Ten odcisk został zaktualizowany 19.09.2023.

Właścicielem tej witryny jest:

Trans.eu Group S.A.
ul. Racławicka 2-4
53-146 Wrocław
Polska
Email: 
Numer telefonu: (+48) 71 734 17 00

1. Ogólne

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

2. Następujące informacje są wymagane według niemieckiego prawa.