int(5515)

Franța modifica reglementările privind legea detașării

La 5 iunie a.c., autoritățile franceze au publicat un nou decret de modificare a normelor privind detașarea lucrătorilor, cu înăsprirea sancțiunilor pentru munca ilegală.

Modificările la dispozițiile existente vor intra în vigoare treptat, între 6 iunie și 1 iulie 2019. Acestea includ amendamente la Codul Muncii, Codul de Transport și alte legi specifice care se referă la procesul de detașare a lucrătorilor.

Modificările constau, în principal, într-o creștere a sancțiunilor pentru încălcarea normelor privind detașarea lucrătorilor dar și o lărgire a competențelor inspectoratului de muncă francez. Legea detașării lucrătorilor în Franța va fi, astfel, mai restrictivă.

Iată care sunt, în opinia noastră, cele mai importante schimbări:

Noi excepții de la aplicarea unei părți din procedurile administrative legate de detașarea lucrătorilor

Din nefericire, renunțarea la obligația de a depune o declarație de detașare și de a numi un reprezentant nu se aplică grupului ocupațional al șoferilor internaționali. Excepțiile includ artiști, sportivi, cadre universitare și cursanți.

Amendamente sancționate pentru încălcarea regulilor privind detașarea / munca ilegală

Legiuitorul francez a precizat că un angajator străin poate fi sancționat nu numai prin suspendarea temporară a prestării de servicii, ci și prin interzicerea temporară a prestării de servicii pe o perioadă de până la două luni.

Înainte de aplicarea unei sancțiuni temporare de suspendare, reprezentantului angajatorului (după modificare, fie angajatorului, fie reprezentantului angajatorului) i se solicită să ia o poziție cu privire la aceste încălcări și la pedeapsa iminentă în termen de 1 până la 3 zile de la notificare. Dacă termenul sau sfera de clarificare sunt depășite, se impune suspendarea temporară a capacității de a presta serviciul de până la o lună calendaristică.

Cerința de diligență a clienților atunci când se verifică contractantul

Până în prezent, angajatul, înainte de detașare, trebuia să primească de la angajatorul său o copie a declarației de detașare SIPSI și o copie a actului de numire a reprezentantului angajatorului străin în Franța. În urma modificării, contractantul furnizează documentul SIPSI și o declarație care confirmă faptul că contractantul a plătit, după caz, sumele datorate pentru sancțiunile care pot fi impuse pentru încălcarea normelor de delegare.

Schimbări în domeniul informațiilor furnizate de angajator în declarația de detașare

Legiuitorul francez a clarificat si domeniul de aplicare al datelor furnizate în declarații. Un accent deosebit a fost pus pe furnizarea de către angajatorul străin a datelor privind plata orară a remunerației pentru un salariat în timpul detașării sale în Franța (în loc de salariul lunar brut), indicarea datelor clientului.

Obligația de a prezenta documente inspectorilor fără întârziere a fost modificata

Dispozițiile Codului Muncii privind necesitatea de a păstra documente la locul de muncă sau în orice alt loc la reprezentantul angajatorului și care să le pună imediat la dispoziția autorităților de control, la cerere, au fost modificate. S-a introdus o excepție de la principiul depunerii imediate a documentelor, adică a fost introdusă posibilitatea de a depune documente în termen de 15 zile, dar numai în legătură cu anumite grupuri de angajatori străini.

Pe scurt, drept concluzie, angajatorii care își detașează lucrătorii în Franța trebuie să îndeplinească de luna viitoare mult mai multe obligații și sunt pasibili de sancțiuni mai mari dacă le încalcă.

Sursa: TransINFO

    Ai nevoie de mai multe informații?
    Completează formularul de mai jos și te sunăm imediat!

    Articole asemănătoare: