Nowe funkcje, oczekiwane poprawki, bardziej przyjazny dashboard. Zobacz, jak zmienia się Trans.eu!

Grzegorz Haładus 6.03.2020

Nowe funkcje, oczekiwane poprawki, bardziej intuicyjny i przyjazny dashboard. Zobacz, co nowego pojawiło się w webowej wersji Trans.eu od początku tego roku.

W maju 2019 oficjalnie zaprezentowaliśmy Nową Platformę Trans.eu. Rozwiązanie webowe zastąpi starą instalacyjną wersję platformy Trans.eu. Nowa, przeglądarkowa wersja to nasza odpowiedź na erę logistyki 4.0, w której dominującą rolę odgrywa wzajemna wymiana danych, cyfryzacja i chmury obliczeniowe.  Od momentu oficjalnej premiery nowej wersji systematycznie rozbudowujemy oprogramowanie o kolejne funkcjonalności, których nie było w starszych wersjach, a także wprowadzamy poprawki zgłoszone przez naszych użytkowników tak, by platforma jeszcze lepiej odpowiadała na potrzeby społeczności transportowej.


06.03.2020  Nowa nawigacja
Udoskonaliliśmy sposób nawigowania po menu Platformy Trans.eu. Wprowadziliśmy możliwość schowania / wysuwania menu bocznego, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie / zmniejszenie obszaru roboczego. To rozwiązanie dostosowuje widok platformy do potrzeb użytkownika.  W lewym głównym rogu ekranu zamiast pełnej nazwy linii produktowej widoczny jest kolor oznaczający daną linię produktową oraz przycisk menu. Więcej »

 

28.02.2020  Stawka i opis w szczegółach oferty; kilometry z podlotem na mapie

Zwiększyliśmy ilość informacji w oknie ze szczegółami ofert ładunków na giełdzie. Teraz nie wchodząc w szczegóły oferty, użytkownik zobaczy w głównym oknie m.in. proponowaną stawkę.  Z kolei w widoku mapy dodaliśmy kilometry z podlotem.

 


17.02.2020 Wykluczanie miejsc załadunku/rozładunku (tzw. Poza PL)
Wprowadziliśmy możliwość wykluczania miejsca załadunku lub rozładunku czyli rozwiązanie znane z poprzednich wersji Trans jako “Poza PL”.  Dodatkowo na nowej Platformie można wykluczać inne kraje niż Polska.Więcej »

 

27.01.2020 Ustawienie statusu na komunikatorze

Dodaliśmy możliwość ustawienia statusu użytkownika na komunikatorze.  Rozwiązanie pozwala na szybkie poinformowanie społeczności Transa o tym, co jest ważne dla użytkownika.Więcej »


23.01.2020 Filtrowanie ofert
Poprawiliśmy filtry wyszukiwania ofert na wzór tych – znanych z poprzednich wersji.  Dzięki wprowadzonej zmianie na liście ofert pojawią się zarówno te, które całkowicie odnoszą się do wykorzystanych filtrów, jak i te, w których osoba publikująca ofertę nie wpisała części informacji. W efekcie lista ofert będzie znacznie większa, a szansa na przegapienie interesującej propozycji – znacznie mniejsza. Więcej »

20.01.2020  Archiwum frachtów oraz przypisywanie frachtów do pracowników i filtrowanie po użytkownikach

Dodaliśmy archiwum frachtów wraz z opcją automatycznej archiwizacji niepotrzebnych ładunków. Dzięki temu rozwiązaniu łatwiej zachować porządek na głównej liście frachtów.
Udostępniliśmy także możliwość przypisania frachtów do pracowników i ich filtrowania, co ułatwi zarządzanie listą frachtów. Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwo można sprawdzić, kto odpowiada za fracht lub samemu odnaleźć swój fracht. Więcej »


9.01.2020 Wyszukiwanie ładunków/pojazdów po niepełnych kodach
Zoptymalizowaśmy możliwość wyszukiwania ładunków i pojazdów o wyszukiwanie po niepełnych kodach pocztowych. To rozwiązanie skraca czas ustawiania preferowanych kryteriów wyszukiwania i rozszerza obszar poszukiwań (o rejon objęty danym kodem). Więcej »