int(5515)

Autoritatea Europeana a Muncii va fi înființată din acest an. Iată ce impact va avea asupra transporturilor.

Autoritatea Europeana a Muncii va fi înființată din acest an. Iată ce impact va avea asupra transporturilor.

Reprezentanții Parlamentului European au ajuns la un acord preliminar privind propunerea Comisiei Europene de creare a unei Autorități Europene a Muncii (AEM). Practic, vorbim de o nouă agenție europeană responsabilă de sprijinirea activităților de control în vederea combaterii fraudei, a abuzurilor și a muncii nedeclarate.

Autoritatea Europeană a Muncii va completa și va facilita implementarea actualelor inițiative de garantare a unei mobilități echitabile, printre care revizuirea Directivei privind detașarea lucrătorilor, elaborarea legislației specifice care reglementează sectorul transportului rutier internațional și modernizarea normelor UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Ca nouă agenție a UE, AEM urmează să fie pusă în funcțiune încă din acest an, deși va deveni pe deplin operațională în 2023, conform calendarului oficial.

„Numai în sectorul transportului rutier internațional, peste 2 milioane de persoane traversează în fiecare zi frontierele intracomunitare, transportând mărfuri sau pasageri. Punerea în aplicare a normelor UE privind mobilitatea forței de muncă s-a dovedit a fi deosebit de dificilă în acest sector. Sprijinul operațional oferit de Autoritatea Europeană a Muncii autorităților naționale poate contribui la asigurarea unei aplicări echitabile și eficiente a normelor UE privind mobilitatea în acest sector. ” se afirmă într-un comunicat al Comisiei Europene.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat:

„Eforturile noastre de asigurare a unei mobilități echitabile a forței de muncă culminează cu propunerea de înființare a unei Autorități Europene a Muncii, esențială pentru buna funcționare a pieței europene a muncii. Ea va ajuta cetățenii și companiile care doresc să se stabilească într-un alt stat membru să găsească informațiile potrivite și va întări cooperarea dintre statele membre pentru aplicarea unor norme echitabile și eficiente. Prin propunerea noastră privind accesul la protecție socială, colaborăm cu statele membre pentru a ne asigura că nimeni nu este lăsat deoparte. Scopul nostru este să le garantăm cetățenilor accesul la prestații adecvate, indiferent de cum va evolua situația de pe piața muncii.”

Înființarea AEM vizează un triplu obiectiv:

 • furnizarea de informații despre oportunitățile de lucru, ucenicie, recrutare și formare, precum și despre programele de mobilitate, pentru cetățeni și companii și acordarea de îndrumări referitoare la drepturi și obligații legate de viața, munca și/sau funcționarea într-un alt stat membru;
 • sprijinirea cooperării dintre autoritățile naționale în context transfrontalier și garantarea respectării fără dificultăți și în mod eficient a normelor UE care protejează și reglementează mobilitatea;
 • furnizarea de oportunități de mediere și facilitarea găsirii de soluții în cazul litigiilor transfrontaliere.

AEM va fi înființată cu statutul de nouă agenție descentralizată a UE și ar trebui să devină operațională în 2019, după încheierea procesului legislativ de constituire. Pentru a se înlesni înființarea Autorității și a se asigura că este operațională imediat după creare, Comisia instituie de asemenea un grup consultativ, alcătuit din reprezentanți ai principalelor părți interesate, care se va ocupa de aspectele practice ale viitoarei activități a acesteia.

Propunerea de recomandare a Consiliului privind accesul la protecție socială pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă are în vedere următoarele aspecte:

 • eliminarea disparităților formale în materie de protecție socială;
 • oferirea unei protecții sociale efective și adecvate;
 • facilitarea transferului drepturilor de asigurări sociale de la un loc de muncă la altul;
 • oferirea de informații transparente despre drepturile și obligațiile în materie de asigurări sociale salariaților și lucrătorilor independenți.

Pentru a completa atât inițiativele existente deja, cât și pe cele care se conturează la nivelul UE, Comisia și-a prezentat și viziunea referitoare la monitorizarea punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, prin examinarea priorităților acestuia în cadrul ciclului anual al Semestrului european. De asemenea, ea a prezentat un document de lucru ce recapitulează cadrul juridic pentru fiecare din principiile Pilonului.

Sursa: TransINFO

  Ai nevoie de mai multe informații?
  Completează formularul de mai jos și te sunăm imediat!

  Articole asemănătoare: