int(5515)

S-a votat aplicarea normelor privind timpul de condus și utilizarea tahografului pentru vehiculele sub 3,5 t

În timp ce atenția transportatorilor din întreaga Europă era îndreptată asupra disputelor furtunoase cu privire la forma finala a Pachetului de Mobilitate

În timp ce atenția transportatorilor din întreaga Europă era îndreptată asupra disputelor furtunoase cu privire la forma finala a Pachetului de Mobilitate, deputații europeni au adoptat amendamente la reglementările Uniunii Europene, care vor schimba complet normele de transport în ceea ce privește vehiculele între 2,4 și 3,5 tone.

Acest lucru va fi posibil dacă, bineînțeles, poziția deputaților europeni va fi susținută și de Consiliul Uniunii Europene. Prin urmare, devine din ce în ce mai realistă introducerea unei legi prin care șoferii acestor vehicule să fie obligați să înregistreze orele de conducere și intervalele de pauză aşa cum procedează colegii lor din transporturile grele.

Parlamentul European a aprobat, în aprilie, versiunea finală a prevederilor (acestea au fost deja adoptate de Comisia pentru Transport și Turism în data de 10 ianuarie a.c.). Concret, au fost adoptate propunerile deputatului socialist Ismail Ertug, cu privire la accesul la ocupația de operator de transport rutier și la condițiile sociale în transport. Aceste propuneri vor avea în vedere transporturile între 2,4 tone și 3,5 tone.

„Vestea bună este, totuși, că așa-numitul trialog (discuții tripartite între Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European – n.red.) nu va avea loc în timpul prezentului mandat al Parlamentului European, așa că negocierile privind reglementările vor începe abia după alegeri” a declarat Deputatul European Kosma Złotowski pentru Trans.INFO.

Modificările aprobate săptămâna trecută sunt incluse în regulamentele cu numerele 561/2006, 1072/2009 și 1071/2009.

Acestea au în vedere, în mod corespunzător, armonizarea anumitor dispoziții sociale referitoare la transportul rutier, regulile comune de acces pe piața transportului rutier internațional de mărfuri și normele comune privind condițiile de exercitare a ocupației de operator de transport rutier.

Tahograful în transportul ușor

Cea mai importantă dintre aceste modificări este prevederea regulamentului cu numărul 561/2006 privind transportul cu vehicule cu o masă maximă autorizată între 2,4 și 3,5 tone (inclusiv cele cu o remorcă sau o semiremorcă).

În practică, aceasta va însemna că șoferii acestor vehicule care efectuează transporturi internaționale vor trebui să respecte același timp de lucru, de pauză și de odihnă, care se aplică în prezent șoferilor de camioane. Acest lucru va presupune echiparea cu tahografe a vehiculelor cu o greutate cuprinsă între 2,4 t și 3,5 t, fără de care nu ar fi posibilă punerea în aplicare a noilor reglementări.

Până în prezent, unele țări ale Uniunii Europene au aplicat legislația națională în acest domeniu. De exemplu, francezii au înăsprit inspecțiile rutiere în ceea ce privește respectarea regulamentului privind programul de lucru și registrul individual de inspecție în transportul rutier de mărfuri, începând cu data de 20 iulie 1998. Astfel, șoferii vehiculelor de până la 3,5 tone, inclusiv cei din străinătate, trebuie să își înregistreze timpul de lucru și odihnă atunci când sunt pe teritoriul Franței.

Acest lucru trebuie făcut din momentul în care intră pe teritoriul țării și până când îl părăsesc. Înregistrările privind timpul de lucru și de odihnă al șoferilor de vehicule cu o masă maximă autorizată de până la 3,5 tone trebuie salvate într-un registru special creat în acest scop (Livret individuel de contrôle sau Cartea de Control).

În situația nedeținerii unei Cărți Individuale de Control sau a unui alt document care să confirme timpul de lucru se va aplica, pe teritoriul Franței, o sancțiune de 135 EUR (infracțiune de clasa 4). Această sumă poate fi redusă la 90 de euro sau crescută până la 750 de euro.

Noile reglementări reprezintă un pas în ceea ce privește reglementarea acestei industriei, care este rezultatul creșterii numărului de companii de transport specializate în transportul ușor.

Introducerea reglementărilor la nivelul întregii Comunități are ca scop prevenirea lacunelor juridice din fiecare stat membru și asigurarea unor condiții similare de concurență între toți transportatorii.

Acest lucru ar trebui, de asemenea, să contribuie la determinarea nivelului minim de profesionalizare a segmentului pieței transporturilor, prin utilizarea vehiculelor cu o masa maximă autorizată (inclusiv cu remorcă), care variază între 2,4 tone și 3,5 tone în transportul internațional – citim în actul aprobat de PE.

Deputații europeni au adoptat, de asemenea, joia trecută amendamente la două regulamente UE privind transportul. Asemănător celor menționate anterior, acestea au în vedere transportul internațional cu vehicule între 2,4 tone și 3,5 tone.

Astfel, primul regulament – (CE) 1071/2009 privind accesul la ocupația de operator de transport rutier, stabilește regulile pe care trebuie să le respecte întreprinderile pentru a avea acces la ocupația de operator de transport rutier (transport de marfă și pasageri).

Al doilea este (CE) 1072/2009 – privind accesul la transportul internațional, prin care sunt stabilite normele aplicabile companiilor care intenționează să opereze pe piața transportului rutier internațional de mărfuri, pe piețele naționale, altele decât cele proprii (cabotaj).

Principala modificare este reprezentata de necesitatea obținerii unei licențe comunitare de transport, respectând în același timp condițiile prevăzute în regulamentul cu numărul 1072/2009.

În plus, în temeiul regulamentului 1071/2009 (art. 3 alin. 1, care se va aplica parțial transportului ușor), o companie, în calitate de operator de transport rutier, trebuie să dispună de o capacitate financiară adecvată. Textul modificat al regulamentului sună în felul următor:

„În vederea îndeplinirii cerințelor prevăzute la art. 3 alin. 1 lit. c) orice întreprindere trebuie să demonstreze, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător, că dispune în fiecare an de capital propriu în valoare totală de cel puțin 9000 EUR pentru un singur vehicul utilizat și de 5000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat cu o masă maximă autorizată, inclusiv cu remorcile, de peste 3,5 tone și 900 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat cu o masă maximă autorizată, inclusiv cu remorcile, între 2,4 și 3,5 tone. Întreprinderile care operează în transportul rutier de mărfuri, inclusiv vehicule cu o masă maximă autorizată, inclusiv cu remorcile, între 2,4 și 3,5 tone, trebuie să demonstreze, în baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător, că dispun, în fiecare an, de un capital total de cel puțin 1 800 EUR pentru utilizarea unui singur vehicul și 900 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat.”

Aceasta este doar cea mai importantă dintre modificările aduse reglementărilor cu privire la transportul ușor. Pentru moment, acestea au fost aprobate de Parlamentul European.

Dacă și când vor intra în vigoare va depinde acum de deciziile Consiliului Uniunii Europene, adică de reprezentanții guvernelor țărilor care aparțin comunității. Deciziile anterioare ale Consiliului Uniunii Europene au arătat totuși că țările vest-europene sunt capabile să-și impună poziția, adesea nefavorabilă pentru transportatorii din România și Europa Centrală și de Est.

Sursa: TransINFO

    Ai nevoie de mai multe informații?
    Completează formularul de mai jos și te sunăm imediat!

    Articole asemănătoare: