Dodaj użytkownika

Gratulujemy!

Właśnie dołączyłeś do społeczności Systemu Trans.eu.

Na adres mailowy podany w trakcie rejestracji wysłane zostały dane logowania. Możesz już pobrać program do obsługi Systemu Trans.eu i sprawdzić jego mozliwości. Aby otrzymać pełny dostęp Twoje konto musi zostać aktywowane przez uprawnionego użytkownika w Twojej firmie. Skontaktuj się z nim lub poczekaj aż aktywuje konto.

Dodaj kolejnego pracownika

Bezpłatne konta dla wszystkich pracowników.

W Systemie Trans.eu liczba kont dla danej firmy jest nieograniczona.
Wprowadź TransId firmy oraz dane pracownika i załóż konto.

Wprowadź poprawny TransId. Brak firmy w Systemie Trans.eu.
Wprowadź poprawne imię i nazwisko.