int(5491)

Zlecasz ładunek? Sprawdź, jakie masz obowiązki

Istnieje szereg obowiązków, z którymi warto zapoznać się przed zleceniem przewozu towarów. Na jakie czynności zwrócić uwagę przy zlecaniu ładunku i co może doprowadzić do obarczenia nadawcy odpowiedzialnością z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy przewozu?

Należy przede wszystkim zapewnić właściwe opakowanie towaru. Ma to szczególne znaczenie przy przewozach rzeczy niebezpiecznych lub wchodzących łatwo w reakcję z innymi przedmiotami. Jeśli towar ma takie właściwości, które narażą go na zaginięcie lub uszkodzenie w razie nieodpowiedniego opakowania (np. materace opakowane w miękką folię, przewożone z elementami ostrymi lub zbyt duże opakowanie w stosunku do przewożonego towaru, które nie zabezpiecza go w odpowiedni sposób) – przewoźnik będzie zwolniony od odpowiedzialności w przypadku zajścia jednej z powyższych sytuacji (zaginięcie lub zniszczenie towaru).
Trzeba wrócić uwagę na poprawne oznakowanie towaru cechami i numerami, czyli najzwyczajniej – na etykietowanie przesyłki. Co prawda przewoźnik ma obowiązek sprawdzić dokładność danych listu przewozowego, m.in. co do cech i numerów sztuk towarów, jednak może uniknąć odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie bądź zaginięcie towaru, gdy udowodni nadawcy niedostateczność lub wadliwość cech lub numerów na sztukach przesyłki.
Nie należy zapominać o zaznaczeniu przewoźnikowi w warunkach umowy, jakim środkiem transportu powinny być przewiezione zlecane towary. To właśnie na nadawcy ciąży obowiązek określenia rodzaju pojazdu. Należy określić precyzyjnie np. żądaną temperaturę lub wilgotność powietrza, jeśli właściwości przewożonych towarów wymagają specjalnego traktowania.
Na koniec warto zwrócić uwagę na obowiązek nadawcy, jakim jest załączenie do listu przewozowego lub przekazanie przewoźnikowi wszelkich potrzebnych dokumentów oraz udzielenie jemu niezbędnych informacji (np. koniecznych dla dokonania odprawy celnej czy środkach ostrożności przy przewozie towarów niebezpiecznych). Należy potraktować tę powinność ze szczególną troską, ponieważ można narazić się na odpowiedzialność za szkody wynikłe z braku, niedostateczności lub nieprawidłowości dokumentów i informacji.
__________________________________________
Autorem tekstu jest Radca Prawny Anna Widuch z Kancelarii Prawnej TransLawyers Widuch i Wspólnicy sp.k.

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: