Ewidencja aktualnych odznak

Stan na dzień 01.06.2024

 

Ikona Nazwa odznaki Dyskrypcja
Provides GPS / Dostarcza GPS Odznaka przyznawana za wykonanie przynajmniej jednego transportu objętego monitoringiem GPS dostępnym na Platformie w ciągu ostatnich 180 dni
% on time delivery / % dostaw na czas” Odznaka przyznawana na podstawie monitoringu GPS dostępnego na Platformie Trans.eu cechuje się 99% skutecznością dostaw na czas.
% on time delivery / % dostaw na czas” Odznaka przyznawana na podstawie monitoringu GPS dostępnego na Platformie Trans.eu cechuje się 97% skutecznością dostaw na czas.
% on time delivery / % dostaw na czas” Odznaka przyznawana na podstawie monitoringu GPS dostępnego na Platformie Trans.eu cechuje się 95% skutecznością dostaw na czas.
Transakcyjność Posiadacze linii produktowych TFS oraz TFF, którzy utrzymują wskaźnik zawieranych transakcji na poziomie:
– 30% transakcji formalnych (zaakceptowanych na Platformie Trans.eu) w stosunku do deduplikowanych (oryginalnych) publikacji przez okres ostatnich 90 dni
Transakcyjność Posiadacze linii produktowych TFS oraz TFF, którzy utrzymują wskaźnik zawieranych transakcji na poziomie:
– 15% transakcji formalnych (zaakceptowanych na Platformie Trans.eu) w stosunku do deduplikowanych (oryginalnych) publikacji przez okres ostatnich 90 dni
Transakcyjność Posiadacze lini produktowych TFS oraz TFF, którzy utrzymują wskaźnik zawieranych transakcji na poziomie:
– 5% transakcji formalnych (zaakceptowanych na Platformie Trans.eu) w stosunku do deduplikowanych (oryginalnych) publikacji przez okres ostatnich 90 dni
Specjalizacja ładunkowa – Poszukuję pojazdów jumbo Wymagana ilość publikacji zakończonych formalną akceptacją, wyłącznie na nadwozia typu jumbo: 60
Specjalizacja ładunkowa – Poszukuję pojazdów mega Wymagana ilość publikacji zakończonych formalną akceptacją, wyłącznie na nadwozia typu mega: 60
Specjalizacja ładunkowa – Poszukuję pojazdów box Wymagana ilość publikacji zakończonych akceptacją oraz zawierających w sobie opcje nadwozia typu izoterma i skrzynia: 60
Specjalizacja ładunkowa – Poszukuję pojazdów chłodnia Wymagana ilość publikacji zakończonych formalną akceptacją, wyłącznie na nadwozia typu chłodnia: 60
Specjalizacja ładunkowa – Poszukuję pojazdów cysterna Wymagana ilość publikacji zakończonych formalną akceptacją, wyłącznie na nadwozia typu cysterna: 30
Specjalizacja ładunkowa – Poszukuję pojazdów wywrotka Wymagana ilość publikacji zakończonych akceptacją oraz zawierających w sobie opcje nadwozia typu wywrotka: 60
Specjalizacja ładunkowa – Poszukuję pojazdów kontener Wymagana ilość publikacji zakończonych akceptacją oraz zawierających w sobie opcje nadwozia typu kontenera: 30
Specjalizacja ładunkowa – Dysponuję pojazdami jumbo Wymagana ilość formalnych transakcji wyłącznie na nadwozia typu jumbo: 10
Specjalizacja ładunkowa – Dysponuję pojazdami mega Wymagana ilość formalnych transakcji wyłącznie na nadwozia typu mega: 10
Specjalizacja ładunkowa – Dysponuję pojazdami chłodnia Wymagana ilość formalnych transakcji wyłącznie na nadwozia typu chłodnia: 10
Specjalizacja ładunkowa – Dysponuję pojazdami cysterna Wymagana ilość formalnych transakcji na wszystkie nadwozia typu cysterna: 10
Specjalizacja ładunkowa – Dysponuję pojazdami wywrotka Wymagana ilość formalnych transakcji na wszystkie nadwozia typu wywrotka: 10
Specjalizacja ładunkowa – Dysponuję pojazdami kontener Wymagana ilość formalnych transakcji na wszystkie nadwozia typu kontener: 10