int(5491)

Będą zmiany w przepisach o czasie pracy kierowców i ryczałtach

picjumbo.com_HNCK4011
W listopadzie ubiegłego roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowało projekt zmian w ustawach o czasie pracy kierowców i o transporcie drogowym. Powstał on m.in. z potrzeby uściślenia zapisów o ryczałtach za noclegi kierowców w kabinie pojazdu. Zaproponowano w nim rozbudowę definicji podróży służbowej oraz nowy sposób ustalania ryczałtów. Projekt trafił do konsultacji publicznych.

W myśl nowelizacji ustawy, podróż służbowa to nie jak dotychczas:
każde zadanie służbowe, polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy: przewozu drogowego poza miejscowość stanowiąca siedzibę pracodawcy, na rzecz którego wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały; jak również wyjazdy poza taką miejscowość,
ale, w nowym brzmieniu:
przewozy drogowe poza miejscowość pobytu stałego lub czasowego kierowcy oraz wyjazd poza tę miejscowość w celu wykonywania przewozu drogowego – w przypadku, gdy podróż służbowa rozpoczyna się w innej miejscowości, niż siedziba, przedstawicielstwo, czy filia przedsiębiorcy.
Zmianie ma ulec także niefortunny zapis art. 14 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców, który teraz przewiduje możliwość dziennego odpoczynku tylko w pojeździe,  co kłóci się z normą wskazaną w art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) 561/2006. Również dotychczasowe sformułowanie dobowy odpoczynek zostanie zastąpione przez dzienny odpoczynek, zgodne ze wszystkimi dyrektywami unijnymi.
Ustawodawca określił też w projekcie minimalne warunki, jakie musi spełniać kabina pojazdu, by być zdatna do spania. Precyzuje w nim:

 • minimalne rozmiary przestrzeni do spania,
 • minimalne rozmiary leżanki,
 • źródła światła,
 • system wentylacji i ogrzewania, także podczas postoju z wyłączonym silnikiem.

Zmiany w ustalaniu należności z tytułu podróży służbowych kierowców

Projekt zakłada też określenie indywidualnych wysokości oraz warunków uzyskania należności, przysługującej kierowcy z tytułu podróży służbowej na terenie Rzeczypospolitej i poza jej granicami, z uwzględnieniem:

 • kosztów podróży,
 • czasu jej trwania,
 • limitów kosztów noclegów, które nie byłyby tożsame ze stawkami dla pozostałych grup zawodowych.

Ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy

Zaproponowano również zamiany w ewidencjonowaniu czasu pracy, tj. obowiązek  prowadzenia ewidencji dla pracowników objętych zadaniowym czasem pracy i wydłużenie obowiązku przechowywania ewidencji do 3 lat.
Zakłada się też przywrócenie przepisów sprzed stycznia 2012, o sporządzaniu przez pracodawców rozkładów czasu pracy kierowców, zatrudnionych w systemach równoważnych. Tym samym wydłużenie wymiaru czasu pracy kierowców do 12 godzin na dobę w równoważnym systemie czasu pracy, w tym kierowców, wykonujących przewóz rzeczy lub okazjonalny przewóz osób, będzie mogło nastąpić tylko zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: