenţialitate dacă va fi necesar ca urmare a modificării politicii noastre, a managementului, a legii sau a jurisdicţiei. Modificările vor intra în vigoare în ziua publicării lor la adresa https://www.trans.eu/ro/politica-de-confidentialitate/ cu indicarea datei introducerii acestora.

Informaţii de contact

Dacă aveţi întrebări sau observaţi referitoare la politica de confidenţialitate vă rugăm contactaţi Administratorul: Trans.eu Group S.A. str. Chabrowa 4, 53-146 Wrocław, email: info@trans.eu