int(5515)

Tahograful şi cardul şoferului – evidenţa datelor în tabletă

Multe ţări, o singură legislaţie. Datorită frontierelor deschise ale Uniunii Europene, transportul rutier de mărfuri reprezintă un domeniu în permanentă dezvoltare. Acest domeniu este atât de important încât s-a decis standardozarea reglementărilor aplicabile. Pentru cărăuşi acesta este un aspect benefic, deoarece, atunci când se pune la punct cu reglementările naţionale în vigoare, se familiarizează, de fapt, cu normele aplicabile în întreaga Comunitate. Ca urmare, este clar că obligaţia şoferului de a-şi înregitra timpul de lucru este aceeaşi în orice moment, indiferent unde se găseşte acesta. Prin urmare, cât de des ar trebui să citească şoferul datele înregistrate de tahograful digital şi cardul şoferului? Hai să vedem.

Datele vehiculului numai o dată la trei luni de zile

Obligaţia de a monta un tahograf în fiecare camion a fost reglementată în legislaţia europeană cu privire la transportul rutier – Convenţia AETR din anul 1970 şi regulamentele Consiliului (CEE) nr. 3821 din 1985 şi a Parlamentului European şi Consiliului (CE) nr. 561/2006 din 2006. Reglementările prezentate reprezintă baza în care semnatarii Convenţiei au obligaţia de a formula propriile regulamente interne.

Conform reglementărilor, termenul standard pentru citirea datelor din unitatea montată pe vehicul este de cel puţin o dată la 90 de zile. În acelaşi timp, sunt prevăzute anumite excepţii de la această regulă – şi, ca urmare, şoferul este obligat să pună la dispoziţie imediat datele înregistrate în următoarele condiţii:

 • înainte de transferul permanent al vehiculului altui operator
 • în cazul unei defecţiuni a tahografului digital, dacă, totuşi, este posibilă descărcarea datelor
 • înainte de scoaterea din uz a vehiculului cu tahograful digital

Suplimentar, citirea datelor poate fi solicitată:

 • mai des decât o dată la 90 de zile – în cazul în care există riscul de pierdere a informaţiilor înregistrate sau
 • la solicitarea unei entităţi autorizate a administraţiei publice sau a altei instituţii autorizate

Amintiţi-vă mai des de cardul şoferului

În afară de datele cu privire la vehicul, fiecare şofer are obligaţia de a ţine propria evidenţă a propriului timp de lucru – pentru aceasta este destinat, printre altele, cardul şoferului. În cazul acestuia citirea datelor trebuie să se facă mai des decât în ceea ce priveşte vehiculul – termenul prevăzut de lege este de cel puţin o dată la 28 de zile.

Nu trebuie să uităm, de asemenea, de excepţiile de la regulă. În afară de termenul standard de descărcare a cardului şoferului, acesta trebuie să mai citească datele înregistrate în următoarele situaţii:

 • înainte de rezilierea contractului de muncă a unui anumit şofer
 • înainte de încheierea termenului de valabilitate a contractului în baza căruia şoferul a prestat serviciile de transport în favoarea unui operator de transport rutier
 • înainte de expirarea cardului şoferului

Ca şi în cazul datelor vehiculului, necesitatea de descărcare mai frecventă a informaţiilor de pe card poate apare, de asemenea, în cazul:

 • pericolului de pierdere a datelor sau
 • la solicitarea unui reprezentant autorizat al administraţiei publice sau a altui organ autorizat

Formalităţi semnate şi sigilate

La descărcarea datelor de pe tahograf şi de pe cardul şoferului, trebuie să ţineţi cont de regulile de bază cu privire la realizarea unei astfel de descărcări. În primul rând, informaţiile trebuie salvate în formatul original. În prezent sunt folosite patru tipuri de astfel de formate, dar cel mai des folosit este DDD şi – mai rar – ESM.

Datele înregistrate trebuie păstrate timp de 12 luni. Merită să ai grijă de acestea, deoarece legislaţia indică clar că informaţiile trebuie stocate şi protejate împotriva unei eventuale deteriorări sau împotriva accesului la acestea al persoanelor neautorizate.

  Ai nevoie de mai multe informații?
  Completează formularul de mai jos și te sunăm imediat!

  Articole asemănătoare: